Author Archives: admin

İslam ve Anlam

Makaleyi PDF olarak indir

Kaygı ümit, acı haz, korku güvenlik, nefret sevgi hisleri arasında dönüp giden hayatı anlamlı bir şekilde yaşamanın olanağı var mı? En önemli isteklerimizden biri anlamlı bir hayat yaşamak, en büyük korkularımızdan biri anlamsızlıktır. Varlığımızın ve yaptıklarımızın anlamlı olmasını yaratılışımız gereği isteriz. İç dünyasına kendisini kandırmadan her bakanın bu anlam arayışına tanıklık edeceği kanaatindeyim.[1] Anlamlı olan boş yere değildir, değerlidir. Varlığımız anlamlıysa var olmaya değerdir, yaptığımız anlamlıysa yapılmaya değerdir, tuttuğumuz yön anlamlıysa bu yolda yürümeye değerdir.

Bu bölümde, İslam’ın, içimizden gelen anlamla ilgili kaygılı ve korkulu hislere en güzel cevabı verip anlamı bulmanın huzur ve güvenini sunduğunu göstermeye çalışacağım. Madem Allah (Allah’ın varlığının anlaşıldığını varsayıyorum) bizi anlamı isteyecek şekilde yaratmıştır ve madem İslam anlamla ilgili bu varoluşumuza içkin talebe en güzel şekilde cevap vermektedir; bu da, İslam’ın Allah’tan olduğunun bir delili olarak öncekilere eklenmelidir. Varlığımıza içkin anlam arayışıyla ilgili kilidi açacak anahtar İslam’dır.[2] Allah, hem bu anahtarın hem kilidin ortak Sahibi olarak, içimizdeki anlam arayışıyla bizi, anlam arayışının kilidini açacak İslam’a yöneltmektedir. Dikkat edin; “Anlamsızlıktan kurtulmak için Müslüman olalım” demiyorum. Fakat “Allah bizi anlama muhtaç yaratmış, İslam ise anlam arayışına tatmin edici cevap vermektedir, demek ki Allah bizi anlam arayışı üzerinden İslam’a yöneltmektedir; bu da, İslam’ın Allah’ın uymamızı istediği din olduğuna bir delildir” diyorum.  

NE YAPARSAM HAYATIM ANLAMLI OLUR? NEDEN YARATILDIM?  

Her gün birçok işin içinde döner dururuz ve birçok zaman içinde olduğumuz kargaşa adeta zihnimizi uyuşturur ve gafletle dolu başımızı iki elimizin arasına alıp da kısa bir süre bile hayatımız üzerine düşünmeye vakit ayırmayız. Hayatımızın üzerine düşündüğümüzde ise gerçekten ne yaparsak anlamlı olacağı sorusu karşımıza çıkar. Ölüm korkusu, acı çekme korkusu gibi diğer bir korku da anlamsız bir hayat yaşama korkusudur. “Ne yaparsam hayatım anlamlı olur” sorusunu, kendi dünyadaki varlığının kendi iradesiyle gerçekleşmediğiyle, yani kendi gözlerini, kulaklarını, ayaklarını, ellerini yaratanın kendisi olmadığıyla beraber düşünen kişi ise “Neden yaratıldım” ve “Neden buradayım” (bunlar cevabı aynı sorulardır) sorularına ulaşır. Bu sorularla karşılaşmak, bunlarla ilgili, bir şeyler dinlemek veya tartışmak değildir fakat var olmanın olağanüstülüğünü ve garip muazzamlığını hissederek içinden kopan bir haykırış olarak “Neden buradayım” sorusuyla yüzleşmektir. Haykırış açıktır ama birçok kimse, bu haykırışa kulaklarını tıkar. Oysa bu kaçılacak değil, kucaklanacak bir haykırıştır.

“Neden yaratıldım” sorusunu soran insan, bu soruyla beraber “Nasıl buraya geldim” sorusuyla da yüzleşir. Bu soruya verilecek cevap “Neden yaratıldım” ve “Ne yaparsam hayatım anlamlı olur” sorularının cevabına ulaşmak için gereklidir. “Nasıl buraya geldim” şeklindeki soruya İslam’ın cevabı, Allah’ın iradesiyle ve bilinçli planıyla burada olduğumuz şeklindedir. İslam’ın en önemli mesajı; tek, kudreti ve ilmi çok yüksek, kendisi dışındaki bütün varlığın yaratıcısı ve Rabbi (onların ihtiyaçlarını gören) Allah’ın tanıtımıdır. Allah’ı anlamak, varlığımızın bizim dışımızdan gelen bilinçli bir eylemin; Allah’ın yaratmasının sonucu olduğunu anlamak demektir. Allah’ın gerekli şekilde tanıtılması aynı zamanda “Nasıl buraya geldim” sorusuna cevap verilmesi demektir. Burada oluşumuz Allah sayesindedir, O bizi yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkarmıştır; zihnimizde, bedenimizde ve dış dünyada sahip olduklarımız, yakınlarımız, sevdiklerimiz hep Onun sayesinde buradadırlar. Bu durum, Allah’a karşı müthiş bir minnettarlık duymamızı gerektirir. Ayrıca bizi yaratan olarak O, bizle ilgili bütün bilgilere ve bizim neden burada olduğumuzun bilgisine sahiptir. O, bize bilgisini açıklamadan, “Neden yaratıldım” ve “Ne yaparsam hayatım anlamlı olur” sorularının cevabını bulamayız. Bunlar da cevabı aynı sorulardır, çünkü ancak yaratılış gayemize uygun yaşarsak hayatımız anlamlı olur. Allah’ın belirlediği yaratılış gayesiyle uyumsuz yaşayanın hayatının anlamlı olabileceği düşünülemez. Allah, her birimize neden yaratıldığımızı teker teker açıklamadığına göre bunu ancak din ile açıklamış olması mümkündür. İslam “Nasıl buraya geldik” sorusuna Allah’ı tanıtarak cevap vermekte ve “Neden yaratıldım” sorusunun cevabının Allah’ta olduğunun dersini vermektedir. Allah’tan bir mesaj olan İslam, ayrıca bu sorunun cevabını da içermektedir.

İslam’a inanmak iki tane görüşü dışlamak demektir. Birincisi, buradaki varlığımızın tesadüflerin eseri olamayacağı anlaşılarak varlığımızın anlamsız olduğu görüşü dışlanır. Eğer buradaki varlığımız tesadüfen olmuşsa; bu, “objektif anlamın” (kendi kendimizi kandırmak için uydurmadığımız, illüzyon olmayan anlamın) yani gerçek anlamın olmadığı, dünya sahnesinde bir anlama bağlı olmadan rastgele var olmamız demektir. Var olmamız baştan bir anlama bağlı olarak gerçekleşmemişse, biz ona ne kadar anlam yüklemeye çalışırsak çalışalım, anlamsız şekilde var olduğumuz gerçeğini değiştirmemiz, yani objektif anlamı inşa etmemiz mümkün değildir. İslam’ın verdiği dersle varoluşunun tesadüfen olmadığını anlayan, anlamsızlık karanlığında ümitsizce kalmak demek olan bu görüşü dışlar.

İkincisi, İslam ile dünya sahnesinde neden var olduğumuz sorusuna, Allah’ın vereceği cevap olmaksızın ulaşmaya çalışan alternatifler dışlanır. Allah’ın bizi yaratmasını, birçok olgudan biriymiş gibi görerek bir kenara bırakmak ve anlamı, Allah’la bağlantısız şekilde oluşturmak mümkün değildir. Allah’ın varlığı birçok olgudan sadece biri değildir fakat her şeyi kökeninden değiştirecek bir hakikattir. Geriye kalan tüm olguların toplamı bile Allah’ın varlığına kıyasla önemsizdir, çünkü Allah’ın yanında Allah’ın yarattığı tüm varlıkların toplamı bile Allah’a kıyasla önemsizdir. Ayrıca Allah’ın bildirdiği bir cevap olmaksızın “Neden yaratıldım” sorusunun cevabını bulmak mümkün gözükmemektedir. Bu sorunun cevabı ancak Allah’ın bir din aracılığıyla bildirmesiyle bulunabilir; tarihsel süreç incelendiğinde, insanların bu sorunun cevabını öğrenmesi için tek alternatifin din olduğu gözükmektedir. Ya Allah din aracılığıyla, anlam arayışında olup da “Neden yaratıldım” diye soranlara cevap vermiştir, ya da insanları anlam arayacak ve “Neden yaratıldım” diye soracak yaratışta var etmiş ve cevaptan insanları mahrum bırakmıştır. Bu ikinci alternatif, Allah’ın insanlara susama hissi verip de suya ulaşma imkanı hiç vermemiş olması kadar muhaldir.

Kısacası insanı “anlamı arayan canlı” olarak yaratan Allah, aynı zamanda insan ancak bir din aracılığıyla kendisiyle ilişki kuruyorsa cevabı bulacağı bir dünya ortamı da yaratmıştır. Bu dünya ortamında ise İslam, anlamla ilgili bu arayışa en güzel şekilde cevap vermektedir. İslam’a göre insan, Allah’la ilişki kurmak için dünya sahnesinde yaratılmıştır. “Kulluk” insanın Allah’la ilişkisini belirten bir Kuran kavramıdır. 51-Zariyat Suresi 56. ayette insanların kulluk için yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu ilişkinin (Yaratıcı-kul ilişkisinin) nasıl olmasının gerektiği de İslam’da detaylarıyla bildirilmiştir.[3] Anlam, bizim zihnimizin uydurduğu, sübjektif bir illüzyonun peşinde olmak değildir. Fakat her şeyimizi yaratmış olan ve derinden minnettarlık duymamız gereken Yaratıcımızın tayin ettiği şekilde, Onunla gerekli şekilde ilişkide olarak yaşamaktır. Bu, hayatın gerçek bir anlama sahip olmasının yegane imkanıdır. İslam ile hayatın anlamlı olarak yaşanabileceği bir imkan sunulmaktadır.

NEREYE GİDİYORUM? KPS (KARİZMA-PARA-SEKS) AVCILIĞI

“Neden buradayım” ve “Nasıl buraya geldim” soruları, içimizden kopan haykırışlar olarak yükselse de, birçok kişi bu sorulardan kaçmayı becerir. Fakat “Neden buraya geldiysem geldim, işte buradayım, keyfime bakayım, bunları düşünmeye gerek yok” diyerek, nasıl ve neden burada olduğuyla ilgili bir sorgulamadan kaçmayı becerebilen birçok kişi için bile “Nereye gidiyorum” sorusundan saklanmak çok daha zordur. İnsan zihninin çok uzun bir gelecekle irtibat kuracak şekilde yaratılmış olması, kaçınılmaz olarak “Nereye gidiyorum” diye sordurur. Sürekli dünyadan birilerinin eksildiğini görmemiz, bazen en sevdiklerimizi kaybederek tattığımız acı, artan yaşımızdan aynadaki görüntümüze kadar birçok işaret ufuktaki ölüme doğru hayat aracında çok hızla yol aldığımızı hatırlatır. Buraya geliş nedenini sorgulamalarının, hazlarını eksilteceğini sandıklarından “Neden buradayım” ve “Nasıl buraya geldim” sorularına umursamaz kalanlar bile; ölümle, tüm algılarıyla ve hazlarıyla bu yaşamın duracağını fark ettiklerinden, dehşete kapılmaktan kurtulamazlar ve “Nereye gidiyorum” sorusundan saklanmakta çok daha fazla zorlanırlar. “Ölüm gelince ben burada olmayacağım, demek ki ölümden endişelenmeye gerek yok” gibi çok uyduruk geçiştirmelerle, öleceği gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınanlar olmaktadır ama ölümün her an hızla yaklaşması ve tüm algılara bir son verecek olmasının dehşeti karşısında bu tip kendi kendini kandırmalar yetersiz kalmaktadır.  

Bu hayatla ilgili en önemli fenomen, bu hayatın bir ölüm durağında sonlanacak olmasıdır. Hayatın bu en büyük hakikatiyle yüzleşmeden, yani “Nereye gidiyorum” sorusunu cevaplamadan, en derinimizden gelen anlamla ilgili arayışımızı tatmin edecek şekilde bir hayat rotası çizmemiz mümkün değildir. Ölümün, sonrası olmayan bir durak olarak son nokta mı olduğu, yoksa cenine doğumun anne rahmindeki hayatın son durağıyken başka bir hayata açılan kapı olması gibi, başka bir hayata açılan kapı mı olduğu, karşımızdaki en önemli soru olarak durmaktadır. Bu soruya, elbette, bir tek, insanı yaratan, ölümden sonra isterse insan hayatını devam ettirmeye gücü yeten, yani Allah cevap verebilir. Bu cevabı ise insana ulaştıracak tek alternatif, Allah’tan insana mesaj olan dindir. Allah’tan insana mesaj olduğu iddiasındaki İslam, “Nereye gidiyorum” sorusuna detaylı bir şekilde cevap vermekte, apaçık bir şekilde ölümün, cenine doğumun olduğu gibi, ahirete açılan bir kapı olduğunu haber vermektedir. Ayrıca ölümden sonraki dirilişte, bu hayatta yaptıklarımızın karşımıza çıkacağı bir sorgulama olacağını da haber vermektedir. Kısacası hayatımıza anlamlı bir rota çizmekle ilgili içimizden gelen anlam arayışı, bizi “Nereye gidiyorum” sorusunun cevabına yöneltmektedir, bu soruya ise bir tek Yaratıcımız cevap verebilir. İslam ise Yaratıcıdan olduğu iddiasında olup da bu soruya en tatmin edici şekilde cevap vermektedir. Bu hayatımızın sonunda Allah’a kavuşacağımızı, ölümle ayrıldığımız sevdiklerimize kavuşma imkanı olduğunu, ahirette yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi haber vermekte; bu gerçekler çerçevesinde anlamlı bir şekilde hayatımızı yaşama imkanı sunmaktadır. Bu da, Yaratıcımızın, anlam arayışıyla bize “Nereye gidiyorum” sorusuna, bu soruyla ise İslam’a yönelttiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Birçok kişi, hayatının merkezine KPS’yi (Karizma Para Seks) koyarak yaşamını sürdürmeye çalışır ve KPS merkezli kurulan hayat, birçok zaman, bahsettiğim sorulardan kaçılmasının ana sebebidir. Çalıştığı şirkette mümkün olduğunca üst bir mevkiye çıkarak veya arkadaşları arasında daha çok itibar görerek kazanılacak karizma; birçok haz kapısını açacağı gibi karizma ve seksle ilgili arzuları tatmin etmekte işe yarayacak para; hazzın doruğu kabul edilen seks, birçok kişi için hayatın en önemli amaçlarıdır. KPS’nin peşinde hayat ideali çizmek, tarihin hemen her döneminde vardı. Nitekim Kuran’da, 25-Furkan Suresi 43. ayette; “Hevasını ilah edineni gördün mü?” diye hevasını ilah edinenlere dikkat çekilmektedir. Burada, ilah edinildiğine dikkat çekilen, yani Allah’ın önüne geçirilen veya yerine konan hevanın, KPS olduğu rahatlıkla söylenebilir. Allah’ı hayatlarının merkezine koymak yerine kendi nefislerini hayatlarının merkezine koyanların (nefislerini ilah edinenlerin); ibadet objeleri Allah yerine nefisleri, ibadetleri ise KPS merkezli yaşamdır.

Kuran’da, karizmayla sapanlara Firavun, parayla sapanlara Karun, şehvetle sapanlara Zeliha (ismi belirtilmeden) gibi örnekler verilmiştir. KPS ile imtihan, tarihin hemen her döneminde vardı fakat tarihin hemen hiçbir döneminde, KPS’nin peşinde olmanın, küresel bir marketing ile bu kadar allanmış pullanmış bir şekilde sunulmadığını söyleyebilirim. Tarihin her döneminde toplumsal bir hiyerarşi vardı. Örneğin geçmişte de köyde ağalar, ağaların yakın halkası ve köyün diğer üyeleri vardı. Fakat günümüzde, çok uluslu şirketler gibi yerlerde, kariyerinin peşinde koşan kişi için, farklı yüzlerce mevki mevcut. İnsanlar kariyer merdivenlerinin çok farklı basamaklarındaki yerlerini çabalamayla elde edebiliyorlar; bu da karizma hırsına büyük bir kapı açıyor. Tarihin her döneminde insanlarda mal-para hırsı vardı. Fakat hiçbir dönemde, insanların paralarıyla, günümüzdeki kadar fark oluşturmaları mümkün değildi. Günümüzde, tarihin yakın dönemlerinde icat edilmiş teknolojinin birçok ürününe para ile erişmek mümkün. Ayrıca tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı ürünler ve yaşam tarzları sunan hizmet sektörleri mevcut. Örneğin çok parası olan kişi, çok rahat seyahat edebileceği uçak seferlerini kullanabilir, birçok hizmet çeşidi sunan hotellerden birini seçebilir, teknolojinin son ürünü birçok elektronik oyuncağa, hatta yapay zekalara sahip olabilir… Geçmişte aynı ölçüde paraya sahip bir kişiye nazaran, parasının olması sayesinde, hayatında çok daha fazla fark oluşturabilir. Seks de günümüzde, tarihte örneği çok az olduğu kadar, sapkın olanı olmayanı ayırt edilmeden, birçok kişinin hayatındaki en önemli hedefi oluşturuyor.

Günümüzde birçok kişi, KPS’yi elde etmek üzerinden hayatın anlamını kurmak çabasında. KPS için ciddi şekilde yatırım yapılmakta. Birçok kişi için yıllarca süren eğitimin amacı karizma ve para elde etmek. Kafayı doyurma (eğitim); egoyu doyurma (karizma), cebi doyurma (para)  ve bedeni doyurma (seks) için araçsallaştırılmakta. Seks, dünyada çok büyük bir endüstri ve hizmet sektörüyle desteklenmekte. KPS’yi elde ederek hayatını doldurmayı planlayan kişinin, bu planlarını bozan iki tane unsur var. Birincisi, ufukta ölüm var ve ölüm çok hızlı bir şekilde yaklaşmakta. Ölümle buluştuktan sonra kralla çiftçi eşitlenmiş olacak; karizmadan geriye bir şey kalmayacak. Ölümle buluştuktan sonra milyarder ile müflis eşitlenmiş olacak; ahirete banka havalesi de tapu nakli yapmak da mümkün değil. Ölümle buluştuktan sonra Kazanova ile Notre Dame’ın kamburu eşitlenecek; toprağın yiyip bitirdiği bedenlerin hafızalarından şehvetle dolu anlar silinecek.[4] Ölümün geleceğini anlayan kişi, KPS’den elinde bir şey kalmayacağını, KPS’ye yatırımın sonunda iflas edeceği açıkça bilinen bir şirkete yatırımdan farksız olduğunu da anlar. Zihin ayakların önünde yürür; ayakların yürüdüğü şimdiki zamandaki hazlar zihni uyuştursa da, gelecek zamanda yürüyüp ölümü gören zihnin farkına vardıkları, şimdinin hazlarını anlamsızlaştırır. Atılan toprağın altında bir kralın mı bir çiftçinin mi bedeni olduğu önemini yitirir. Bir hikaye öncelikle sonuyla değerlendirilir. Ölüm, bu dünyadaki hayatla sınırlı bakıldığında; bir insanla bir koyunu, bir sineği, bir pireyi eşitler. Modern dönemde haham, rahip ve imamların yerine geçirilmeye çalışılan psikiyatrlar da ölümün ve anlam sorununun karşısındaki çaresizliğe çözüm bulamaz. Beyindeki serotonini arttırıp insanı daha umursamaz yapan ve suni mutluluk oluşturan bir mekanizmayı devreye sokmak çare olamaz.

KPS’yi hayatının merkezine koyan kişi için, ölümle ilgili tek sorun, ölümün KPS ile gelecek hazları yok edecek olması değildir. İkinci sorun, ölümün, kısa bir ömürdeki vakti ve tüm imkanları KPS elde etmeye adayarak ve KPS’yi hayatın merkezine koyarak yaşanacak bir hayatın, anlamlı olamayacağını da göstermesidir. Modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin yaşandığı günümüzde, dini mesajlara kulaklarını ve gözlerini kapatarak KPS’nin ardına düşen kişileri bekleyen en büyük sorunlardan biri anlam sorunudur. Anlamsız yaşama korkusu, acı çekme ve ölüm korkusu gibi bir korku çeşididir. KPS avcısının tüm hedeflerini ölüm ve anlamsızlık boşa çıkarmaktadır. Bu yüzden, KPS avcısı, insan fıtratının gereği olarak gelen sorulardan gafletle kaçmaya çalışır. “Neden buradayım” ve “Nereye gidiyorum” sorularına karşı sağır ve kör olmak, KPS’yi hayatın merkezinde tutmak için elzemdir. Modern insan, “Hayatta her fikre açık olmak lazım” ve “İnsan kendisini kandırmamalı” gibi birçok sözü slogan olarak söyler ama “Neden buradayım” ve “Nereye gidiyorum” gibi hayatla ilgili en temel sorularla yüzleşmekten kaçar; sorulması gerekli en önemli sorulardan kendini saklar. Bu soruların cevabının KPS’yi hayatın merkezinden atacağından endişe ederek kendini kandırır. KPS’nin gürültüsü, hayatın bir müzik olduğunun görülmesini engeller. Bahsedilen sorularla yüzleşmeden kaçanların (aslında bu hayatla yüzleşmekten kaçmak demektir) çoğu, gerçekliğin adeta suni bir cehennem olduğunu, bu yüzleşmeden kaçarak, geçici hazların cennetini yaşayacaklarını düşünürler. İslam ise Cennetin gerçek varlığına dikkat çeker ve bu yüzleşmeden kaçmanın gerçek Cennet olanağını gerçek Cehenneme çevirebileceği tehlikesine karşı uyarır.

“Nereye gidiyorum” sorusuyla yüzleşmek, KPS ile hayata sahte anlam vermeyle ilgili çabayı yıkar. Bu sorunun cevabı; eğer ölümle aşılmayacak bir karanlığa gittiğimiz ve hem bizim hem en sevdiklerimizin bir daha o karanlıktan çıkmasının mümkün olmadığıysa, ne yaparsak yapalım hayatımızı anlamlı bir şekilde yaşamamız mümkün değildir. Fakat eğer ölüm, ahirete açılan bir kapıysa, hem kendimiz hem sevdiklerimiz için bir ümit vardır. Bu ise, bizi Yaratanın, burada bizi yarattığı gibi ölümden sonra yaratmayı devam ettirmesine bağlıdır. Bunu bilmeden, bunun bilgisini edinmek için Allah ile irtibat kurmadan, bu hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak mümkün değildir. Bunu bildiren ve Allah’la bağ kurduran İslam, hayatın anlamlı olabilmesinin tek şansıdır. Uğrunda yaşanmaya ve ölmeye değecek bir hakikat İslam ile insan hayatına dahil olur. Kuran, anlamlıyı-anlamsızı, doğruyu-yanlışı ayırt etmemizi sağlar; nitekim Kuran’ın sıfatlarından biri Furkan yani Ayırt Edici’dir. Kuran, KPS üzerine kurulan bir hayatın boş olduğunu gösterir, anlamsızlık karanlığını ışığıyla dağıtıp anlam sunar; Kuran’ın diğer bir sıfatı ise Nur yani Işık’tır. Müslüman olmak; anlamsızlıktan anlama, yönsüzlükten yöne, karanlıktan ışığa kavuşmak demektir.

YALNIZLIKTAN BİTMEYEN BERABERLİĞE

Bilimin bize sunduğu tabloya göre evreni ve evrendeki yerimizi kısaca düşünelim: 13,8 milyar yıl önce çok sıcak ve çok yoğun bir noktadan evren başladı. “Ben” dediğimiz varlıktan sevdiklerimize, Güneş’e Ay’a Dünyamıza ve tüm galaksilere kadar her şeyin hammaddesi, leblebiden küçük bu noktanın içindeydi. Bu noktada, önce kütle çekimi kuvveti diğerlerinden ayrıldı, sonra güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet birbirlerinden ayrıldılar ve Higgs (Tanrı Parçacığı olarak da bilinir) devreye girip maddeye kütlesini verdi. Evren başlangıçtan bu yana sürekli genişlemekte ve bu gelişmenin etkisiyle yüz milyarlarca sayıdaki galaksi birbirlerinden uzaklaşmakta. Bu galaksilerin içinde yüz milyarlarca yıldız doğdu ve öldü; bu yıldızlarla ilgili süreçlerde bedenlerimizin yapıtaşları olan karbon, oksijen gibi atomlar oluştu. Bu yıldızların ölümleriyle bu atomlar uzaya saçıldı, Güneş sistemimiz de önceki yıldızların mezarları üzerinde kurulurken içinde bu atomları ihtiva etti. Eğer bedenimizin nasıl oluştuğunun hikayesini anlatmamız gerekse, bahsedilen bu süreçlerin hepsini dile getirmemiz gerekir. Bunlardan ve saymadığımız daha birçok kritik süreçten sadece birini bile eksiltmemiz, bedenimizi oluşturan unsurların oluşamamasına sebep olurdu.

Bizim şahsi hikayemizi ise babamızın spermiyle annemizin yumurtasının buluşmasıyla başlatabiliriz. Annemizin karnında şefkatli kısa bir dönemden sonra gözümüzü dünyaya açıyoruz. Bebeklik, çocukluk, gençlik, okul, iş, evlenme, çoluk çocuk, orta yaş, yaşlılık diye hayat hızla ilerliyor. Çocukken “Bir büyüsem” diye arzuluyoruz, yaşımız ilerlediğinde “Keşke çocuk olsam” diye iç geçiriyoruz. Ve sonunda ne olduğunu anlamadan hepimiz arkası olmayan bir güne kavuşuyoruz. Adeta muhteşem dekorlu bir tiyatro gösterisini birkaç saniye seyretmemizden sonra bir anda perde kapanıyor ve “Hepsi bu kadar” deniliyor. İçimizden “Daha yok mu” desek de, perde iniyor; tüm sevdiklerimiz ve güzellikleriyle dünya arkamızda kalıyor. Milyarlarca yıldır genişleyen bu evrene, milyonlarca canlı türünü barındıran bu dünyaya, dostlarımıza ve en içten sevdiklerimize veda bile edemeden gidiyoruz, daha önce giden sevdiklerimiz gibi. Evrenin böylesine muhteşem ve gerçek hikayesinin bir parçasıyız ama milyarlarca yıla yayılan bu hikayede ömrümüz bir yüzyıl bile değil. Üstelik hayatımızın üçte biri kadarı uykuda, önemli bir bölümü tuvalette ve yolda geçiyor.

Bu kısa hayatımızı anlamlı kılacak bir şey varsa, o da yaşanan beraberlikler, beraberliklerdeki etkileşimler olabilir mi? Peki hangi beraberlikler, nasıl yaşanırsa hayatımızı anlamlı kılabilir? Yaşadığımız bir beraberlik türü, bilinçsiz maddi varlıklarla yaşadığımız beraberliktir. Maddi varlıklar, güzelliğiyle bizi büyüleyebilir, büyüklüğüyle bizi sarsabilir. Fakat hiçbir maddi varlık, ne kadar ihtişamlı olursa olsun; varlığımızın bilincinde olamaz, bize cevap veremez, bizi anlayamaz. Bize trilyon yıldızıyla komşu galaksimiz Andromeda’nın hediye edildiğini varsayalım. Kısacık bu hayatta, bizi anlamayan ve varlığımızın farkında olmayan, hatta kendi varlığının da farkında olmayan Andromeda ile bu beraberlikte hayatımızın anlamı olduğunu düşünebilir miyiz? Sevdiğimiz tek bir yakın dostumuzla, dünyanın sıradan bir köşesindeki beraberlik bile trilyon yıldızlı Andromeda’nın tümüne sahip olup da onunla beraberlikten daha anlamlı gözükmekte. Bizim farkımızda olmayan bitkilerle ve hayvanlarla ilişkimiz de maddi varlıklarla aynı şekildedir.

Varlığımızın farkında olan, bizi anlayan bir dostumuzla, akrabamızla, anne-babamızla, eşimizle-çocuğumuzla beraberlik ve ilişkinin maddi varlıklarla ilişkiden çok daha nitelikli olduğu, hayatımıza ciddi katkıları bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Buna karşın, bu ilişkiler üzerine hayatımızın anlamını kurmakta da ciddi eksikler mevcuttur. Hayatımızın ölümle neticelenecek olması, burada kuracağımız her ilişkinin ölümle sonlanacağı, ölüm sonucunda sevdiklerimizin hafızalarından varlığımızla ilgili tüm bilgilerin yok olacağı anlamını taşımaktadır.

Bütün bu beraberliklerden ve ilişkilerden farklı bir beraberlik ve ilişki türü daha var. Bu, bizi yaratan, varlığımızın sebebi olan, ezeli ve ebedi olan Rabbimizle beraberliğimiz ve Onunla kuracağımız ilişkidir. Rabbimiz, bizim varlığımızın farkında olup, bizi en iyi şekilde bilir. “Yaratan’ın bilmemesi mümkün mü?” (67-Mülk Suresi 14). Bu bilme, geri kalan tüm dostlarımızın, sevdiklerimizin bizi bilmesinden farklıdır. O, eksiksiz bir şekilde bizi bilir. Birçok zaman, en yakınlarımızın bizi anlayamadıklarından, bize haksızlık yaptıklarından yakınır, yanlış anlaşılmanın sıkıntı ve stresini yaşarız. Fakat Allah’ın bizi yanlış anlaması, eksik bilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bizi kesinlikle yanlış anlamayacağı, her zaman tam olarak doğru anlayacağı garanti olan tek varlık O’dur. Ayrıca ilişkide olduğumuz birçok kişiyle ilişkimiz zaman zaman kesilir. Evlenince anne babasıyla görüşmesi azalır birçok kişinin, bazen dostlarla tatile gidilince bir süre eşlerden çocuklardan ayrılık olur, çocuklar evlenince onlardan ayrılık olur… Kişi en sürekli beraber olduğuyla bile günün kimi zamanlarında ayrılık yaşar. Fakat Allah’la, ne hayatın belli bir döneminde ne de günün herhangi bir zamanında ayrılık vardır. “Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir” (57-Hadid Suresi 4). Yaşadığımız hayat boyunca; bizi tam olarak anlayan ve bizden hiç ayrılmayan bir tek O’dur. Ayrıca beraber olduğumuz insanların ölümleriyle, beraberliğimizle ilgili her şey hafızalarından silinir. Bizim ölümümüzle ise geri kalan varlıklar hakkındaki bilgimiz ve onlarla ilişkimiz hafızamızdan silinir. Fakat Allah, her şeyi, hem de ebedi olarak hatırlar. Bizle ilgili her bilgi, sevinçlerimiz hüzünlerimiz, üretimlerimiz gayretlerimiz; hepsi, Onun hafızasında sonsuza dek var olacaktır.

Allah’la beraberlik ve ilişkinin değerini anlayan, hayatını gerçek anlamda anlamlandırmanın şansını yakalar. Allah’la beraberlik ve ilişkinin değerini idrak etmeden bu hayatı anlamlı kılmanın olanağı yoktur. “Allah, inananların dostudur” (2-Bakara Suresi 257). Bizimle sürekli beraber olan, bizi bizden iyi bilen, bizle ilgi tüm bilgiyi ebedi olarak muhafaza edecek olan Allah’la ilişkide olmak; insanı değersizlikten, anlamsızlıktan kurtaracak tek olanaktır. İslam, Allah’ın sürekli bizle beraber olduğunun, kullarıyla ilgili olduğunun, ancak Allah’la ilişki içinde bir hayatın anlamlı olduğunun dersini verir. Bu da, anlam arayışındaki kapının kilidinin İslam olduğunun diğer bir göstergesidir.

Modern dönemin insanının en önemli sorunlarından birisi sıkılmadır. Sıkılma, insanı sadece istemediklerini yaptığı zaman yakalayan bir his değildir; en istenen şekilde hayatın yaşandığı anlarda da insanı yaklar. Çok sevilen bir mekanda yaşarken, iyi olduğu düşünülen bir evlilik yapmışken, iyi anne-babaya ve çoluk-çocuğa sahipken, iyi derecede paraya ve sağlıklı bir yaşama sahipken de sıkıntı çöker insanın üstüne. Sıkıntı, bazen, sadece vücuttaki kimyasal tepkimelerden kaynaklanabilir (dışsal bir faktöre bağlı değildir); bu tarz sıkılmayla ilgili söyleyecek bir sözüm yok. Fakat sıkıntı, birçok zaman, hayattaki yönün ve yapılanların anlamlı olmamasıyla da yakından ilişkilidir. Tükenip de yok olanların anlamlı olduğu düşünülemez. Hatta ahiret hayatı gibi sürekli, tükenmesi olmayan bir varoluşta bile, Allah’la irtibatın olmaması halinde gerçek anlamın olamayacağı ve bu hayatın bile (içimizden sıkılma hissi alınmazsa) sıkıcı olacağı kanaatindeyim. Allah’tan başka her şey sıkıcıdır. Allah’la irtibatı kurulmadan her şey, sürekli bir ahiret hayatı bile, sıkıcı ve anlamsızdır. “En yüksek iyi” (summum bonum); haz merkezli hayatta, maddeye hükmetmede veya doğayı fetihte değil fakat Allah’la ilişkide olmaktadır.

İslam’la, kullarını seven bir Allah hayata dahil edilir. Korku da elbette Allah’la ilişkide önemli bir unsur olabilir ama sevginin Allah’la kurulacak bağda daha güçlü ve öncelikli olduğu kanaatindeyim. Nitekim Allah’ın rızasının Cennetin nimetlerinden daha üstün olduğunu söyleyen 9-Tövbe Suresi’nin 72. ayeti, bu görüşü desteklemektedir. “Allah’ın rızası” (ridvanun min Allahi); Allah’ın kulunu beğenmesi, Allah’ın kuluna karşı sevgisi olarak anlaşılabilir. İnsanların en önemli isteklerinden biri beğenilmektir. Karşımızdakinin bizim için önemi ve statüsü ne kadar yüksekse; onun tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek o kadar çok önem kazanır. Allah’ın varlığını anlayan kimse, kendisini yaratan ve her şeyini muhtaç olduğu Allah’ın her şeyden daha önemli olduğunu anlar. Kendisi dışındaki tüm varlıkları yaratanın ontolojik statüsü, geri kalan tüm varlıklarla kıyaslanmayacak kadar yüksektir. O zaman, içimizdeki beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmekle ilgili isteğin en anlamlı şekilde karşılık bulması ancak ve ancak Allah tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmekle mümkün olabilir. Anlamlı bir hayat ancak böylesi bir beğeniyi, takdiri ve sevgiyi kazanma hedefi doğrultusunda hayata yön çizmeyle mümkün olabilir. Allah’ın varlığını anladıktan sonra içimizden gelen beğenilme isteğinin üzerine düşünen; bu isteğimizin, Allah tarafından beğenilmek (Onun rızasını kazanmak) için verildiğini anlar. Bunu idrak edemeyen kişi ise içindeki bu hissi, insanların gözünde karizmatik olarak (insanlar tarafından beğenilerek, takdir ederek) gidermeye çalışır ve hayatın anlamını bu zeminde bulmaya çalışır. Oysa İslam, Allah’la iletişimi hayatın merkezine koyar ve En Önemli tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek kadar önemli ve değerli bir hedef olmadığını göstererek, böylesine anlamlı bir hedefle hayata yön vermemize imkan verir. İslam, yaşanan hayatta, Allah ile kurulan ilişkinin, birçok ilişkiden biri olamayacağının; bu ilişkinin, hayatın anlamlı şekilde üzerine kurulması gereken temel olduğunun dersini verir. Hayat ancak bu temel üzerine kurulursa gerçek anlamını kazanabilir.

Anlama muhtaç olup da kendini kandırmadan tefekküre dalan kişinin cevaplaması gerekli ilk soru şudur: Allah var mı? Bu kitaba başlamadan önce bu soruyu cevaplamış olmanızla ilgili tavsiyemi tekrarlıyorum. Burada, bu sorunun cevabını bulduğunuzu ve Allah’ın varlığını anladığınızı varsaydım. Bundan sonra iki şık karşımıza çıkar. Ya Allah’la ilişki içinde olacak bir hayat seçilecektir ya da böyle bir şeye gerek duyulmayacaktır. Buraya kadar söylenenler, Allah’la ilişki kurulmadan bir hayatın anlamsız olacağını ve Allah’la ilişkide olmanın hayatımıza gerçek anlamı katacağını göstermektedir. O zaman, Allah’la ilişkiyi umursamamak ve bu ilişkiye ihtiyacı reddetmek alternatifleri dışlanmalıdır. Bundan sonra ise Allah’la ilişki için neden İslam’ın tercih edilmesi gerektiğini anlamak gerekmektedir. Allah’la ilişki için, öncelikle Allah’ın bu ilişkiyi onayladığının bilinmesi ve bu ilişkide ne yapılması gerektiğini beyan etmesi gerekir. İnsan, Allah’tan insana bir bildiri olmaksızın, kendi kendine, Allah’la nasıl bir ilişki kuracağını gerektiğini bulamaz. Öyleyse Allah’la ilişkiyi kurduracak sistem Allah’tan insana bir mesaj olmalıdır. Dünya sahnesine baktığımızda; hem Allah’tan insana bir mesaj olduğu iddiasında, hem insanın Allah’la ilişkisini nasıl kuracağını gerekli şekilde gösteren, hem tarihte ciddi bir etkisi olan İslam dışında bir alternatif olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu uçsuz bucaksız evrende terk edilmediğimizi, Allah’ın bize karşı ilgi ve merhametini bildiren İslam, içimizdeki anlam arayışının ilacıdır. Bundan daha değerli bir müjde ne olabilir? Nitekim “Müjde” (Büşra), Kuran’da geçen Kuran’ı tanımlayan sıfatlardan birisidir. Kısacası İslam, anlama muhtaç yaratılmış insana, dünya sahnesinde anlamı bulması için verilmiş şanstır. İslam’ın verdiği perspektif, bu dünyayı küçültmez, aksine bu perspektif, dünyanın değerinin gerçek anlamda büyük olduğunu anlamanın yegane şansıdır. Bu perspektif; dünyanın, Allah’ın sanatı olduğunu ve Allah’la kuracağımız ilişkinin sahnesi olduğunu göstererek anlamını büyütür.

“ALLAH’TAN-DİNDEN BANA NE” DİYENLER 

İslam, KPS avcıları arasında çok yaygın olan bir tavrı dışlar. Bu yaklaşımın sahipleri, açık kelimelerle bu şekilde ifade etmeseler de, lisan-ı halleriyle “Allah’tan-dinden bana ne” demektedirler. Bunların bir kısmının, sorulduğunda, Allah’a inandığını, Müslüman olduğunu ifade ettiğini de duyabilirsiniz. Fakat bununla beraber, zihin ve eylem dünyalarında Allah’a-dine hiç yer vermeyen böylesi bir yaklaşım oldukça yaygındır. Bu tarz yaklaşıma kendi çevremizde sıkça tanık olmamızın yanında, anketlerde de, Allah’a-dine inandığını beyan edenlerin önemli bir bölümünün, Allah ve dinin hayatlarında bir önemi olmadığını beyan ettikleri görülmektedir.[5] İslam, Allah’tan ve Allah’la irtibat anlamına gelen dinden daha önemli bir şey olamayacağını, tüm varlığın toplamının bile Allah’ın yanında önemsiz olacağını zihinlere nakşetmektedir. Kuran’ın sıfatlarından biri olan Zikir; Kuran’ın en önemli konularda Öğüt-Hatırlatıcı olduğunu ifade eder. İnsanların, hayatın merkezine En Önemli olanı yani Allah’ı koymalarını sağlayan tarih sahnesindeki rolü de, bu husustaki öğüt ve hatırlatıcılığı da, Kuran’ın/İslam’ın önemini göstermektedir.

Allah’a-dine hayatında yer vermeyen insanın durumu; uçsuz bucaksız bir çöldeki karanlık ve derin bir kuyuda kalmış da çıkış şansı hiç olmayan birinin durumuna benzer. Ölüm durağıyla, tüm güzellikleriyle hayattan ve sevdiklerinden sonsuza dek ayrılacağını düşünenlerin çaresizliği ve zifiri karanlığı, hiç şüphesiz ıpıssız çölde kuyuda kalmış adamın durumundan çok daha korkunçtur. Kuran’ın bir sıfatı Hablullah’tır yani Allah’ın İpi’dir. Kuran, adeta o çöldeki kuyudaki zor durumda olan kişiye uzanan iptir. Çöldeki kuyuda bahsedilen durumda kalan kişi, bu durumdayken, çekirdek çıtlatıp da türkü söylemekle (KPS’cinin kuyudaki hali) meşgul olması ne kadar mantıklıdır? Allah’ın varlığını inkara karşı gerekli cevap verilebilir; daha önce atıf yapmaya çalıştığım kitaplarımda bunu gerçekleştirmeye çalıştım. İslam’ın Allah’ın gönderdiği din olduğunu reddedenlere gerekli kanıtlar sunulabilir; bu kitapta ise bunu gerçekleştirmeye çalışmaktayım. Fakat İslam’ın, Allah’ın gönderdiği din olduğu anlaşıldıktan sonra, İslam’ın önemsiz olduğu veya hayattaki birçok olgudan biri olduğu, geniş hayat alanındaki ufak bir oda olduğu düşünülemez. Onun her şeyden önemli olduğunu anlamak için ilave bir argümana ihtiyaç yoktur. KPS gibi hedeflerden bir an için kendini soyutlayıp, kendi kendini kandırmadan ufak bir tefekkür süreci bile bunu idrak etmeye yeterli olacaktır. Ümitsiz bir şekilde çöldeki derin kuyuda kalmış kişinin, önündeki iple ilgilenmemesi akla aykırıdır. Tek kurtuluş yolu olarak gözüken o ipe karşı, çekirdek ve türkü  (KPS) tercihinden dolayı ilgisiz kalmak düşünülemez. Hele hele o ipin bu kuyudan kurtuluş yolu olduğunu bilip (Allah’a-İslam’a inandığını söyleyip de sonra bunu hayatlarında hiç önemsemeyenler gibi), sonra da bu ipi çekirdek ve türkü yüzünden önemsememek herhalde en üst seviyedeki bir basiretsizliktir. Modernitenin kazığını yemiş Müslümanların önemli bir bölümü, geniş hayat alanından izole, küçük bir odaya kilitlenmiş bir İslam tasavvuru geliştirseler de (sekülarizmle birçoğunun kastettiği budur), Kuran’ın anlattığı İslam, bu “Müslümanlar”ın anladığından çok farklı bir İslam’dır. Bu basiretsizliğin sebebi olan uyuşturucu ise KPS avcılığıdır. KPS’yi hayatın merkezine oturtma; sadece ateistlere, kapitalistlere, deistlere (dinsizlere) mahsus değildir, kendisini “Müslüman” olarak niteleyenlerde de bu hastalık yaygındır.  

İslam ya doğrudur ya yanlıştır. Doğruysa en büyük hakikattir; bizi ve her şeyi Yaratan ile ilişkide olmanın şansıdır. Doğruysa bu kadar önemli olacak olan ve milyarların hayatını şekillendiren İslam yalansa; o zaman da elbette en büyük yalandır. Allah adına söylenen yalandan daha büyüğü olabilir mi? Fakat İslam, hiçbir durumda, asla sıradan olamaz. Asla onun mesajına kulak tıkamak, onu değerlendirmemek mümkün değildir. Ona karşı ilgisiz olmak, bahsedilen kuyudaki adamın ipe ilgisizliği kadar, hatta ondan daha büyük bir mantıksızlıktır. Kuyudaki ip bu kısa hayatın bir dönemini kurtarabilir, İslam ise ebedi hayatı kurtarabilir.

Bir de şöyle bir örnek düşünün: Bir gün, evinizden iki dakika yürüme mesafesinde olan işyerinize gittiniz ve orada tavla oynuyorsunuz. Bu sırada, evinizdeki komşunuz sizi telefonla arıyor ve evinizde ciddi bir yangın başladığını söylüyor. Evinizde küçük çocuklarınızı uyur bırakmıştınız, ayrıca çok değerli mallarınız da evde. Evi anahtarla açmazsanız çocuklarınızın ölebileceğini, mallarınızın gideceğini düşünüyorsunuz; bunun yanında, eve gidip, evdeki çok kaliteli yangın söndürme sistemini çalıştırıp ve çocukları dışarı çıkarıp bu felaketi atlatabilirsiniz. Fakat bir anda komşunuzun yalan söyleme ihtimali aklınıza geliyor. Bu durumda ne yapardınız? Herhalde şöyle bir değerlendirmeyi yapmak yerinde olacaktır. Eğer yangın varsa; bu durumda eve giderseniz çocukları ve malları kurtarmak gibi müthiş bir kazanç olacak, eğer eve gitmezseniz mallarınızı ve çocuklarınızı kaybetmeniz gibi büyük bir felaket olacak. Eğer yangın yoksa; bu durumda eve giderseniz sevdiğiniz tavla oyunundan kısa bir süre mahrum kalacaksınız, eğer eve gitmezseniz tavla oyununuza ara vermeden devam edeceksiniz. Bu durumda, yangının olma ihtimalinde harekete geçmemenin büyük kaybını düşünen her mantıklı kişi harekete geçecek ve tavla oyununa kısa bir süre ara vermek gerekiyorsa ara vermekte tereddüt etmeyecektir. Bizim içinde olduğumuz durumu buna benzetebiliriz. Ölümün bizi ve sevdiklerimizi yok edecek olması, hayalen düşündüğümüz o yangından çok daha büyük bir felakettir. İslam, o yangından kurtulmanın imkanı; KPS, o yangından kurtulmak için bizi harekete geçmekten alıkoyan tavla oyunudur.

Verdiğim bu örnek, Allah’a inanmanın getireceği sonsuz kar olasılığına karşı Allah’ı inkarın getireceği sonsuz zarar olasılığını kıyaslayarak, Allah’a inanmayı öğütleyen Pascal’ın yaklaşımına benzetilebilir. Din felsefesi literatüründe “Pascal’ın Bahsi” (Pascal’s Wager) olarak bilinen bu yaklaşımın benzerini İslam düşüncesi içerisinde Hz. Ali ifade etmiştir. Allah’ın varlığıyla ilgili delillerin önemine inanan ve bu konuda kitap yazan biri olarak, buna benzer bir yaklaşımı hiçbir zaman kitaplarıma dahil etmedim. Ateistlere yönelik bu tip yaklaşımları kullanmasam da, yukarıda verdiğim hayali örneklerin iki sınıf için önemli mesajlar içerdiği kanaatindeyim. Birincisi, Allah’a-İslam’a karşı bilinemezci (agnostik) bir tavır benimseyenlere mesajdır. Bu kesime, önceki örnekte olduğu gibi, ev yanıyor (hayat geçiyor), az vaktin var; bir an önce bir karar vermen lazım, bu önemli mesaja kulağını tıkayamazsın, bir an önce değerlendirmeni yapıp karar vermen lazım, sonra çok geç olur, diyen mesajdır. İkincisi, Allah’a-İslam’a inandığını beyan edip de, Allah’a-İslam’a hayatında gereken önemi vermeyenlere mesajdır. Bu kesime, önceki örnekte olduğu gibi, ev yanıyor (hayat geçiyor) ve bu yangını durdurma imkanı olduğunu biliyorsun (İslam’ın hak olduğunu biliyorsun); bunu bilirken tavla oynayarak (KPS’ye dalarak) evin yanmasına, çocuklarının ve malının kül olmasına göz yumman en üst seviyede bir basiretsizliktir, diyen mesajdır.

Kısacası Kuran’ın içeriği, hayatın merkezine, hayatın merkezine konulması gerekli olanı koyar. Kuran, İslam’ın mesajına karşı duyarsız kalınamayacağını, asla “Allah’tan-dinden bana ne” denemeyeceğini ders veren Zikir (Öğüt-Hatırlatıcı) olarak, hayatları Allah merkezli bir şekilde şekillendirir. Hayatın, uyduruk hedeflerin (çöldeki kuyudayken çekirdek ve türkünün; ev yanıyorken tavlanın) peşinde geçmemesi gerektiğinin, hayatın olabilecek en anlamlı şekilde Allah’la irtibatla geçmesi gerektiğinin (İslam bu irtibatın adıdır) dersini verir. Hayatın merkezinde olmaya ne layıksa Onu koyması da “Neden Müslümanım” sorusuna vereceğim cevaplardan birisidir.

ANLAM, İYİ, DOĞRU VE GÜZELİN BİRLİKTELİĞİ

Anlam da iyi de doğru da güzel de bizi çeker: Nereye? Niye? Hiç şüphesiz yaratılışımız (fıtratımız) gereği bunların dördünü de arzularız. Yaptığımız bir eylemin, anlamlı olması onun yapılmaya değer olması demektir. İyi olması, onun gerekli ahlaki yapıya uygun olması, kötülükten uzak olması demektir. Doğru olması, yalan ve yanlıştan uzak olup bir hayalin arkasında olmamamız demektir. Güzel olması, gerekli çekiciliğe sahip olup çirkinlikten uzak olması demektir.

Yapılması boş olanı gerçekleştirmeye çabalamak, ahlaken kötüyü yapmak, halüsinasyonun peşinde olmak, çirkini hedeflemek; anlam, iyi, doğru ve güzel birlikteliğinin tam tersidir. Bir tek, bunların dördünün de olması gerekenin tam tersi şekilde olduğu durumda değil; bunların üçünde bir sorun olmayıp da sadece tekinin eksikliğinde bile yaptığımız eylemle ilgili ciddi bir sorun var demektir. Örneğin yaptığımız eylemin, ahlaki açıdan sorun taşımadığını, bir halüsinasyonun peşinde olmadığımızı, gerekli çekiciliğe sahip olduğunu; yani iyi, doğru ve güzelle ilgili bir sorunu olmadığını düşünelim. Bu durumda yaptığımız eylem boş bir işse, herhangi bir şekilde anlamlı değilse; yine de yapılmaya, kendisine vakit harcamaya değmeyecek bir eylem olur. Diğer yandan yapacağımız eylem eğer ahlaki açıdan sorunluysa, yani iyi değilse; isterse bir halüsinasyon olmasın, isterse estetik açıdan bir sorun taşımasın, yani doğru ve güzel olsun, kötü olması o eylemin yapılmaması için yeterlidir. İyi olmayan, kötü olan bir eylemi yapmamız değerli olamayacağı için onu yapmanın anlamlı olabileceği de düşünülemez. Ayrıca bir eylemin ahlaki açıdan sorun taşımadığını, gerekli çekiciliği taşıdığını, yani iyi ve güzel olduğunu fakat bir halüsinasyonun peşinde olduğumuzu düşünelim. Doğru bilgi üzerine kurulmamış olması bir eylemin yapılmaması için yeterlidir. Bir halüsinasyonun peşinde olup da bir eylemi yapmak değerli olamayacağı için onun yine anlamlı olabileceği düşünülemez. Bir de ahlaki açıdan sorun taşımayan, halüsinasyon olmayan bir eylemi düşünelim, yani bir an için bu eylemin iyi ve doğru olduğunu fakat çirkin ve itici olduğunu düşünelim. Güzel kriterinden uzak bir eylemi yapmamız da ciddi bir sorun olacaktır; eylemin güzel olmaması o eylemi yapmanın değerini de düşürecektir yani anlamla ilgili bir sorun da ortaya çıkacaktır. Görüldüğü gibi anlam; iyi, doğru, güzelden ayrı önemli bir kriter olmakla birlikte, aynı zamanda iyi, doğru ve güzel kriterlerinin karşılanmasına da bağlıdır.

Ancak Allah varsa anlam, doğru, iyi ve güzel vardır; Allah’ı reddeden için bunlar sadece halüsinasyonlardır. Bu söz, boş bir retorik değil. Neden boş bir retorik olmadığını aşağıda çok kısaca göstermeye çalışacağım. İlaveten, burada kısaca göstermeye çalıştıklarım anlaşılırsa şu iddiamın da boş bir retorik olmadığı anlaşılacaktır: İslam sadece bir hakikat değildir; her türlü hakikati hakikat yapan bir hakikattir. Anlamlı olanın peşinde olmak değerli bir şeyin peşinde olmak demek olduğundan,”anlam” tutulan istikamette gerekli motivasyonu verir; “iyi” ahlaki gereklilikleri ifade eder; “doğru” kavramı olmadan ne bilimsel ne de felsefi bir önermenin manası olabilir yani ne bilim ne felsefe mümkündür; “güzel” kavramı ise estetik ve sanatla ilgili değerlendirmelerin temelindedir. Kısacası varoluşsal hakikat (anlam), ahlaki hakikat (iyi), bilimsel ve felsefi hakikat (doğru), estetik ve sanatsal hakikat (güzel) ancak ve ancak Allah’a atıfla objektiflik, doğruluk kazanabilir. İslam ise Allah’ı tanıtan ve Allah’la-kul arasında ilişki kurduran sistem olarak; varoluşsal, ahlaki, bilimsel-felsefi, estetik-sanatsal olanın temelinin olmasını mümkün kılar. Kısacası en önemli hakikatleri hakikat yapar. Bu farklı alanların hakikatinin, İslam’ın sunduğu temele muhtaç olması ve İslam’ın vahdet anlayışı çerçevesinde bir araya gelebilmesi de İslam’ın İlahiliğinin delillerinden biridir.

Bundan önceki satırlarda, hayata anlamlı bir şekilde yön vermek için Allah’a ve Allah’la-kul arasında ilişki kurduran İslam’a ihtiyaç olduğu gösterildi. Burada ise, bir şeyin anlamlı olması için iyi, doğru ve güzelle bağının da olmasının gerekmesine binaen; iyi, doğru ve güzelin Allah ve Allah’la ilişki kurduran İslam ile alakasına kısaca değinmeye çalışacağım. Bunların her biri, birer müstakil makale veya kitap olacak kadar geniş mevzular olmalarına karşın, bunlara kısaca değineceğim ve bu konuları daha geniş şekilde ele aldığım yerlere atıf yapacağım.

İYİ: “İyi” kavramı, ahlaki yargının temelindedir. Fıtrat delilleri kitabımın ahlakla ilgili bölümünde ve daha kısa bir şekilde bu kitabın ikinci bölümünde bu konuyu ele aldım (tekrara düşmemek için burada oralarda söylenenleri tekrarlamıyorum). Bahsedilen yerlerde gösterdiğim gibi, objektif anlamda “iyi” olanı, ancak Allah’tan gelen buyruklarla temellendirmek mümkündür. Ancak bireyi ve toplumu aşan yasalar ve yasaları empoze eden meşru bir otorite varsa objektif ahlaktan (objektif anlamda “iyi”den), yani ahlakın rasyonel temelinden bahsetmek mümkündür. İslam, bireyi ve toplumu aşan ahlaki yasaları empoze etmesi meşru tek otorite olan Allah’tan gelen ve bu yasaları ihtiva eden mesaj olarak bunu sağlar. Böylesi bir temel olmaksızın, “iyi” kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişen izafi bir kavram olmaktan kurtulamaz. Elbette “iyi” olan birçok eylem, doğuştan (fıtrattan) gelen kapasiteyle yine anlaşılabilir ve “iyi”ye göre eylemler gerçekleştirilebilir fakat “iyi” rasyonel temelsiz kalır.  Kısacası bu temelden yoksun kalınca “iyiden” bahsedilemez; “iyi” olmayan ise anlamlı olamaz.

DOĞRU: “Doğru” kavramı, bilimsel ve felsefi yargılarımız kadar güncel en sıradan bilgilerimizin de temelindedir. Fıtrat delilleri kitabımın akılla ilgili bölümünde bu konuyu ele aldım (burada bu konuyu kısaca özetleyeceğim). “Sandalye” dediğimizde, sandalye kelimesinin anlamını bilmemiz, üzerinde oturulması için yapılmış belli bir biçimdeki cisme sandalye demenin “doğru” fakat basketbol oynanan yuvarlak cisme sandalye demenin “yanlış” olduğunu anlamamıza bağlıdır. Frege’ye göre “doğru” ve “yanlış” (doğruluk değerleri diye de anılırlar) en temel mantıksal objelerdir.[6] Allah’a atıf yapmadan anlamın ve iyinin rasyonel temeli olamayacağını (nihilizmi ve ahlaki izafilik) birçok ateist filozof bile ifade etmiştir. Fakat “doğru” kavramına yaklaşımın, teist ve ateist paradigmalar arasında farklı olabileceği çok az kişinin farkına vardığı bir husustur. Materyalist-ateist felsefeyi benimsemiş olan ve tutarlı bir materyalist olmak için “eleyici materyalist” olunması gerektiğini savunan, biri nörolog diğeri felsefeci olan Patricia ve Paul Churchland çifti, beyinde “doğru” ve “yanlış” kavramlarının karşılığının olmamasına hazır olmamız gerektiği konusunda bizi uyarmışlardır. (Bu iddiada bulunanlar, bu iddialarını ifade ettikleri cümlelerin de “doğru” ve “yanlış” kavramları yoksa bir anlam içermediğinin farkında mı acaba?) Churchland çiftinin bu iddialarını alıntılayan Victor Reppert, doğruluk değerlerini elemenin entelektüel bedelinin çok ağır olduğuna, bu kavramları eleyen kimsenin bu kavramların yerini doldurmasının mümkün olmadığına dikkat çekmiştir.[7] Her ne kadar birçok materyalist-ateist, felsefelerinin gereğini tutarlı bir şekilde tespit etmekte ve kabullenmekte zorluk çekseler de, Churchland çiftinin doğru şekilde tespit ettiği gibi materyalist-ateist felsefenin tarif ettiği maddi dünyada “doğru” ve “yanlış” kavramlarına yer bulmak mümkün gözükmemektedir.

     Doğayı incelediğimizde doğadaki hiçbir şeyin “doğru” veya “yanlış” kavramlarına karşılık gelmediğini, bu kavramların sadece zihne ait olduğunu anlarız. Bir botanik uzmanının bir ağacın yaşını tespit etmeye çalıştığını düşünelim (bu bilime dendrokronoloji denir); bunun için bu uzman ağacın gövdesindeki halkaları inceleyerek ağacın yaşını söyler. Eğer uzman ağacın yaşını bilemezse uzmanın “yanlış” olduğunu söyleyebiliriz. Bir an için bu ağaçta öyle bir bakteri türü olduğunu farz edelim ki bu bakteri türü ağaçların halkalarını bozarak ağaçların yaşının “yanlış” anlaşılmasına sebep oluyor olsun; bu durumda bu ağacın “yanlış” olduğunu söyleyebilir miyiz? Hiç şüphesiz hayır; bu ağacın yapısının yanıltıcı olduğunu söyleyebiliriz ama “yanlış” olan ağaç değil uzmandır. Zihne sahip olmayan hiçbir varlık için, insanların teknolojik hiçbir üretimi için, hatta birçok kişiyi yanıltabilecek bilgisayarlar için “doğru” ve “yanlış” kavramları yoktur. Bilgisayarla yapılan işleme zihinle bakıldığında “doğruluğun” veya “yanlışlığın” anlamı olur, bilgisayarın kendisi bu kavramların farkında değildir. Bu durumu, düşüncelerimizi bir defterin üzerine yazmamıza benzetebiliriz. Bir zihinle defterdekilere bakılmadığı müddetçe, fiziksel olarak defterin üzerindeki yazılar sadece mürekkep dağılımlarından ibarettir. Zihinle bu cümleler değerlendirildiğinde ancak “doğru” ve “yanlış” kavramları anlamlı olur; defterin kendisi için “doğruluğun” ve “yanlışlığın” anlamı yoktur. Nöronlarla oluşan biyo-kimyasal bir yapının doğru veya yanlış olduğundan bahsedilemez (önceden değinilen ağaçtaki yapının doğru veya yanlış olduğundan bahsedilemeyeceği gibi). Materyalist-ateist bir bilim adamı olan Francis Crick gibi zihni sadece ve sadece nöron-paketleri (“nothing but a pack of neurons”)[8] olarak gören bir materyalist-ateist için, Churchlandler gibi, “doğru” ve “yanlış” kavramlarını bile inkar etmeye gidecek sağduyuya en aykırı bir yolu tercih etmek dışında bir yol gözükmemektedir. Post-modernistler içerisinde de, Churchland çiftinden farklı yaklaşımlarla olsa da, evrensel bir “doğru”nun olmadığını veya olsa da bilinemeyeceğini ifade edenler olmuştur. Bunların felsefi atalarından biri olan Nietzsche de, ahlaki “iyi”nin bir temeli olmadığını savunmasının yanında “doğru”nun olmadığını da savunmuştur. Nietzsche, bu durumda, anlamın olamayacağını ve “hiççiliğin” (nihilizm) bunun sonucu olması gerektiğini tutarlı bir şekilde görmüştür. Burada ifade ettiğim görüşlerin çoğuna, Nietzsche işitse katılırdı fakat Allah var olmadığı için yanıldığımı ifade ederdi.

 “Doğru” ve “yanlış” kavramları başka bir şey üzerinden anlaşılamayan temel kavramlardır ve maddeye indirgenip madde üzerinden anlaşılmaları mümkün gözükmemektedir. Evrenin ve içinde var olan akıl sahibi varlıkların kökenini bilinçli, ezelden beridir akıl sahibi olan Allah’a bağlayan, genelde teizm ve özelde İslam açısından, akıl yürütme için şart olan bu temel özelliğin nasıl ortaya çıktığını anlamakta bir sorun yoktur. Zihin var olan ezeli unsurdur; İslam için zihne bağlı özellikleri maddeye indirgeyip açıklamak gibi bir zaruret mevcut değildir. Ezeli Zihin maddeyi var etmiş ve bu evrendeki sınırlı zihinlerin oluşmasını mümkün kılan şartlarla maddeyi tasarlamıştır; yoksa zihin maddenin tesadüfi bir bileşiminin neticesi değildir.

Ayrıca materyalist-ateist görüşün savunucularına göre akıl, doğal seleksiyonun etkin olduğu planlanmamış ve tesadüfi bir evrim süreciyle oluşmuştur. (Burada, sorunun, evrimin ve doğal seleksiyonlu bir sürecin savunulmasının değil fakat bu sürecin arkasında bir Bilincin olmadığının savunulması olduğunu belirtmeliyim.[9]) Bu doğal seleksiyon sürecinde; yaşamaya ve üremeye uygun olmayanlar elenirken, uygun olanlar ise yaşamaya ve genlerini aktarmaya devam etmiştir. Fakat sadece yaşayanı ve üreyebileni seçtiği ifade edilen bir doğal seleksiyon mekanizmasına dayandırılarak açıklanan bir tablo içerisinde akılla yapılan çıkarımların doğru olduğunu beklememiz için bir sebep yoktur. Çünkü bu tabloda, doğal seleksiyonun doğru akıl yürütmeyi yapanları seçmesi gibi bir anlatım yoktur. Materyalist-ateist evrim anlatımında, doğru bilginin seçimini gerekli kılacak veya insan zihni için farklı bir perspektif açacak hiçbir unsur yoktur; doğal seleksiyon, her canlı için, doğru bilgiyi değil yaşatan biyo-kimyasal yapıyı seçer. Akıl yürütme faaliyetinin planlanmamış ve tesadüfi bir doğal seleksiyon süreciyle oluştuğunu savunan bir materyalist-ateist, akıl yürütme faaliyetinin güvenilirliğini savunamaz duruma gelecektir.[10] Oysa teist paradigmada, akıl, Allah’ın verdiği bir armağandır (Allah hangi süreçle vermiş olursa olsun). Akıl, Allah’ın kudret ve sanatını öğrenmek ve takdir etmek gibi amaçlar da gözetilerek verilmiştir; bu paradigmada, sınırlı bir şekilde olsa da, aklın veriliş amacı belli doğrulara ulaşmasıdır. Eğer matematiksel işlemleri yapmak için üretilmiş bir hesap makinesinin yanında planlanmamış ve tesadüfi süreçlerle oluşmuş fakat matematiksel işlem yapma özelliği de kazanmış bir hesap makinesinin varlığından bahsedilse, hangisiyle yapacağınız işleme güvenirdiniz?

Materyalist-ateist görüş ile teizm arasında değerlendirmeleri yapan akıldır, aklın güvenilirliğini sarsan bir görüşü (materyalist-ateizm) savunanların ise akılla materyalist-ateizmin doğru olduğu sonucuna vardıklarını söylemeleri bile mantıken mümkün değildir. Ezeli unsurun akıl sahibi Allah olduğu fikrini insanlara ulaştıran İslam; aklın, Allah’ın verdiği bir nimet olduğunu ve “doğru” bilgiye ulaşmak için çalıştırılması gerektiğini insanlara öğretmektedir. Dünyadaki geniş kitleler üzerinde etkin olan dinler arasında İslam kadar aklı çalıştırma vurgusu yapan bir din yoktur. İslam, aklın temel kavramı “doğru”nun da halüsinasyon olmadığı bir paradigmayla insanları buluşturmuştur. Ancak Allah’la insanları buluşturan bir paradigmanın içinde “doğru” kavramından bahsedilebilir. “Doğru” kavramı olmadan anlamdan bahsedilemeyeceği için “doğru”nun varlığı da anlamın yitirilmemesi için önemlidir.

 GÜZEL: “Güzel” kavramı, estetik ve sanatla ilgili yargılarımızın temelindedir. Neyin güzel neyin çirkin olduğuyla ilgili birçok yargımızın toplumdan topluma değiştiği söylenebilir. “İyi” (ahlak) ile ilgili olduğundan çok daha fazla izafilik iddiası “güzel” (estetik, sanat) alanındaki yargılarla ilişkilidir. Bir müzik parçasını bir toplum çok beğenirken diğeri hiç beğenmeyebiliyor. Fakat bir manolyayı, bir karanfili, bir sümbülü acaba güzel bulmayacak var mı? Veya masmavi bir denizi? Veya bülbülün ötüşünü? Bunlardan çok daha önemlisi, güzelle ilgili yargılarında uzlaşamayan toplumlar bile “güzel” yargısını kullanmakta uzlaşırlar. Güzel olan her neyse, bir şeylerin “güzel” olduğu konusunda, “güzel” olmanın değerli, arzu edilir olduğu konusunda birbirleriyle hiç ilişkide olmayan kabileler bile hemfikirdir. Bu yüzden neyin “güzel” olduğu tartışma konusu olsa da, insanın doğasından gelen (fıtrattan gelen) “güzel” ile yargıda bulunma izafi değildir. “Güzel” olanın çekici, değerli ve arzulanır olduğu, “çirkin” olana göre tercih edilir olduğu şeklinde tanımlamalar da, farklı her toplumca rahatlıkla kabul edilecektir. “Güzeli” meydana getirenin değerli olduğu; “güzelin” bir işaret levhası gibi kendisini ortaya çıkartanın değerli oluşunun tanığı olduğunda da farklı kültürlerin birçok üyesi uzlaşacaktır.

Peki, evrende ortaya çıkan formlar, ister bir manolyanın ister bir denizin formu olsun, materyalist-ateist paradigmada iddia edildiği gibi, sadece ve sadece bilinçsiz atomların veya enerjinin belli şekilde bir araya gelmesinden ibaretse; bu şekilde ortaya çıkan bir formun “güzel” (değerli, takdir edilir) olmasının mantıksal bir temeli var mı? Atomların bir şekilde değil de diğer bir şekilde yan yana gelmesini değerli bulup da “güzel” olarak tanımlamak, bu paradigmada, bir halüsinasyondan ibaret olmaz mı? “Güzel” ile algımızın dış şartları böyleyken, bu algıyı iç dünyamızda hissetmemizi sağlayan, sadece vücudumuzda salgılanan bazı kimyasallarsa, o zaman karnımızın guruldaması gibi biyolojik bir hadiseden “güzel” ile ilgili algımızın bir farkı var mı? Materyalist-ateizmin ortaya koyduğu paradigma içerisinde, bir şeyleri “güzel” olarak nitelendirip, değerli olduğunu düşünmeyle ilgili algının bir halüsinasyona karşılık geldiği rahatlıkla söylenebilir. Bu paradigmada, bilinçsiz atomların bir şekilde değil de diğer şekilde birleşmesini değerli bulup da “güzel” olarak nitelendirme ve karnımızın guruldamasını değil de “güzel” algımızı değerli olarak tanımlama, genlerimizin oynadığı bir oyundan ibaret görülecektir.

 İslam’ın sunduğu Allah merkezli varlık anlayışı ise “güzel” algımızı da halüsinasyon olmaktan kurtarır. Bu anlayışa göre evrende ortaya çıkan formların arkasında Allah’ın ilmi ve kudreti mevcuttur. Nitekim Kuran’da, dünyadaki kitleler üzerinde etkili hiçbir dinde olmadığı kadar, evrende gözüken olgular üzerinde tefekküre davet vardır. Kuran, Allah’la “güzellik” arasında bağ kurar ve “Oluşturanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir” (23-Müminun Suresi 14) ve “O, her şeyi güzel yapmıştır” (32-Secde Suresi 7) der. Sanatçıların ortaya koydukları sanat eserleri de, Allah’ın yarattığı maddede, Allah’ın maddeye koyduğu potansiyelin ortaya çıkmasının bir sonucu olarak vardırlar.[11] Allah, doğa ve sanatçılar gibi araçsal sebepler aracılığıyla, evrende ortaya çıkan formların değerli, çekici olduğunu gösterir. İçimizdeki “güzel” algısı bu değerli olmayı kavramamızı, araçsal sebepler aracılığıyla ortaya çıkan “güzelliğin” Gerçek Sahibi’ni takdir etmemizi destekler. Bu varlık anlayışında “güzel” bir halüsinasyon değildir fakat Yaratıcıya yönelten, onun sanatını takdir etmeye yarayan bir işaret levhasıdır. Bu işaret levhası bize; Maşallah (Allah’ın iradesiyle olmuştur), Sübhanallah (Allah eksikliklerden münezzehtir), Elhamdulillah (övgüler Allah’adır), Allahuekber (Allah en büyüktür) dedirtir.

 İslam’ın varlık anlayışında, evrende ortaya çıkan formların, örneğin masmavi bir deniz manzarasının arkasında Allah’ın ilmi ve kudreti vardır. Maddenin bu şekilde gözükmesi, salt olarak atomların bir araya gelmesinin bir sonucu değildir fakat Yaratıcının planlarının bir ürünüdür. “Güzel” olan hayretimizi çeker, hayretten tefekküre açılan bir kapı vardır; bunlarla ise “güzel” olarak algıladığımız hayretimizi çeken nesnelerin arkasında, bunlardan daha önemli, bunların bizi yönlendirdiği bir Hakikatin olduğuna bizi ulaştırır. “Güzel” olarak nitelendirdiklerimiz, bir işaret levhası gibi kendisi dışındaki Allah’ın ilim ve kudretine sevk etmektedir. Buna göre karşımızda duran dünya, halüsinasyon olmayan “güzel” ve “hayret” unsurlarını barındırıp Allah’a ulaştıran bir köprü olduğu için değerlidir. Atomların rastgele bir araya gelip ayrıldığı bir yer olmaktan çok daha yüksek bir anlama ve öneme sahiptir. Bu, KPS kaynağı olmak dışında bir değer atfedilmeyen dünya için ciddi anlamda bir değer kazanma demektir. İslam’ın evrenle ilgili dersini iyi anlayan; içimizdeki “güzel” algısının, her şeyden önce, “güzel” olarak nitelendirdiklerimiz vasıtasıyla Allah’ın sanatını takdir etmemiz için olduğunu kavrar. İçimizdeki “güzel” ile ilgili algı, deneyimlediğimiz güzelliğin asıl sebebi olan Yaratıcının ilim ve kudretini takdir etmemiz için fıtratımıza konmuş bir histir. Bu his, genetik materyal olarak belli kimyasallarla aktarılıyor, vücudumuzdaki belli kimyasalların hareketi sayesinde “güzel” algımız oluşuyor olabilir ama bu hissi hissetmemiz maddeyi aşkın Yaratıcımızın planının sonucudur.  

Bu anlayışa göre “güzel” kavramı, dünyadaki yaşamımıza katkıda bulunmasının yanı sıra (sağlıklı eş seçimi, sağlıklı gıda seçimi gibi dünyevi birçok menfaati de “güzeli” tercih etmek destekler), bundan çok daha ulvi bir maksada sahiptir. “Güzel” hissimiz, bizi madde üzerinden madde ötesine götürerek gerçek anlamda takdir edilmesi gerekli Yaratıcımızı takdir etmemizi ve hamd etmemizi sağlar. Yaratılışın sahibi Rabbimizle bağ kurmamıza bu kavram hizmet eder. İslam, varlık ile Yaratıcısı arasındaki bağı göstererek; karşımızda olan evrenin bir gürültü değil bir müzik, saçılmış boyalar değil bir resim olduğunu görmemizi sağlar. Müziği anlamak için, notaları teker teker duymakla kalmayıp bütünlük içinde algılayabilmek gereklidir. Nazca Çizgileri gibi resimleri görmek için ise yeryüzüne kuşbakışıyla bakabilmeyi becermek gereklidir.[12] İslam, yaratılan varlığa bütünlük içinde ve kuşbakışı bakmamızı mümkün kılan bir bakış açısı sunar. Yaratılan formların rastgele olmadığını, Allah’ın sanatının sonucu olduğunu söyler. Yaratılış, dünya, imtihan, ahiret bağlantısını kurarak resmin tümünü görmemizi ve yaratılışın bu çerçevede “anlamlı” ve “güzel” olduğunu görmemizi; karşımızdakinin gürültü değil bir müzik, saçılmış boyalar değil bir resim olduğunu görmemizi sağlar. Bazılarına göre İslam’ın bakışı; gürültüyü müzik sanan, saçılmış boyaları resim sanan bir saflık, bir romantizmdir. İslam’a göre, müziği gürültü sanmak, resmi rastgele saçılmış boyalar sanmak, güzelliğin ihtişam ve coşkusunu algılayamamak; kalplerin katılaşması, kulakların sağırlaşması, gözlerin körleşmesidir.

Böylesi bir temel olmaksızın, “güzel” mide guruldaması gibi bir kimyasal süreç olmaktan kurtulamaz. Bu temelden yoksun kalınca “güzellikten” bahsedilemez; “güzellik” olmayınca ise anlamda ciddi bir eksiklik olur. İslam, anlamın (varoluşsal çığlığın), iyinin (ahlaki çığlığın), doğrunun (aklın çığlığının) ve güzelin (estetik çığlığın) karşılığını bulmasını; bunların hepsinin, bir arada, temele sahip olmasını sağlar. İslam’ın verdiği temelde anlamlı olan (yapılmaya değer olan), erdem (iyi), bilgelik (doğru) ve çekicilik (güzel) ile bir arada olma imkanına kavuşur; gerçek anlamda mutlu evlilik budur. İslam hem akla hem duyguya hitap eder, hem de fıtratımızın anlam, iyi, doğru ve güzelle ilgili çığlıklarına ab-ı hayat sunar. Allah’ın içimize koyduğu anlam arayışı karşılığını ancak bu büyük hakikatlerin hepsinin bir arada gerçekleşmesiyle bulabilir. İslam’ın vahdetinin, bu dört önemli unsura temel sağlayıp hepsini buluşturabilmesi; en derinimizden yükselen bu çığlıklar vasıtasıyla Allah’ın bizi İslam’a yönelttiğinin bir göstergesidir. Allah’ın, içimize koyduğu en önemli arayışlara cevap veren adresin adıdır İslam.


[1] Bu yönüyle, burada ele alınacak konu, fıtratla ilgili bir önceki bölümle de ilişkilidir.

[2] İslam’la ilgili burada söylenecek birçok husus, Allah’ın Hz. Musa ve Hz. İsa aracılığıyla gönderdiği mesajlar için de geçerlidir. Nitekim “İslam” ifadesi, Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara ulaştırılan mesajı tanımladığı gibi, aynı zamanda tarih boyunca Allah’ın yolladığı tüm mesajları da tanımlar. Kuran, Allah’ın tarihsel süreç içerisinde gönderdiği mesajları, birbirlerine rakip olarak değil fakat birbirlerini tasdik eden mesajlar olarak sunar. Kısacası Kuran açısından, Hz. Muhammed öncesi vahiyleri inkar etmek değil fakat Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmek gerekli olandır.

[3] Elbette neyin İslam dininin bir unsuru olup olmadığıyla ilgili İslam’ın içinde tartışmalar olmuştur ve olmaktadır. Bu konular, bu kitabın kapsamı dışındadır; bunları, başka çalışmalarımda ele aldım ve ilerde ele almayı planlıyorum. Burada ele alınan, kendisini “Müslüman” olarak tanımlayan herkesin kabul ettiği; Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret yaşamı, Hz. Muhammed’in peygamberliği, Kuran’ın İlahi mesaj olması gibi, kendini “Müslüman” olarak niteleyen herkesin kabul ettiği İslam’ın taşıyıcı sütunlarıdır.

[4] İslam’a göre insan helal yoldan karizma ve para elde edebilir, seks hayatı yaşayabilir. Fakat helal yoldan bile olsa, Allah’a yönelmenin önüne KPS’nin geçirilmesi; Allah, din merkezli bir hayat yerine KPS merkezli bir hayat yaşanması kabul edilemez. Burada eleştirilen de, KPS’nin hayatın merkezine konulup, Allah ve dinin önüne geçirilmesidir.

[5] Pew anket şirketinin çalışmalarına bu konuda bakılabilir.

[6] Gottlob Frege, Basic Laws of Arithmetic, Çev. ve Ed: Philip A. Ebert ve Marcus Rossberg, Oxford University Press, Oxford, 2013.

[7] Paul M. Churchland, “On the Ontological Status of Observals”, A Neuro-Computational Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science, Bradford, Cambridge Mass., s. 150-151; Patricia Churchland, “Epistemology in the Age of Neuroscience, Journal of Philosophy, Ekim 1987, s. 548; Bu iki kaynaktan aktaran Victor Reppert, C.S. Lewis’s Dangerous Idea, IVP Academic, Downers Grove, s. 76-77.

[8] Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, Simon and Schuster, Londra, 1994, s.3.

[9] Caner Taslaman, Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Destek Yayınları, İstanbul, 2018.

[10] Plantinga’nın bu konudaki görüşleri için bakınız: Alvin Plantinga, Warrant and Proper Function, Oxford University Press, New York, 1993; Alvin Plantinga, “Natüralizme Karşı Evrimsel Argüman”, Çev: Fehrullah Terkan, Allah, Felsefe ve Bilim içinde, Ed: Caner Taslaman ve Enis Doko, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 175-225.

[11] Bu konuda Allah’ın Varlığının 12 Delili kitabımdaki 4. delil olan “Evrenin Potansiyeli Delili”ni okumanızı tavsiye ederim.

[12] Nazca Çizgileri, binlerce yıl önce Peru’daki çöllerin zeminine yapılmış, nasıl yapıldığı hala gizemini koruyan resimlerdir. Bu çok büyük geometrik desenlerin ve hayvan ile bitki çizimlerinin varlığı, ancak kuşbakışıyla çok yukarıdan bakılınca anlaşılabilmektedir.

FİTRAT DELİLLERİ

Rhétorique De La « Terreur » Et Celle Du « Djihad » : Une Évaluation Philosophique Et Théologique

Télécharger le fichier PDF


RHÉTORIQUE DE LA « TERREUR »  ET CELLE DU « DJIHAD » : UNE ÉVALUATION PHILOSOPHIQUE ET THÉOLOGIQUE[1]                          par Caner Taslaman

Dans le présent article, nous essayerons de démontrer l’utilisation abusive de la rhétorique relative à la « terreur » et au « djihad », ainsi que comment cette rhétorique empêche l’instauration d’un « processus communicatif » entre les civilisations. Dans ce cadre, le terme « rhétorique » désigne l’usage d’un langage persuasif notamment pour les moyens politiques.

Quand la guerre froide a pris fin, il régnait, partout dans le monde, un nouveau climat d’optimisme à l’égard de la disparition des obstacles face à la mondialisation. Pourtant, à la suite des attentats du 11 septembre, la boîte de Pandore a été ouverte et l’optimisme s’est effondré tout comme les tours jumelles au cœur des Etats-Unis, considérés comme le Leviathan[2] du monde globalisant. Par conséquent, les gens qui étaient déjà sceptiques sur l’optimisme à cause de la Guerre du Golfe en 1991 et qui ont défendu la thèse du « choc des civilisations » avaient un impact plus fort. Dans ce contexte, les débats consacrés à ce sujet ont attiré l’attention sur de nombreux domaines de la philosophie de la religion à la philosophie de la politique, de la philosophie du langage à l’éthique et à l’herméneutique, des relations internationales à la théologie.

Ainsi, nous voudrions débuter cet article par une citation de Derrida sur les attaques du 11 septembre qui suit : « Un philosophe doit être celui qui cherche une nouvelle critériologie afin de distinguer entre le fait de « comprendre » et de « justifier ». Car, l’on peut décrire, comprendre et expliquer un certain enchaînement d’événements ou d’institutions qui mènent à la « guerre » ou au « terrorisme » sans pour autant les justifier, tout en les condamnant et en essayant d’inventer d’autres institutions. Mais, on peut condamner inconditionnellement certains actes de terrorisme (que ce soit le terrorisme d’Etat ou non) sans négliger les conditions qui les provoquent ou même les légitiment ».[3]

TERREUR EN TANT QUE RHÉTORIQUE

Dans une recherche, il est indiqué qu’il existe 109 définitions différentes pour le terme « terreur ».[4] On entend souvent des phrases débutant comme les exemples suivants : « La vraie définition de la terreur est… », « Les vrais terroristes sont… », « Ils nous appellent des terroristes, mais en réalité… », etc. En effet, dans toutes ces définitions, le mot de terreur est utilisé comme s’il s’agit d’une idée platonicienne, existant réellement dans le monde des « idées », et comme si son « idée » garantit son « sens réel ».[5] Cependant, on doit toujours garder à l’esprit le fait que le langage soit une collection d’« outils » « apprise » au sein d’un public et « partagée » par ce public. Nous faisons ainsi partie d’un grand jeu de langage selon Wittgenstein.[6] Après avoir compris la structure sociologique du langage, nous devons reformuler les phrases ci-dessus comme les suivantes : « Les gens veulent généralement designer à travers le mot de terrorisme… », « Selon la description de FBI, les terroristes…», «  Selon la description de Hezbollah, les terroristes…», etc. C’est ainsi qu’on comprend que les définitions de terreur ne sont pas objectives parce qu’elles sont dérivées d’un certain nombre d’avantages et d’idéologies. Comme Foucault l’a déjà précisé, « nous sommes soumis à la production de la vérité par le pouvoir ».[7] C’est-à-dire que nous sommes soumis à la production de la vérité et nous ne pouvons exercer le pouvoir que par la production de la vérité. Plus précisément, le fait de dicter la manière d’utiliser le langage constitue l’un des moyens par lesquels le pouvoir s’exerce de manière efficace.

Le terme « terreur » a été usé pour la première fois pendant la Révolution française en 1789.[8] Contrairement à l’usage courant, il était employé par les Jacobins avec une connotation positive puisqu’ils considéraient les actes de violence comme des actes nécessaires en vue de créer un environnement “pacifique”. À notre époque, le mot « terreur » est utilisé dans le sens négatif comme nous le savons. C’est la raison pour laquelle, tout le monde a hâte d’attribuer une étiquette à son adversaire en utilisant ce mot, voilà pourquoi une personne est perçue comme « combattant de la liberté » aux yeux de certains tandis qu’elle est considérée comme un « terroriste » par les autres. Par exemple ; le fondateur du Hezbollah, que plusieurs personnes désignent comme terroriste, Fadlallah a déclaré : « Nous ne sommes pas des terroristes, parce que nous ne croyons pas au terrorisme. Le fait de lutter contre les personnes qui envahissent nos terres n’est pas un acte de terreur. Nous sommes moudjahidin qui mènent une « guerre sainte ».[9] En ce faisant, Fadlallah légitime les actions de son organisation en les définissant en tant qu’acte de se battre pour la liberté.

Par contre, le FBI définit le terrorisme comme suit : « Le terrorisme signifie l’usage illégal et intentionnel de la force contre des personnes ou des biens afin d’intimider un gouvernement, une population civile ou une partie de population civile, et de les forcer à endosser des objectifs politiques ou sociaux ».[10] La raison pour laquelle la définition du FBI met l’accent sur le terme « population civile », au lieu d’employer le terme « personnes innocentes » et le fait qu’il insiste sur les actions contre le gouvernement (l’état), est liée à sa position. Pourtant, le premier usage du mot « terreur » consistait à définir la terreur gouvernementale pendant la période de la Révolution Française. En outre, des traités internationaux tels que les Conventions de La Haye réalisées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle ainsi que les Conventions de Genève en 1949 dévoilent que les États peuvent commettre des actes criminels. En effet, la terreur ne découle pas des identités de ceux qui commettent les actes terroristes, mais elle est un problème moral qui réside dans les victimes de la terreur et dans les méthodes utilisées.[11] Plus précisément, il est immoral d’attaquer des civils car les armées sont équipées de canons et de mitrailleuses alors que les civils ne peuvent se défendre qu’avec leurs propres mains. Pourtant, d’autre part, de nombreux militants ou soldats luttant contre les armées équipées de haute technologie sont également dans la même situation désespérée que celle des civils contre les armées fortes ; ils sont aussi impuissants face à l’artillerie lourde. A ce stade, Habermas souligne le problème moral de cette asymétrie dans la citation suivante :    « L’asymétrie entre le pouvoir destructeur des missiles élégants et polyvalents, contrôlées électroniquement dans l’air et la férocité archaïque des guerriers barbus équipés de kalachnikovs sur le sol continue à exister comme un spectacle moralement obscène ».[12]

Évidemment, l’un des exemples les plus intéressants de l’utilisation rhétorique du terme de « terrorisme » demeure dans l’attitude des Américains envers les moudjahidin afghans. L’Amérique a déclaré qu’ils étaient des « guerriers saints » et les a aidé lorsqu’ils se battaient contre l’invasion soviétique.[13] Pourtant, lorsque les attaques des talibans se sont tournées vers l’Amérique, les « guerriers saints » se sont transformés en « terroristes » et les (anciens) moudjahidin afghans sont devenus les premières cibles de la « guerre à la terreur ». En effet, chaque acte violent rend difficile la tâche à établir un dialogue entre les parties adversaires ; chaque mort d’un civil ou d’une personne innocente éveille un désir de se venger parmi le peuple ou la tribu de la victime, qui provoque donc une réaction de vengeance. De ce fait, Derrida a raison quand il affirme que tout acte « terroriste » se légitime en tant qu’auto-défense contre un acte de terreur qui a été déjà mené par l’Etat et qui dispose de définitions autres que le terrorisme, dissimulé sous la légitimité plus ou moins crédible.[14] De plus, à travers le poème cité de Coady, Derrida remet en cause ironiquement la rhétorique du terrorisme dans son article intitulé « La moralité du terrorisme » :

Les bombes, c’est mal

Les bombardements c’est bien,

La terreur, au final

Dépend de celui qui le pouvoir détient.[15]

A  travers ces versets, Coady explique que la motivation derrière les                    « utilisations linguistiques » dans le but de légitimer les actes de violence, réside dans la question de savoir si « ils » sont avec « nous ».[16] De surcroît, Tomis Kapitan, le philosophe américain, éclaire les dommages causés par l’utilisation de la rhétorique de la terreur en disant : « La rhétorique sert à taire un débat politique significatif. Ceux qui sont normalement enclins à se demander « pourquoi ? » craignent d’être connus comme « modérés » au sujet du terrorisme, tandis que les militants utilisent le mot      « terroriste » comme rhétorique et étiquette dans l’optique de déformer la différence entre l’approche critique et l’approche tolérée. Par conséquent, ceux qui succombent à la rhétorique contribuent au cycle de vengeance et de représailles en défendant les actions violentes de leur propre gouvernement, non seulement contre ceux qui commettent des actes terroristes, mais aussi contre le peuple d’où les terroristes viennent. En effet, les terroristes sont souvent eux-mêmes des civils, vivant au milieu d’autres civils de manière largement isolée. Ainsi, on fait face à la montée du terrorisme motivé politiquement contre des cibles civiles – sous d’autres noms tels que « représailles » et « contre-terrorisme ». A ce stade, il faut retenir que la rhétorique de la « terreur » ne connaît que le langage du pouvoir. Par exemple, ceux qui croient être les victimes d’injustices intolérables et considèrent leurs oppresseurs comme réticents à faire des concessions afin de parvenir à un accord, sont susceptibles de répondre à la violence par encore plus de violence ».[17] De même, les recherches menées parmi les kamikazes révèlent que la plupart de ces bombardiers ont perdu un membre de famille ou une personne aimée dans la guerre.[18] Cela relève ainsi comment la paix mondiale est mise en danger par chaque acte violent qui provoquera une chaîne de vengeance.

Un autre danger de la rhétorique liée à la « terreur » est que cela permet aux groupes différents et même aux groupes hostiles de former des coalitions pour des actions violentes. Par exemple ; Al-Qaïda a utilisé le terme « djihad » et d’autres concepts islamiques comme rhétorique contre les musulmans chiites et massacré de nombreux chiites en Afghanistan même s’ils ont utilisé ces termes comme rhétorique contre l’Amérique. A ce stade, si les Chiites et Al-Qaïda sont classifiées sous le même titre « terroristes islamistes » et que la « guerre à la terreur » se positionne comme un autre groupe, cela ne causerait-il pas de nouvelles catastrophes si l’Iran, qui détient probablement des armes de destruction massive, décide de les partager avec Al-Qaïda ? Par ailleurs, il est très rare que les pays musulmans partagent les mêmes points de vue sur les sujets politiques. Mais, l’une des réconciliations rarement rencontrées est que les pays musulmans acceptent le traitement injuste envers le peuple palestinien par les Israéliens. Ainsi, le fait de mettre Al-Qaïda et les groupes palestiniens qui se battent contre les Israéliens dans le même sac en décrivant les deux comme « terroristes » peut provoquer des réactions plus dures contre les Palestiniens, mais en même temps, cela peut augmenter le nombre de partisans d’Al-Qaïda dans maintes régions du monde qui considèrent la violence en tant que seule solution.

De plus, il est moralement inacceptable d’espérer le fait qu’une action soit incontestablement acceptée comme vraie en la définissant avec les termes « guerre à la terreur » ou « djihad ». On constate que les gens qui recourent à la violence en utilisant une telle rhétorique affirment que leurs actions sont indiscutables. Cependant, en définissant ou en décrivant les concepts en fonction de l’intérêt, on ne parvient pas à décider si un acte donné est moralement juste. Plus précisément, chaque action violente doit être évaluée indépendamment des autres actions violentes. Ensuite, elle doit être examinée du point de vue analytique parce que l’acte de mettre toutes les actions violentes « dans le même panier » n’est pas juste, car chaque action peut avoir des causes et des objectifs différents. En outre, les gens qui pensent qu’ils peuvent orienter l’opinion publique de cette manière doivent prendre en considération le risque d’augmenter involontairement le nombre de leurs ennemis.

DJIHAD EN TANT QU’EXPRESSION RHETORIQUE

Nombreux concepts faisant partie de l’islam, en particulier celui de « jihad », ont été utilisés comme rhétorique, tout comme le terme de terreur. Cependant, pour les musulmans, il existe une grande différence entre le statut ontologique des concepts coraniques et les concepts fabriqués par des personnes. C’est pourquoi, nous ne pouvons qu’étudier le sens du mot « terreur » par les recherches sociologiques. Pour qu’on comprenne comment la terminologie islamique a été usée, il est également nécessaire de mener une recherche socio-historique et d’identifier les relations entre la politique et la société. En effet, les termes islamiques, contrairement au  terme             « terreur », ont été expliqués dans un texte original – le Coran d’où nous pouvons apprendre « la vraie signification (coranique) » des concepts. Une approche herméneutique cohérente du texte coranique servirait donc à déchiffrer le sens de ces termes, car, selon l’islam, le Coran est le texte par lequel Dieu a établi une relation avec les hommes, et le fait de transmettre le message du Coran constitue le devoir principal du prophète Mohammed. Bien que le Coran soit la parole divine de Dieu transcendante, avec son langage, ses lettres et ses phrases, il est pour les être-humains. Son caractère transcendantal garantit les significations réelles des termes religieux tandis que le fait que ses messages adressent à l’humanité exige une approche cohérente servant à comprendre et à interpréter ces significations originales. Pourtant, il faut rappeler que contrairement à la révélation divine, les interprétations faites par les gens ne nécessitent pas de confiance absolue.

Même si les intérêts personnels, les malentendus, l’influence des anciennes traditions et des besoins politiques ont provoqué le malentendu ou la mauvaise interprétation du Coran, ce dernier existe en tant que la seule source protégeant les significations originales. Egalement, bien qu’il s’agisse des divergences d’opinions évidentes parmi les penseurs musulmans modernes, tous critiquent le fait que les sources appartenant à la tradition religieuses (hadiths et fatwas) éclipsent l’autorité du Coran. Quelques-uns de ces penseurs les plus influents sont : Seyyid Ahmed Han, Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Mehmed Akif, Ahmed Emin, Tevfik Sıdkı, Mahmud Ebu-Reyye, Muhammed el-Gazali, Fazlurrahman.[19] En effet, selon les sources islamiques, les mêmes critiques ont été formulées au cours des premiers siècles après la mort du prophète. A cet égard, il convient de souligner que dans la période que nous avons mentionnée, les penseurs ne critiquaient pas l’acte de considérer les paroles du Prophète au-dessus du Coran, car selon les croyances islamiques, le Prophète ne disait jamais un mot en contradiction avec le Coran : ce qu’ils discutaient était plutôt sur les hadiths collectés trois ou quatre siècles après la mort du Prophète qui ont été falsifiés pour des raisons politiques ou pour diverses autres raisons.[20] Au bout du compte, le seul moyen de résoudre ces problèmes consiste à établir une approche herméneutique cohérente et à éliminer les fausses interprétations du Coran qui ont été produites pour des raisons politiques, ainsi que les hadiths et les fatwas (décisions des autorités religieuses sur les questions juridiques) et à clarifier la position de l’islam en terme des sujets tels que le djihad, la guerre et la liberté de croyance.

D’autre part, même si Hassan Sabbah et les Assassins (XIIe-XIIIe siècles) constituent un exemple connu de la rhétorique religieuse pour des intérêts politiques[21], on a fait face dans un passé proche aux nombreux exemples de l’utilisation des concepts religieux comme rhétorique. Par exemple, les pays musulmans participant à la coalition dirigée par États-Unis contre Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe en 1991 ont légitimé leurs actes grâce aux fatwas de leurs clergés.[22] De même, Oussama Ben Laden a déclaré que l’une des raisons de sa lutte (djihad) contre les États-Unis était la guerre du Golfe qui a été justifiée par les fatwas des clergés musulmans.[23] Ces événements ne constituent que quelques exemples de la rhétorique du « djihad » et d’autres concepts islamiques. En effet, au Moyen-Orient, le fait de déclarer une guerre sans avoir des justifications islamiques est très difficile. Mais, comme l’islam façonne l’élément fondamental de la culture de cette région dès le début, même les personnes utilisant le discours laïc ont recours toujours à la religion pour obtenir le soutien du public en cas de guerre. Par exemple, David Rapoport explique comment Saddam Hussein, qui était un dirigeant laïc luttant contre les fondamentalistes, s’est référé au discours du djihad dans l’objectif de mobiliser le peuple irakien : « Il a appelé au djihad contre l’infidèle (occidental) afin de sauver et de libérer les lieux sacrés de l’Arabie Saoudite des forces du mal. Tout au long de son discours, il existait deux photographes montrées au public : une photographie couleur de Saddam Hussein torse nu embrassant le sanctuaire de la Mecque. Dans une autre photographe il priait en uniforme militaire dans ce lieu de culte islamique le plus sacré. Depuis le début de la crise en août 1990, les références religieuses utilisées dans ses discours ont augmenté. En effet, ces phénomènes contiennent beaucoup d’ironie : le parti de Saddam Hussein (le parti socialiste arabe Baath), fondé par des chrétiens, a fait de sérieux efforts pour transformer l’Irak en un Etat laïc tandis que Hussein venait de sortir d’une guerre onéreuse contre les fondamentalismes islamiques ».[24]

SENS CORANIQUE DU MOT “DJIHAD”

Le mot djihad signifie l’acte de « lutter » selon le Coran. Il dispose également des dimensions psychologiques, intellectuelles et sociologiques. De même, les guerres menées au nom de Dieu ont été appelées « djihad », car elles comprennent une résistance à l’ennemi.[25] Un verset coranique dans lequel le terme « djihad » est utilisé dans ce sens est le suivant :

Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d’Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. (9-Le repentir, 41)

Bien que les mots qui désignent la guerre dans le Coran sont « qital » et « harb », le mot « djihad » se met au centre dans les articles et les livres écrits sur le sujet de guerre dans le Coran. Par conséquent, toutes les guerres au nom de l’islam sont appelées par le terme djihad. Cependant, une personne qui étudie la guerre / le djihad en Islam doit prendre en considération tous les versets coraniques liés à ces sujets.

Cependant, la plupart des gens s’accordent sur le fait que – même si cela s’oriente dans la direction opposée en pratique, les musulmans ne se battent que dans des guerres au nom de Dieu. On entend, par là, qu’ils ne peuvent pas faire la guerre pour leurs propres intérêts. Pourtant, le point de divergence se produit lorsque cette question se pose : « Le djihad est-il une guerre défensive pour les musulmans ou est-ce une guerre contre les membres d’une autre religion simplement parce qu’ils ne sont pas musulmanes ? » Si on considère l’ensemble du Coran, il est clair que les versets sur la guerre ne s’adressent qu’aux personnes qui ont attaqué les musulmans. Les deux versets clarifiant ce sujet sont les suivants :

Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes. (2- La vache, 193)

Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) -parce que vraiment ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir. (22- Le pèlerinage, 39)

Le Coran donne donc la permission de se battre uniquement contre l’agresseur. L’école hanafite ainsi que certains juristes Hanbali et Maliki adoptent une position commune sur cette question de guerre. Pourtant, l’école shafi’ite et certains juristes Hanbali et Maliki considérent le fait d’être membres d’une croyance en dehors de l’islam comme cause de guerre[26], et ils ont essayé de soutenir cette idée en se référant au verste suivant :

Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (9- Le repentir, 5)

Mais, si ce verset est évalué dans le contexte de la sourate 9, l’on comprendra qu’il se réfère aux personnes qui ont éclaté la guerre en attaquant les musulmans et que ce sont les agresseurs qui ont désobéi au traité. Veuillez regarder le premier verset de la même sourate :

Désaveu de la part d’Allah et de Son messager à l’égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte[27]. (9 – Le repentir, 1)

Et, on comprend de la poursuite de cette sourate qu’ils ont été les premiers à attaquer :

Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance -car, ils ne tiennent aucun serment -peut-être cesseront-ils ? (9- Le repentir, 12)

Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont voulu bannir le Messager et alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers ? Les redoutiez-vous ? C’est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants ! (9- Le repentir, 13)

Si les juristes shafii évaluaient le dernier verset dans son contexte, ils auraient facilement pu comprendre que le fait d’être incroyant ne constitue pas une justification de guerre.[28] De plus, selon une approche herméneutique cohérente à l’égard du Coran, l’intégralité du Coran doit être prise en considération. Ainsi, les versets doivent être considérés en fonction des versets précédents et suivants (siyaq-sibaq). Cependant, les Shafiis ont essayé de soutenir leur idée sur guerre en affirmant que les versets permettant de se battre uniquement contre l’agresseur sont abrogés. En outre, ils n’hésitent pas prononcer certains des hadiths pour soutenir ce point de vue.[29]

J’estime que l’affirmation selon laquelle certains versets du Coran ont annulé les autres versets et le fait que les hadiths dépassent l’autorité du Coran, sont les deux sujets principaux très importants qui devraient être étudiés sérieusement. Sur cela, Ahmet Özel exprime qu’il n’y a aucune preuve scientifique pour dire que certains versets relatifs au djihad annulent les autres versets sur le djihad.[30] Etant donne qu’on ne dispose pas de liste indiquant combien de versets sont des versets abrogés, ceux qui affirment cette idée laisse le choix aux juristes. D’autre part, Muhammad Asad défend que l’argument de l’abrogation des versets ne se repose pas sur la source coranique, et qu’il n’y a même pas un seul hadith fiable qui appuie cette approche.[31] De la même manière, l’acte de condamner des femmes à la lapidation pour adultère -bien qu’une telle punition contredise complètement le Coran- est basé sur les revendications d’annulation de certains versets. C’est pour cela, il faut s’opposer à ceux qui défendent le fait qu’une partie du Coran enlève une autre partie malgré l’absence d’un critère accepté par tout le monde sur les versets coraniques soi-disant abrogés. Par ailleurs, il doit exister une contradiction entre les versets du Coran pour que certains puissent annuler d’autres. Cet argument contredit également le verset qui déclare qu’il n’existe aucune contradiction dans le Coran :

Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions ! (4 – Les femmes, 82)

Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, il s’agit de nombreux hadiths fabriqués, même dans les ouvrages de hadiths considérés comme les sources dignes de foi et fiables. Cela dispose d’une importance particulière dans le contexte de cette étude parce que dans certains cas l’autorité des érudits dépasse en pratique l’autorité du Coran. Ils sont même allé jusqu’à déclarer que les versets qui s’opposent à leurs idées sont abrogés. De plus, certains juristes préfèrent de mentionner uniquement les hadiths soutenant leurs propres intérêts à des fins politiques. De ce fait, nous devons analyser les interprétations de ces juristes prenant en considérant l’environnement politique dans lequel ils vivaient. A titre d’exemple, au cours des premiers siècles de l’islam, les politiciens voulaient unir les tribus qui se battaient en les incitant à lutter contre des ennemis extérieurs puisqu’ils ont visé à utiliser le potentiel des membres des tribus dans l’optique de faire de nouvelles conquêtes. Par conséquent, on peut affirmer que la rhétorique du djihad résulte principalement des problèmes politiques de l’époque. Non seulement les musulmans font face à cette rhétorique mais elle concerne également ceux qui se déclarent comme infidèles par certains musulmans. I est à noter que les arguments sur l’abrogation des certains versets ainsi que les hadiths fabriqués sont les causes principales de la perte de signification coranique de la guerre défensive. Le djihad prend donc le sens « lutter contre les infidèles qui signifie, en effet, l’existence d’une guerre perpétuelle ».

D’autres problèmes graves découlant des hadiths fabriqués, des fatwas et des déclarations d’abrogation de certains versets touchent la liberté de croyance : des jugements demandant que les musulmans qui se convertissent à une autre religion ou refusent de prier doivent être tués et que les personnes qui ne jeûnent pas soient battues sont quelques exemples parmi plusieurs. Au contraire, deux versets qui garantissent la liberté de croyance dans le Coran sont les suivants :

Nulle contrainte en religion ! (2- La vache, 256)

Eh bien, rappelle ! Tu n’es qu’un rappeleur, et tu n’es pas un dominateur sur eux. (88- L’enveloppante, 21-22)

Si l’on clarifie que, selon l’islam, le fait d’être non-musulman ne peut pas être une prétexte de guerre et qu’il n’existe aucune contrainte en islam, la communication et les interactions culturelles entre les civilisations s’amélioreraient. Plus précisément, la nécessité de lutter contre les membres d’autres religions représente la situation constante de guerre qui rend la communication interculturelle impossible. En effet, il est perçu, à première vue, en tant que problème interne propre aux communautés islamiques. Mais, il ne faut pas oublier que l’acte d’inviter les hommes à la voie de Dieu (dawah) est un devoir religieux.[32] Si on invite les autres (non-musulmans) à l’islam, tout en les tuant dans les pays musulmans, il est infaisable dans ces conditions de parler d’une communication. Par exemple, à cause de telles croyances, une personne convertie au christianisme en Afghanistan en 2006 a été condamnée à mort. Malgré les versets coraniques, l’interprétation erronée du djihad et la contrainte en religion nous amènent à la « pathologie communicative ». A  ce stade, il n’est pas difficile de prédire qu’un monde où la communication entre les civilisations ne peut pas être établie sera rempli de violence.

LE CORAN ET L’ETHIQUE DE LA GUERRE

Il s’agit de nombreux débats sur la question si l’approche du Coran par rapport à la guerre est éthiquement acceptable. Dans ce contexte, on peut envisager quatre manières de se comporter face aux autres en dehors de la situation de paix. Au prime abord, celui qui affirme que l’approche coranique sur la guerre n’est pas acceptable doit préciser la meilleure approche parmi plusieurs alternatives. Nous croyons que l’attitude du Coran- et non celle des musulmans au cours de l’histoire- envers la guerre est éthiquement acceptable. Voici, les quatre approches distinctes sur ce sujet :

1) Combattre sans avoir une cause rationnelle : Ceci est contraire à ce que le Coran déclare, comme nous l’avons déjà montré. Les “Thugs” constituent un bon exemple de cette manière de combattre. Ils ont tué maintes personnes dans le but de donner des offrandes à la déesse Kâlî.[33] On estime que les dévots ont assassiné environ un million de personnes pendant 1200 ans[34].

2) Combattre pour une cause rationnelle : Les causes rationnelles, comme les intérêts économiques constituent sans aucun doute les stimulants les plus importants des guerres. Le fait d’obtenir le pouvoir et préserver le pouvoir acquis est l’objectif principal aux yeux des gens qui combattent pour des raisons rationnelles en ne tenant pas compte des préoccupations de la « justice-injustice ». Bien que cette approche soit largement appliquée tout au long de l’histoire, elle n’est pas approuvée d’un point de vue philosophique. Cependant, ce qui rend Machiavel célèbre, c’est sa défense ouverte de ce type d’approche[35] et après lui, il y avait eu de nombreuses idées philosophiques qui soutenaient ce point de vue (le darwinisme social, par exemple). Les versets du Coran qui ne permettent de combattre qu’au cas d’une attaque (22-The Pèlerinage, 39) contredisent clairement cette approche. Pourtant, comme nous l’avons vu dans les exemples que nous avons examinés jusqu’à présent, à la suite de la manipulation de la religion à des fins politiques, des fausses interprétations, des revendications d’abrogation et des hadiths fabriqués ont fait négliger l’autorité du Coran. Par ailleurs, dans de nombreux cas où les gens sont encouragés à combattre, on a toujours fait valoir les raisons rationnelles couvertes par la rhétorique religieuse.

3) La passivité absolue : Même si le Coran soit contre une attitude passive, il prône le merci au lieu de la punition. Nous pouvons le mieux comprendre en regardant des versets ci-dessous :

La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. (41 – Les versets détaillés, 34)

Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. (42 – La consultation, 43)

Coran préfère pardonner, mais n’approuve pas une passivité absolue ; c’est-à-dire que la passivité d’un petit groupe ou d’un individu, en l’occurrence celui de Gandhi, devrait être envisagé dans une perspective différente de l’attitude passive présentée lorsque toute une société est confrontée au danger de destruction. Les musulmans sont invités à combattre au cas où leur religion ou leurs communautés soient attaquées puisqu’une passivité sous une telle condition augmenterait l’agression des attaquants qui peut aboutir à un massacre des enfants, des femmes et des personnes âgées. Par conséquent, une telle passivité serait moralement inacceptable et contre le « bon sens ».

4) Combattre pour des causes raisonnables : Les versets du Coran autorisent la guerre en cas de l’existence d’une cause raisonnable. Pourtant, les personnes qui approuvent de lutter contre tous ceux qui ne sont pas musulmans ont détruit l’idée de « raison valable » ; ceux qui considèrent la guerre comme légitime contre tous les non-musulmans rend la raison valable un acte dénué de sens. De cette façon, ces personnes atteignent la pleine liberté pour faire la guerre. Ils sont ainsi libres de déclarer la guerre contre ceux qu’ils veulent. Par surcroît, nous observons dans nombreux événements de l’histoire que les musulmans se sont même déclarés des non-croyants et ont entamé la « guerre sainte » (djihad) l’un contre l’autre.

En effet, l’attitude morale du Coran liée à la déclaration de guerre dans l’objectif de se défendre contre l’attaque est le choix le plus cohérent sur le plan éthique des options énumérées ci-dessus. Même en droit international, la légitime défense est considérée comme un droit inhérent aux hommes. Outre selon le 51e article des Nations Unies, les personnes confrontées à une agression dispose du droit de se défendre.[36] Dans ce cadre, il faut préciser que l’islam interdit le meurtre ; selon les versets coraniques cet acte n’est qu’autorisé en cas de guerre. Mais, si la guerre n’est pas indiquée comme une situation exceptionnelle dans laquelle le meurtre est autorisé, l’on pourrait alors en conclure que l’islam soutient une passivité absolue.

Par ailleurs, selon l’approche coranique, il s’agit d’autres questions importantes concernant la guerre, sur lesquelles nous aimerions bien insister. L’un des plus importants c’est que le prophète Mahomet était la seule personne dont les décisions avaient garanties par la révélation. De ce fait, aucune personne ne peut prétendre qu’il est épistémologiquement supérieur aux autres et que ses décisions au sujet de la guerre sont indiscutables. Cependant, au cours de l’histoire, de nombreuses autorités religieuses de différentes religions ont affirmé qu’ils possédaient un statut épistémologiquement distinct de celui du reste du public. Par exemple, l’Église a affirmé que ses décisions étaient sous la protection du Saint-Esprit (Gabriel) et que son statut épistémologique était différent de celui des gens ordinaires. Bien qu’une telle affirmation soit contraire au Coran, nous rencontrons les revendications similaires dans le monde islamique. En effet, plusieurs personnes croient qu’il y a des saints (awliya) dont les décisions sont incontestables et que ces personnes sont sous la protection spéciale de Dieu et qu’elles – en raison de leur statut épistémologique – peuvent avoir des connaissances particulières que les gens ordinaires ne peuvent jamais en avoir. De plus, si l’un de ces saints (awliya) se montre comme Mahdi, la dévotion à l’autorité religieuse de cette personne augmente considérablement. En raison de cette croyance, les déclarations de guerre de Mahdi sont acceptées sans hésitation et sans les remettre en cause. Ainsi, de telles croyances mènent à l’acceptation indiscutable des déclarations de guerre par ceux qui se considéré comme avoir une qualité spirituelle particulière.

En outre, il est largement admis à la fois dans les sectes sunnites et dans les sectes chiites qu’à la fin du monde, un homme qui sera Mahdi viendra pour se battre contre les incroyants et qu’il les gagnera tous. Les chiites supposent en général que cette personne se cache pendant plus de 1100 ans. Cette croyance en Mahdi est un sujet tellement important pour les chiites que le pouvoir derrière la rébellion de l’Ayatullah Khumayni fût la conviction que Khumayni représentait le Mahdi jusqu’à sa venue. D’autre part, les dirigeants de mille sectes sunnites différentes se sont déclarés comme Mahdi, et ce dernier acquiert un énorme pouvoir politique parmi ses partisans. Du point de vue wébérien, les Mahdis forment le type d’autorité charismatique le plus absolu. Retenons que Hasan Sabbah, toujours mentionné dans les débats sur les racines du terrorisme, a également utilisé cette croyance[37]. En réalité, il n’y a même pas un verset dans le Coran à propos du Mahdi. Par surcroît, de nombreuses enquêtes ont prouvé que les hadiths sur Mahdi étaient fabriqués pour atteindre des objectifs politiques[38]. A ce stade, si nous nous rappelons que des murmures circulaient selon lesquels Oussama Ben Laden pourrait être le Mahdi[39], nous pouvons comprendre l’importance de la situation. Par conséquent, le Coran n’approuve pas la supériorité épistémologique d’une personne après le prophète Mahomet. Ainsi, en attribuant à certaines personnes des propriétés épistémologiques particulières, une déclaration de guerre injuste ne peut pas se justifier sur le plan de la religion.

Par ailleurs, outre les conditions initiales d’une guerre, la manière dont cette guerre est menée (jus in bello) est également importante lorsque l’on considère l’éthique de la guerre. Une guerre peut commencer par des causes justes tandis qu’elle peut être menée d’une manière injuste, et le contraire peut aussi se produire. Le verset du Coran ci-dessous est crucial pour éclairer ce sujet :

Combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne soyez pas agressifs : Dieu n’aime pas les agresseurs. (2- La vache, 190)

En partant de ce verset, nous constatons clairement que l’autorisation de combattre est donnée par le Coran à ceux qui sont attaqués. Pourtant, après la guerre, les musulmans ne peuvent pas agir comme ils veulent ainsi qu’ils ne peuvent pas être agresseurs selon le Coran. En effet, chaque guerre donne naissance aux nouveaux phénomènes. Plus précisément, la différence entre les instruments de guerre traditionnels et les outils modernes de guerre entraîne un débat sur la manière dont la guerre doit se réaliser. A ce stade, le Coran nous déclare les grands principes de guerre mais il ne contient pas les détails sur la façon de mener une guerre. En ce faisant, il assure une certaine souplesse pour que les gens puissent améliorer de nouvelles méthodes de conduite convenables à chaque époque. Comme le précise John Kelsay qui se penche sur le sujet de « l’islam et la guerre » en tant qu’étude en éthique comparée : « La contribution de l’islam aux règles régissant la conduite de la guerre moderne est en cours ».[40] Comme nous le présenterons dans les pages qui suivent, l’accent du Coran sur la conclusion d’ententes avec les “autres” peut être associé à la question de la conduite d’une guerre.

A  titre d’exemple, il s’agit des principes dans le Coran sur l’éclatement et la conduite d’une guerre. Le Coran conseille également aux musulmans de cesser la guerre si la partie adverse souhaite avoir la paix. Veuillez regarder les versets suivants sur cette question :

Et s’ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Allah, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. (8 – Le butin, 61)

Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. (60 – L’éprouvée, 8)

Cette affirmation de John Rawls qui suit : « en dehors des raisons rationnelles, aucun État n’a le droit de faire la guerre dans la poursuite de ses intérêts raisonnables »[41] – et la majorité qui étudie l’éthique de la guerre ont la même idée- est conforme aux ordres de l’islam. Cependant, il faut séparer nettement l’islam et les musulmans. Même si les musulmans sont supposés être des adeptes de l’islam, ils ont des intérêts rationnels qui peuvent dépasser souvent leurs devoirs religieux ; en réalité, ces intérêts qui sont imposés au peuple sont principalement les intérêts de l’élite politique. Par ailleurs, dans de nombreux cas où la cause de la guerre est rationnelle, les juristes ou les muftis annoncent que la guerre est nécessaire pour des raisons religieuses. A travers ces fatwas qui visent à légitimer la guerre servent à motiver les gens en utilisant l’ontologie et l’eschatologie de l’islam. Selon ces dernières, Dieu a tout créé et dispose de pouvoir illimité. Il a préparé également une vie perpétuelle dans l’au-delà (ahirat) après ce monde. La position acquise de chacun dans l’au-delà sera déterminée en fonction de ses actions dans ce monde. En outre, dans l’islam, les martyrs qui meurent dans une guerre au nom de Dieu seront récompensés dans l’au-delà par une vie éternelle pleine de plaisirs. Par conséquence, l’islam offre des causes transcendantales liées à une ontologie et à une eschatologie, qui surmontent les causes rationnelles fondées sur des intérêts mondaines. Selon cette croyance, les martyrs, en sacrifiant leur courte vie matérielle profiteront de l’occasion pour avoir une excellente vie perpétuelle. Mais, les personnes qui mènent les guerres pour obtenir le pouvoir personnel veulent utiliser cette ontologie et cette eschatologie pour motiver les masses. En partant de cela, le djihad devient un mécanisme de persuasion. C’est la raison pour laquelle nous soulignons dans le présent article que le djihad s’exerce en tant qu’élément de la rhétorique.

CONCLUER UN PACTE ET L’ACTION COMMUNICATIVE SELON LE CORAN

Kant, qui suit le raisonnement de Hobbes, affirme que « l’état de paix n’est pas naturel à l’homme (statut naturalis) ; au contraire, l’état de nature est un état de guerre, sinon ouverte, au moins toujours prête à s’allumer. L’état de paix a donc besoin d’être établi ».[42] Néanmoins, sans communication, il est impossible d’établir la paix et de surmonter l’état de guerre. Ainsi, il est primordial de comprendre le point de vue de l’islam sur la communication avec les autres, notamment avec l’ennemi.

Il est à noter que le prophète Mahomet avait signé le traité de Hudaybiyya avec les idolâtres, et malgré le mécontentement de son entourage, il a respecté les conditions de ce traité.[43] Pourtant, lorsque les idolâtres n’ont pas agi conformément au traité, les musulmans ont cessé, en contrepartie, de respecter leur accord. En dépit de cette situation, les musulmans n’ont pas écarté l’accord avec tous les idolâtres, ils ont continué à agir conformément au traité envers les idolâtres qui continuaient à lui obéir.[44] Ceci est clairement vu dans le verset ci-dessous :

À l’exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n’ont soutenu personne [à lutter] contre vous: respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu’au terme convenu. Allah aime les pieux. (9 – Le repentir, 4)

Les versets du Coran qui déclarent aux musulmans d’être fidèles à leurs serments sont également importants pour comprendre l’attitude conseillée aux musulmans à l’égard des pactes qu’ils concluent. Le verset ci-dessous consitute un exemple :

Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. (17 – Le voyage nocturne, 34)

En outre, le fait de respecter aux pactes est si crucial que les musulmans doivent prendre en considération leurs accords antérieurs avant même d’aider d’autres musulmans. Les deux versets sur ce sujet sont les suivants :

Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d’avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, Il leur aurait donné l’audace (et la force) contre vous, et ils vous auraient certainement combattu. (Par conséquent,) s’ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu’ils vous offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. (4 – Les femmes, 90)

Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d’Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n’ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent. Et s’ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. (8 – Le Butin, 72)

Pourtant, l’importance de l’accent mis par le Coran sur les traités est souvent négligée aujourd’hui. De ce fait, l’une des raisons principales de cet article est de souligner ce point essentiel. Nous voyons dans les versets du Coran que les musulmans peuvent conclure un pacte même avec les ennemis du Prophète et que les musulmans doivent obéir aux conditions des pactes. On pourrait en conclure qu’il n’y a aucune personne avec laquelle les musulmans ne peuvent pas conclure un traité.

Selon l’islam, le prophète était sous la protection spéciale de Dieu et sa légitimité est approuvée par la révélation. Donc, personne, sauf le Prophète, ne dispose pas d’un statut épistémologique particulier selon le Coran. De ce fait, le charisme d’aucune personne aux yeux des masses ne peut prévaloir sur les déclarations du Coran, qui préfèrent la paix à la guerre. De même, le pouvoir provenant du charisme individuel ne peut pas arrêter le processus d’accord qui permet de construire et maintenir un environnement pacifique. Que cette personne soit Imam Shafii, un leader charismatique de l’histoire ou un personnage charismatique vivant, aucune personne n’a le droit de perturber l’état de paix fourni par un traité.

D’autre part, chaque désaccord est un phénomène inédit ; nous devons réfléchir sur les similitudes entre les désaccords actuels et les événements décrits dans le Coran. Cependant, il convient de souligner qu’aucun de ces événements n’est exactement le même que les phénomènes historiques décrits dans le Coran. Pour cela, la déclaration de guerre en cas de nécessité, n’est possible qu’avec l’application des principes fondamentaux du Coran, car l’on sait que les interprétations des individus sur la nécessité d’une guerre ne sont pas comparables en termes de fiabilité aux déclarations du Prophète révélées par Dieu. Etant donne que la révélation transmise aux musulmans par le Coran a pris fin, aucune déclaration de guerre des djihadistes ne sont indiscutable. A ce stade, les musulmans s’invitent à développer une perspective critique à l’égard des commentaires (faits après la mort du Prophète) qui prétendent que la guerre est nécessaire parce que ses déclarations visaient les personnes qui essayaient de les détruire et étaient entre-temps soutenues par des révélations. En somme, une telle approche critique est fondamentale pour empêcher l’utilisation de concepts religieux dans l’optique de renforcer la rhétorique de guerre pour des intérêts politiques et personnels.

En outre, les musulmans, à cause de leur conscience ontologique et de leur approche épistémologique de la révélation, croient qu’il existe des vérités universelles. Dans ce contexte, l’approche des musulmans est différente de celle d’Habermas, qui n’accepte pas les hypothèses ontologiques transcendantales. Malgré l’idée d’existence des vérités universelles, les musulmans n’affirment pas que ces vérités soient universellement acceptées. Alors, est-il possible pour les musulmans d’avoir une communication avec les « autres » ? La réponse à cette question est « oui » suivant les versets que nous avons cités ci-dessus, parce que ces derniers dévoilent qu’il est possible, pour un musulman, d’avoir une communication même avec le pire ennemi si nécessaire. Attendu que l’acte de conclure un traité nécessite la communication langagière avec « l’autre » ainsi que l’acceptation des identités différentes de l’autre, il fait également référence à un accord négligeant les différentes croyances ontologiques et épistémologiques de « l’autre » pour être fidèle à l’accord. En ce qui concerne l’action communicative en philosophie, Habermas est célèbre pour sa théorie de l’action communicative. Selon cette théorie, le langage devrait être utilisé comme moyen de parvenir à des solutions et les acteurs devraient s’efforcer de conclure une entente.[45] Et, le fait de parvenir à un accord constitue l’objectif à atteindre à la suite du processus de communication. De ce fait, il est particulièrement important que la possibilité de faire un accord avec les « autres »  soit soulignée dans le Coran car la légitimité et la nécessité propre au processus du pré-accord deviennent ainsi évidentes.

LA RELIGION EST-ELLE LA SOURCE DE LA VIOLENCE OU L’INSTRUMENT DE MOTIVATION POUR LA VIOLENCE?

Rapoport a raison lorsqu’il défend que les religions disposent d’un élément essentiel de réduction de la violence bien qu’elles aient également une dimension de violence.[46] Néanmoins, nous croyons qu’il ne serait pas juste de penser que la plupart des guerres déclenchées au cours de l’histoire ont été menées à cause de la religion, contrairement à ce que de nombreuses personnes prétendent. Au préalable, l’histoire des guerres constitue la composante essentielle de toute l’histoire. Pourtant, il s’agit de maintes situations dans lesquelles les guerres ont été évitées même si elles ne soient pas mentionnées dans les livres d’histoire. Si les crimes de guerre sont relégués à la religion, cette dernière ne devraient-elles pas être louées pour les crimes de guerre qui sont bloqués grâce aux motivations religieuses ? Si les religions se considèrent comme la seule responsable de certaines guerres, les institutions religieuses ne devraient-elles pas être également responsables de la consolidation de la paix ? En effet, au sujet des guerres ceux qui mettent la faute sur le dos des religions évitent souvent de faire l’éloge des religions en raison des guerres abandonnées, car les guerres empêchées ne sont généralement pas abordées dans les livres d’histoire. C’est ainsi qu’il est difficile de développer une perspective différente que celle d’aujourd’hui sur le lien établi entre la religion et les guerres, parce que nous ne connaissons que l’histoire des guerres déjà réalisée. En outre, il s’agit d’un point à retenir qui nous montre clairement que le 20ème siècle, où les religions ont eu le moins d’influence sur la société, était la période où le nombre de personnes décédées à cause des guerres était le plus élevé. Troisièmement – et ce qui est le plus important, à notre avis – les religions constituent l’élément le plus important qui dirige la vie humaine. C’est pourquoi, quelles que soient les véritables raisons des guerres, les gens ont dû recourir à la rhétorique religieuse pour mobiliser les masses. Sans cette rhétorique, les combats auraient été impossibles dans de nombreux cas. Comme les historiens l’ont prouvé, la véritable raison des guerres justifiées par la rhétorique religieuse est, la plupart du temps, d’accroître le pouvoir économique et politique. Comme Hans Morgenthau l’a relevé par sa théorie du « réalisme politique », la volonté de conquérir de puissance rationnelle, matérielle et objective sont la source de la guerre.[47]

D’autre part, certaines interprétations des juristes rendent invisible la moralité religieuse qui normalement sert à empêcher l’approche ignorant des préoccupations éthiques du réalisme politique. Dans ce processus, les relations entre les juristes et l’autorité politique jouent certainement un grand rôle. Dans le but de clarifier cette question, nous pouvons donner comme exemple la distinction de Kant qu’il a ébauchée dans l’opuscule Théorie et pratique entre le « moraliste politique » et le « politique moral ». Ce dernier interprète les principes de la prudence politique afin de les rendre cohérents avec la moralité, tandis que le « moraliste politique » est celui qui forge une moralité adaptée pour servir à ses avantages politique.[48] L’intention principale du « moraliste politique » est de protéger et d’accroître son pouvoir. Pour cette fin, les concepts de la religion deviennent une rhétorique utilisée comme un instrument du réalisme politique par ces « moralistes politiques ». Alors, nous affirmons que, dans bien des cas où les guerres semblent être des guerres de religion, ils sont, au fond, des guerres politiques nourries par des concepts religieux dans le but de motiver le peuple. Bien qu’il existe des exemples où les valeurs éthiques prévalent, comme nous l’avons mentionné plus haut, nous ne pouvons facilement pas connaître ces événements puisque l’histoire que nous lisons consiste en l’histoire des guerres. Nous considérons que les enseignements moraux des religions, selon lesquels les valeurs spirituelles prévalent les intérêts matériels, devraient être plus avantageuses pour empêcher les guerres par rapport au réalisme politique qui passe le fait de conquérir le pouvoir dans le monde avant des valeurs morales. C’est la raison pour laquelle, dans le processus de communication consistant à la mise en place des institutions pour assurer et protéger la paix, il est indispensable de faire appel aux grandes religions qui pourraient contribuer à éviter l’impact des principes du réalisme politique en tant que source majeure de violence.

En ce qui concerne la question de savoir si l’islam est la source ou l’élément mobilisateur des actes de violence, on devrait bien réfléchir à cette question parce que nous observons souvent que la plupart des gens présentent l’islam en tant que source de violence en regardant les actes de violence réalisés avec les motivation religieuses. Pourtant, si l’islam constitue vraiment la source de la violence, cette dernière doit se produit pour la seule raison que l’islam l’ordonne. Néanmoins, le Coran est le guide unique pour les musulmans qui déclare des ordres comme « récitez vos prières quotidiennes », « jeûnez pour Dieu » ainsi que des interdictions comme « ne consommez pas la viande de porc ». Autrement dit, les ordres et les interdictions déclarées par Dieu dans le Coran sont les motifs suffisants de choisir les comportements adéquats. Nous pouvons ainsi exprimer clairement que l’islam est la raison pour laquelle les musulmans prient, jeûnent et ne mangent pas de porc. Mais, si nous ne prenons pas en considération les versets sur les guerres défensives dans le Coran, nous pouvons conclure que presque toutes les guerres menées par les musulmans se fondent sur des raisons économiques et politiques. Par surcroît, l’islam assume un rôle de guide moins ciblé vis-à-vis les guerres défensives que son orientation vers la prière et le jeûne. De la même manière, de nombreuses sociétés attaquées mènent une guerre défensive alors qu’elles ne sont pas musulmanes. A ce stade, il faut préciser que si certains problèmes politiques et économiques ne s’étaient pas produits, de nombreuses guerres au nom de l’islam ne seraient pas menées. Au bout de compte, l’islam n’est pas la source de la guerre et de la violence, mais il est utilisé en tant qu’élément mobilisateur pour divers intérêts autre que la religion.

S’agissant de la communication entre les civilisations, il est nécessaire d’aborder les questions théologiques, morales et philosophiques ainsi qu’on doit résoudre les problèmes concrets qui se trouvent au cœur des problèmes réels. Retenons que, selon Huntington, le problème principal entre les civilisations n’est pas économique, mais culturel et religieux. En d’autres termes, le fait d’être issu de différentes religions est la cause du choc des civilisations.[49] Pourtant, ce type d’approche nous fait ignorer les dimensions économiques des problèmes entre les pays occidentaux et musulmans. Par exemple, Habermas rejette l’approche de Huntington, et il déclare que la cause de la maladie communicative provoquée par la mondialisation n’est pas culturelle, mais économique.[50] Plus précisément, bien que les pays musulmans disposent des réserves de gaz naturel et de pétrole les plus riches du monde, ils figurent parmi les pays les plus pauvres du monde. De même, bien que 22% de la population mondiale soit musulmane, seulement 3,8% du revenu mondial est produit par des musulmans.[51] Pour cela, le sentiment général chez de nombreux musulmans est qu’ils sont exploités économiquement et que les Palestiniens dans la guerre avec les Israéliens sont traités injustement. Cette opinons générale provoque la haine envers l’Occident. Notre intention dans cet article n’est pas discuter la question de savoir si les musulmans sont exploités ou ils sont traités de manière injuste. Mais, il est clair que sans comprendre le sentiment général de la majorité des musulmans, il ne sera pas possible d’assurer une communication efficace entre les civilisations. Parce que cette haine détruit la communication entre les civilisations, et ainsi elle est utilisée par les groupes ou les États qui organisent des actions violentes.

Comme le souligne Habermas, en ce qui concerne la violence exercée à l’heure actuel, les problèmes économiques occupent une place centrale. En effet, du point de vue de la croyance et du patrimoine culturel, les civilisations occidentales et islamiques qui découlent de la tradition abrahamique sont plus proches les unes des autres que celles des autres civilisations du monde. Si certains groupes islamistes accomplissaient des actes de violence contre l’Occident exclusivement en raison des différences religieuses et culturelles, comme Huntington l’a laissé entendre, ils attaqueraient probablement d’abord les Japonais ou les Chinois, qui sont plus différents en terme des croyances religieux. De même, si les groupes islamistes commettent des actes de violence contre certains pays simplement parce qu’ils sont occidentaux et chrétiens, ne devraient-ils pas attaquer la Suède, le Brésil, les États-Unis et la Grande-Bretagne ? Selon Huntington, le problème sous-jacent pour l’Occident n’est pas le fondamentalisme islamique, mais l’islam.[52] Les gens qui partagent l’approche de Huntington peuvent essayer de modifier la culture du monde musulman par la force ou en lui imposant leur propre culture, mais une pareille tentative ne sert qu’à déclencher de nouveaux actes de violence. Comme Abdul Aziz Said et Meena Sharify Funk l’ont signalé dans leur article, « le modèle de Huntington présente des hypothèses favorisant la suprématie culturelle qui stipulent que le monde entier doit se conformer aux normes et valeurs occidentales pour garantir un monde ordonné et stable. Si les « autres » ne se conforment pas à ces normes, alors les problèmes et / ou les affrontements sont inévitables ».[53] En revanche, ceux qui défendent l’approche habermasienne tentent initialement de résoudre les problèmes économiques. On sait bien que si la source du problème est détectée de manière incorrecte, le traitement à appliquer sera inévitablement erroné. De la même manière, si nous identifions mal les problèmes, le remède ne serait pas non plus adéquat. Il faut retenir qu’au fur et à mesure que plusieurs personnes continuent à considérer l’islam comme la véritable source des conflits, la thèse du choc des civilisations finirait par créer un véritable choc des civilisations.

L’EXEMPTION POUR CAS D’URGENCE

Ceux qui ne veulent pas renoncer à la violence utilisent la « terreur » et le           « djihad » comme rhétorique pour convaincre les masses de la légitimité des guerres ainsi que les mobiliser contre l’ennemi. D’un côté les gens profitent des médias, du pouvoir économique et des armes à feu dotées des dernières technologies, de l’autre côté, les gens essayent de lutter contre ces armées dotées d’équipement électronique avec les tactiques de guérilla. Tout comme les gens qui font appel à une rhétorique de la terreur souhaitent que toutes leurs actions soient acceptées sans débat, les personnes qui font référence au discours « djihadiste » prétendent également que toute opposition à ce qu’ils disent signifierait une désobéissance à l’islam. Autrement dit, de la même manière que les pays ne peuvent pas tolérer des critiques sur leurs décisions politiques, ces groupes soi-disant djihadistes n’acceptent aucune objection concernant leurs interprétations sur l’islam. Ainsi, tous les deux visant à supprimer toute objection avec leur rhétorique relative à la « terreur » et au « djihad ». Par ailleurs, certains se battent contre des civils pour rétablir sa fierté, car elle ne parvient pas à trouver les militants cachés parmi des civils tandis que les autres tuent des milliers de civils en attaquant des cibles civiles pour se venger de leurs ennemis ayant la supériorité technologique. Par conséquence, les victimes des deux côtés sont : les enfants, les femmes et fréquemment les personnes innocentes qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe.

Dans ce contexte, ce principe de Kant est constamment violé : « Chaque nation en guerre contre une autre doit s’abstenir de recourir à des méthodes rendant la confiance mutuelle impossible en cas d’éventuel paix au future ».[54] En effet, le véritable danger peut se présenter lorsque les événements d’aujourd’hui provoquent des incidents plus graves au futur. Dans l’optique d’éviter ce danger potentiel, nous devons créer un processus de communication efficace entre les civilisations.

Les personnes qui entraînent le décès des civils s’appuyant sur la rhétorique du « djihad » et de la « guerre contre le terrorisme » invoquent divers arguments pour justifier leurs actions. Ce sont souvent des arguments désespérés comme l’a affirmé Michael Walzer ; c’est à dire que lorsqu’il semble peu probable de gagner dans une bataille par les moyens de résistance conventionnels, « tout peut passer ».[55] L’exemple donné par Walzer à cet égard est le cas du Royaume-Uni dans les années 1940 : l’état d’urgence extraordinaire qui nécessitait le mépris des droits des personnes innocentes et la rupture du traité de guerre sont apparues par la crainte d’être détruit par la terreur nazie.[56] Walzer soutient cet exemple avec la phrase suivante : « Ils nous rendent dépendants de la nécessité et cette dernière fait loi ».[57] Quant à Rawls, il accepte également l’état d’urgence exceptionnelle en déclarant que « cette exception d’urgence – dans certains cas particuliers – nous permet de mettre de côté le statut formellement défini des civils, ce qui, dans des circonstances normales, les empêche d’être directement attaqués pendant une guerre ».[58] Pour résumer, comme l’a souligné Andrew Fiala, l’un des arguments philosophiques utilisés pour imposer soi-disant      « guerre à la terreur  » découle de l’approche de «  l’exemption en cas de situation de l’urgence suprême ».[59]

Cependant, dans une situation « désespérée », les partisans de la  terreur ainsi que les partisans de la « guerre à la terreur » peuvent manipuler la thèse de                 « l’urgence suprême » pour justifier leurs actes. En revanche, les partisans de l’éthique kantienne[60], qui n’acceptent aucune exemption, les deux parties ont tort, quelles que soient leurs justifications, car elles provoquent au final la mort de civils. En effet, cela nous mènera à des résultats philosophiques ironiques : Bien que l’approche rawlsienne de « l’urgence suprême » soit l’argument qui permet à deux parties de justifier les motivations de leurs actions, l’approche kantienne peut au contraire être utilisée par chaque partie pour blâmer l’une l’autre. Par le fait, il ne s’agit pas de différence en termes de résultats pratiques entre revendiquer la justesse et prouver l’injustice des deux côtés. Bien sûr, nous devons discuter la question de savoir si les actes de violence sont éthiquement acceptables ou non d’un point de vue philosophique, mais il semble improbable que l’on parvienne à un consensus et produise des résultats concrets pour mettre un terme à la violence. De ce fait, il est essentiel de centrer la discussion philosophique sur les domaines à partir desquels nous pouvons obtenir des résultats réels. Au préalable, il faut se demander comment établir une communication entre les civilisations. Nous devons ensuite trouver des institutions concrètes qui nous aideront à construire et à maintenir la paix universelle.

D’autre part, Hannah Arendt souligne que le meilleur moyen pour protéger les individus du danger est de s’engager activement au processus politique.[61] C’est la raison pour laquelle les musulmans vivant en tant que minorités et les autres minorités au sein des pays musulmans doivent participer à la sphère publique / politique. Ce qui est encore plus important, c’est la participation fréquente de pays dont le public se compose majoritairement des musulmans dans les organisations internationales. Par conséquent, les musulmans peuvent davantage bénéficier des protections des organisations internationales et ces organisations peuvent ainsi devenir légitimes aux yeux des masses musulmanes. De plus, la réforme nécessaire liée au droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité est importante pour qu’une telle organisation manifeste qu’elle n’est pas du côté des puissants mais de la justice.[62] Et cette organisation, après avoir pris des mesures nécessaires pour améliorer sa légitimité, devrait conclure des accords qui incluraient les pays musulmans – en tant qu’entrepreneurs actifs et égaux – pour parvenir à un consensus sur la manière de prévenir et de mener une guerre.

En effet, le processus communicatif peut s’effectuer à plusieurs niveaux avec l’assistance des diverses organisations autres que celle des Nations Unies. Evidemment, il y aurait des gens des deux côtés qui refuseront la communication, mais ceux qui dirigent la volonté de communiquer devraient s’efforcer d’améliorer ce processus sans tenir compte des autres. Dans ce cadre, Derrida attire l’attention des musulmans qui essaient de renforcer la communication au lieu de la violence en affirmant cette phrase : « Nous devons aider ce qu’on appelle l’islam et ce qu’on appelle les arabes à se libérer de ce dogmatisme violent. Nous devons aider ceux qui se battent héroïquement dans cette direction, qu’il s’agisse de politique au sens étroit du terme ou d’une interprétation du Coran ».[63] De même, les musulmans devraient bénéficier de la même approche, en sélectionnant ceux qui font un effort concerté de communication en Occident.

En ce faisant, nous pouvons développer le processus de communication en critiquant les guerres provoquées par des intérêts économiques ainsi qu’en encourageant le langage du dialogue plutôt que le langage de la violence. Si nous pouvons nous libérer de la rhétorique usée comme instrument de marketing de la violence, nous pouvons nous débarrasser d’un obstacle majeur sur la voie du dialogue et de la paix. Le plus grand succès philosophique sur ce sujet serait de décrire les institutions concrètes qui maintiendront la paix dans le monde et de préparer un projet concernant le processus communicatif quand bien même les « moralistes politiques » sont au pouvoir.

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

Ahmad, Kassim. 1997. Hadith: A Re-evaluation. Fremont, CA: Universal Unity.

 

Al-Faruqi, Ismail. 1982. The Nature of Islamic Da’wah, in Christian Mission and Islamic Da’wah. Leicester: The Islamic Foundation.

 

Arendt, Hannah. 1973. The Origins of Totalitarianism. New York: Harvest Books.

 

Arıboğan, Deniz Ülke. 2003. Tarihin Sonundan Barışın Sonuna. İstanbul: Timas Yayınları.

 

Asad, Muhammad. 1996. Kuran Mesajı. Translated by Cahit Koytak and Ahmet Ertürk. İstanbul: İşaret Yayınları.

 

Borradori, Giovanna. 2003. Philosophy in a Time of Terror. Chicago; London: The University of Chicago Press.

 

Civelek, Mehmet Ali. 2001. Küreselleşme ve Terör, Saldırganlık Gerçeği. Ankara: Utopya Yayınevi.

 

Coady, C. A. J. 1985. “The Morality of Terrorism.” Philosophy 60.

 

Coşkun, Ali. 2004. Mehdilik Fenomeni. İstanbul: İz Yayıncılık.

 

Derrida, Jacques. 2003. “Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides, a Dialogue with Jacques Derrida.” In Philosophy in a Time of Terror, interviewed by Giovanna Borradori, translated by Pascale-Anne Brault and Michael Naas. Chicago, Ill.; London: The University of Chicago Press.

 

Durmuş, M. Ali. 2003. Haberlerin Işığında Mehdi. Ankara: Anlam Yayınları.

 

Elik, Hasan. 2004. Dini Özünden Okumak. İstanbul: Marmara Universitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

 

Esposito, John L. 2002. Unholy War. New York: Oxford University Press.

 

Fiala, Andrew. 2002. “Terrorism and the Philosophy of History: Liberalism, Realism and the Supreme Emergency Exemptio.” Philosophy April-2002.

 

Foucault, Michel. 2002. “Power, Right, Truth.” In Contemporary Political Philosophy, ed. by Robert E. Goodin and Philip Pettit. Oxford: Blackwell Publishers.

 

Habermas, Jurgen. 1985. The Theory of Communicative Action, Volume 1. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.

 

——-. 2003. “Fundamentalism and Terror: A Dialogue with Jurgen Habermars.” In Philosophy in a Time of Terror, interviewed by Giovanna Borradori, translated by Luis Guzman and revised by Jurgen Habermas. Chicago, Ill.; London: The University of Chicago Press.

 

——-. 2006. “America and the World, Interview with Eduardo Mendieta.” www.logosjournal.com/habermas_america.htm (15 April, 2006).

 

Hamidullah, Muhammed. 1993. “Hudeybiye Antlasmasi.” In Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi. Vol. 18. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 

Hoffman, Bruce. 1998. Inside Terrorism. New York: Columbia University Press.

 

Huntington, Samuel P. 1997. The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order. New York: Simon and Schuster.

 

Kant, Immanuel. 1978. Critique of Practical Reason. Translated by James Creed Meredith. Oxford: Clarendon Press.

 

Kant, Immanuel. 1983. To Perpetual Peace A Philosophical Sketch.” In Perpetual Peace and Other Essays, translated by Ted Humphrey. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

 

Kapitan, Tomis. 2004. ““Terrorism” As a Method of Terrorism.” In Ethics of Terrorism and Counter Terrorism, ed by G. Meggle. Heusenstamm: Ontos.

 

Kapitan, Tomis. 2002. “The Rhetoric of Terrorism and Its Consequences.” Journal of Political and Military Sociology Summer-2002.

 

Karliga, Bekir. 2002. “Cihad ve Teror.” Karizma March-2002.

 

Kelsay, John. 1999. Islam and War. Louisville, Ky.: John Knox Press.

 

Kırbaşoğlu, M. Hayri. 1999. İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi. Ankara: Ankara Okulu Yayınları.

 

——. 2004. Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara: Kitabiyat.

 

Machiavelli, Niccollo. 1955. Discourses. Translated by Leslie J. Walker. Baltimore: Penguin Books.

 

Morgenthau, Hans J. 1978. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.

 

Özaydın, Abdulkerim. 1997. “Hassan Sabbah.” In Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi. Volume 16. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

 

Özel, Ahmet. 1993. “Cihad.” In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Volume 7. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

 

Pazarcı, Huseyin. 2005. Uluslararaı Hukuk. Ankara: Turhan Kitabevi.
Rapoport, David C. 1991. “Some General Observations on Religion and Violence.” Journal of Terrorism and

Political Violence 3.

 

Rawls, John. 2002. The Law of Peoples, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 

Reich, Walter. 1990. Origins of Terrorism. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

 

Schmidt, Alex & Albert Jongman, et al. 1988. Political Terrorism. New Brunswick: Transaction Books.

 

Swetham, Michael S. & Yonah Alexander. 2001. Bir Terorist Ağının Profili:Osama Bin Laden. İstanbul: Guncel Yayincilik.

 

Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency. 2006. “Terrorism Definitions (28 Code of Federal Regulations, Section 0.85).” http://www.pa-aware.org/what-is-terrorism/pdfs/B-2.pdf (20 April, 2006).

 

The Quran. 1994. A Contemporary Translation by Ahmed Ali. Princeton: Princeton University Press.

 

The Quran. 1946. Translation and Commentary by A. Yusuf Ali. Durban: Islamic Propagation Center

 

International.
Yazır, Elmalılı M. Hamdi. “Hak Dini Kuran Dili.” Zehraveyn 4.

 

Sözen, Ahmet. 2002. “Küreselleşmenin Getirdikleri ve ABD’nin İkilemi.” Karizma, Ocak-Subat-Mart.

 

SAID, Abdul Aziz et SHARIFY-FUNK, Meena. 2003. Dynamics of Cultural Diversity and Tolerance in Islam, dans Cultural Diversity and Islam, ed. Abdul Aziz Said, Meena Sharify-Funk University Press of America.

Tavlas, Nezih. 1995. “Teroru Tanımlamak.” Strateji Journal 2.

 

Walzer, Michael Walzer. 1992. Just and Unjust Wars. New York: Basic Books.

 

Wittgenstein, Ludwig. 2001. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell Publishing.

 

[1] J’ai terminé la plus grande partie de cet article quand j’étais chercheur invité à l’Université de Tokyo, dans le département des études islamiques. Je suis reconnaissant à l’Université de Tokyo, au Département des études islamiques et aux professeurs Masataka Takeshita et Harun Anay de m’aider à compléter cette étude.

[2] Le Léviathan est un monstre marin un à plusieurs têtes mentionné dans l’Ancien Testament. Thomas Hobbes fait également de ce monstre le titre de son célèbre ouvrage sur la politique et la philosophie, dans lequel le monstre est une métaphore servant à justifier le pouvoir absolu d’un souverain comme un moindre mal que le chaos.

 

[3] DERRIDA, Jacques, Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides, A Dialogue with Jacques Derrida, The Interview by Giovanna Borradori, dans Philosophy in a Time of Terror, translated by Pascale-Anne Brault and Michael Naas, revised by Jacques Derrida, ( The University of Chicago Press, 2003), p. 106-107.

[4] TAVLAS, Nezih, Teroru Tanımlamak, (Strateji Journal, 2, 1995), p. 125.

[5] Bien que plusieurs personnes utilisent inconsciemment le mot de la « terreur » dans ce sens, je pense que personne ne dise qu’il existe une « idée » correspondante de « terreur » dans un monde platonicien.

[6] WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophical Investigations, Blackwell Publishing, 2001. Ce livre reflète la philosophie de son époque et constitue l’un des livres les plus efficaces de la philosophie du XXe siècle.

[7] FOUCAULT, Michel, Power, Right, Truth, dans Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit,(Blackwell Publishers,2002), p. 543

 

[8] HOFFMAN, Bruce, Inside Terrorism, (Columbia University Press, 1998), p. 15.

[9] HOFFMAN, Bruce, ibid, p. 31.

[10] www.fbi.gov/publications/terror/terror2000_2001.html (28 Code of Federal Regulations, Section 0.85)

[11] KAPITAN, Tomis, “Terrorism” As A Method Of Terrorism, ed. G. Meggle, dans The Ethics of Terrorism and Counter Terrorism,( Ontos-Heusenstamm, 2000), p 23.

[12] HABERMAS, Jurgen, Fundamentalism and Terror: A Dialogue with Jurgen Habermars, The Interview by Giovanna Borradori, in Philosophy in a Time of Terror, translated by Luis Guzman, revised by Jurgen Habermas, (The University of Chicago Pres), 2003, p.28.

[13] CIVELEK, Mehmet Ali, Kuresellesme ve Teror, Saldirganlik Gercegi, (Utopya Yayinevi), 2001, p. 288.

[14] DERRIDA, Jacques, Ibid, p.103.

[15] COADY, C.A.J., The Morality of Terrorism, (Philosophie: 60, 1985), p. 47

[16] COADY, C.A.J,  ibid, pp. 63-64

[17] Tomis Kapitan, Ibid, p.28, See also Tomis Kapitan, The Rhetoric of Terrorism and Its Consequences, (Journal of Political and Military Sociology, Summer 2002)

[18] ARIBOGAN, Deniz Ulke, Tarihin Sonundan Barisin Sonuna, Timas Yayinlari, 2003, p:78

[19] KIRBASOĞLU, M. Hayri, Islam Dusuncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yayinlari, 1999, p. 14-15

[20] Selon notre opinion, avoir un sens contradictoire avec le Coran est la preuve la plus évidente qui manifeste la fausseté d’un hadit.

[21] OZAYDIN, Abdulkerim, Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, Vol.16, Türkiye Diyanet Vakfi, 1997, p. 348 -350.

[22] ESPOSITO, John L., Unholy War, Oxford University Pres, 2002, p. 34

[23] SWETHAM, Michael S. et ALEXANDE, Yonah, Bir Terorist Aginin Profili : Osama Bin Laden, Guncel Yayincilik, 2001, p. 129-130.

[24] RAPOPORT, David C., Some General Observations on Religion and Violence, dans Journal of Terrorism and Political Violence, No:3, 1991, p.122.

[25] KARLIGA, Bekir, Cihad ve Teror, Karizma, Mars 2002, pp. 118-119.

[26] Le Coran, j’ai utilisé deux traductions du Coran : Une traduction contemporaine d’Ahmed Ali, (Princeton University Press, 1994), et Traduction et commentaire de A. Yusuf Ali, (Islamic Propagation Center International).

[27] Ahmet Ozel, “Cihad” maddesi, Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, Volume 7, (Turkiye Diyanet Vakfi Yayınlari, 1993), p. 528-529.

[28] ELIK, Hasan, Dini Ozunden Okumak, Marmara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Vakfı Yayinlari, 2004, pp.165-182. 28

[29] OZEL, Ahmet, ibid, p. 529; Pour ces hadiths, veuillez regarder également; Bukhari-Iman-18 et Abu Dawud-Jihad-104.

[30] OZEL, Ahmet, ibid, p. 529.

 

[31] ASAD, Muhammad, Kuran Mesaji, traduit par Cahit Koytak et Ahmet Erturk, Isaret Yayinlari, 1996, p.30-31.

 

 

[32] AL-FARUQI, Ismail, The Nature of Islamic Da’wah, dans Christian Mission and Islamic Da’wah, The Islamic Foundation, 1982 ,p: 33-38.

[33] REICH, Walter, Origins of Terrorism, (Woodrow Wilson Center Press, 1990), p. 121

[34] HOFFMAN, Bruce, Inside Terrorism, (Columbia University Press, 1998), p. 89

[35] MACHIAVELLI, Niccollo, Discourses, trad par Leslie J. Walker, Penguin Books, 1955, p. 135.

 

[36] PAZARCI, Huseyin, Uluslararasi Hukuk, Turhan Kitabevi, 2005, p. 512-513.

[37] RAPOPORT, David C., Fear and Trembling: Terrorism In Three Religous Traditions, dans The American Political Science Rewiew, Vol.78,1984, p.665-668; COSKUN, Ali, Mehdilik Fenomeni, Iz Yayincilik, 2004, p.343- 345

[38] KIRBASOGLU, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat, 2004, p.369-370.

[39] FURNISH, Timothy R., Bin Laden: The Man Who Would Be Mahdi, dans The Middle East Quarterly, Spring 2002.

 

[40] KELSAY, John, Islam and War, John Knox Press, 1999, p.76.

[41] RAWLS, John, The Law of Peoples, Harvard University Press, 2002, p.91.

 

[42] KANT, Immanuel, To Perpetual Peace A Philosophical Sketch, Trand par Ted Humphrey, dans Perpetual Peace And Other Essays, Hackett Publishing Company, 1983, p.111.

[43] HAMIDULLAH, Muhammed “Hudeybiye Antlasmasi” maddesi, dans Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, Vol.18, Turkiye Diyanet Vakfi Yayinlari, 1993, p. 297-299.

[44] Elmalili M. Hamdi Yazir, Hak Dini Kuran Dili, Vol.4, Zehraveyn, p.278-279.

 

[45] Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action, trad. par Thomas McCarthy, Vol.1, Beacon Press, 1985.

[46] RAPOPORT, David, ibid, p.118.

 

 

[47] MORGENTHAU, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, 1978.

[48] KANT, Immanuel, ibid, p.128.

 

[49] HUNTINGTON, Samuel P. The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order, Simon and Schuster, 1997.

[50] BORRADORI, Giovanna, Philosophy in a Time of Terror, The University of Chicago Press, 2003, p.65.

[51] SOZEN, Ahmet, Kuresellesmenin Getirdikleri ve ABD’nin Ikilemi, Karizma, janvier-mars, 2002, p.55.

 

[52] HUNTINGTON, Samuel P., ibid, p.258.

[53] SAID, Abdul Aziz et SHARIFY-FUNK, Meena, Dynamics of Cultural Diversity and Tolerance in Islam, dans Cultural Diversity and Islam, ed. Abdul Aziz Said, Meena Sharify-Funk University Press of America, 2003 p.19.

[54] KANT, Immanuel, ibid, p.109.

[55] WALZER, Michael, Just And Unjust Wars, BasicBooks, 1992, p.252.

[56] WALZER, Michael, ibid, p.259.

[57] WALZER, Michael, ibid, p.254.

 

[58] RAWLS, John, ibid, p.98.

[59]Andrew Fiala, Terrorism and the Philosophy of History:Liberalism,Realism,and the Supreme Emergency Exemption, dans Essays in Philosophy, April, 2002.

[60] KANT, Immanuel, Critique Of Practical Reason, trad. par James Creed Meredith, Oxford: Clarendon Press, 1978.

[61] ARENDT, Hannah, The Origins Of Totalitarianism, Harvest Books, 1973.

[62]HABERMAS, Jurgen, America And The World, Entretien avec Eduardo Mendieta, www.logosjournal.com/habermas_america.htm

[63] DERRIDA, Jacques, ibid, p.113.

İslam ve Kadın Caner Taslaman ve Feryal Taslaman

 

“İslam ve Kadın” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz.

İslam ve Kadın

İslam ve Kadın

 


İSLAM VE KADIN
Yayınevi: İstanbul Yayınevi
Sayfa Sayısı: 176
ISBN: 978-605-66212-8-4
SATIN AL

Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Kadınlar erkekler için mi yaratılmışlardır? Kadınların kocalarına itaatleri dini bir vazife midir? Kuran’da kocaların karılarını dövmesinden bahsedilmekte midir? İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine mi eşittir? İslam’da kadınların mirastan alacakları pay nedir? Kadınların isterlerse kocalarından boşanma hakkı var mıdır? Çok eşliliğe dini açıdan nasıl bakılmalıdır? Kadınlar hakkında Peygamberimiz’e atfedilen hadislerde uydurmalar var mıdır? Kadın sünnetinin İslam diniyle bir ilgisi var mıdır? Peygamberimizin yedi yaşında bir kız çocuğuyla evlenip dokuz yaşında gerdeğe girdiği doğru mudur? İslam diniyle kadınların kazandıkları haklar sonra nasıl kaybedilmiştir?

Tags: ,

The Quran and The Construction of The Scientific Mind / AudioBook / Caner Taslaman and Enis Doko

Download The Quran and The Construction of The Scientific Mind PDF

Download The Quran and The Construction of The Scientific Mind PDF

Listen Audiobook The Quran and The Construction of The Scientific Mind

Listen Audiobook The Quran and The Construction of The Scientific Mind

THE QURAN AND THE CONSTRUCTION OF THE SCIENTIFIC MIND

 

 

Caner Taslaman and Enis Doko

 

 

 

To our beloved Grandmothers

Müyesser Taslaman

and

Hatiye Hayredin

 

 

 

PREFACE

 

There is a variety of views on the relationship between religion and science. Some people hold that these two fields are in conflict with each other, whereas others claim they are in harmony and yet others claims they are completely independent, having no connection at all. As academics working on science-philosophy-religion interrelations, we maintain the harmony view. However, it is immediately crucial to clarify “Which religion and which science?”. There are many different interpretations both of religion in general and within each particular religion and also both of science in general and within science; clarifying “science” and “religion” is vital for a meaningful discussion of science-philosophy-religion relations.

In this book, we will examine the science-religion relationship within the framework of the Quran, the fundamental scripture of Islam. Determining the nature of the relations that the Quran maintains for scientific activity is the main goal in this book. We will present these relations by comparing the theistic perspective of the Quran to the naturalist-atheist perspective commonly encountered in the modern academic world. For Muslims, the fundamental religious resource is the Quran, which aims to construct a mindset for its followers through its message. The Quran offers intellectual or cognitive presuppositions and provides motivation for appropriate actions. Scientific activities are also make certain presuppositions, and like every other activity, require motivation. In this book, we intend to demonstrate that the content of the Quran both constructs a view of the scientific mind with the necessary presuppositions and motivates scientific activities. To the best of our knowledge, the relation of the Quran to such presuppositions and motivations has not been studied previously, which suggests the novelty of this work.

Our thesis concerning the Quran’s content does not imply that all Muslims are or have been in accord with its teachings on science. Muslims have historically had both successful and unsuccessful epochs in the scientific realm (the reasons for these successes and failures, and the influence of the Quran on them, are subjects of other studies). The views presented in this book can, of course, shed light on such subjects; but our argument is exclusively related to the content of the Quran, setting aside these historical and sociological issues.

 

For other works by the authors, and for comments and critics about this book, please visit our web pages www.canertaslaman.com and www.enisdoko.com. We are thankful to our readers and especially to Kelly James Clark, the Templeton Foundation, Kalam Research & Media and Fatih Fidan for their generous support during preparation of this book.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

We will utilize a philosophical perspective in our discussion of the science-religion relationship in Islam. We will limit our investigation to the Quran, the holy book and foundational text of Islam. Although the Quran is the primary religious reference for Muslims, historical events, interpretations of different sects, the hadiths (later accounts of things said or done by Muhammad), political movements, and Sufi schools of thought, etc. have influenced Muslim understandings of science. Thus, a study that focuses only on the Quran precludes a host of Islamic views on its relation with science.  However, given the authority of the Quran, it should function first and foremost in Islamic understandings of the issues related to science is evident.

The phrase “science – Quran relationship” is often associated with the evaluation of the Quran’s content or validations of its authority through scientific theories (this is called ijaz). For example, some hold that the Big Bang Theory or the Theory of Evolution can be evaluated with respect to Quranic texts. Others argue that the Quran affirms the expansion of the universe and the descriptions of the stages of the embryo in mother’s womb in ways remarkably consonant with recent scientific discoveries.  The expression also hearkens back to the era when Muslims established the most sophisticated civilization of science and philosophy during 9th – 13th centuries. While all of these aspects of Islam-science relationship are important, none will be our main focus. Instead, we will focus on the Quran and its claims for scientific activities.

According to the Islamic faith, the Quran was revealed by God to the Prophet Muhammad for the salvation of humankind. The Quran’s message contains a God-centered ontology, explanations of what will happen in the afterlife, statements that this message is the final ring in a historical chain of prophetic messages, anecdotes about how societies lived in the past, moral commands, rituals to be performed and actions that should be avoided. The Quran is primarily concerned with what should be believed in and second with what should and should not be done in life. Likewise, the scientific endeavor includes both rightly held beliefs and rightly ordered practices. In our discussion of the relationship between the Quran and science, we will focus on these two aspects—belief and practice. The first part of the book is devoted to the former and the second to the latter.

In the first part, we will investigate the relationship between the scientific endeavor and. Our thesis: the mental structure developed in the Quran supports the presuppositions of science. We are not aware of any other work on this topic; we believe that the content of our book is novel particularly in this regard and that part of the book deserves special attention.[1]

 

The term “presupposition,” it should be noted, is sometimes associated with prejudice; science, on the other hand, seeks objectivity and universality. However, we use “presupposition” only to mean the beliefs assumed in scientific activities.  Our usage will become clear as we proceed. Presuppositions can also evolve; they are not dogmatic beliefs (even though some people treat them as so). Nonetheless, they form previously accepted knowledge and since we are unable to constantly revise our existing knowledge, they stay behind our mindset whether we realize it or not. Correct presuppositions support correct evaluations and wrong ones can trigger chain of falsehoods. No system of thought can exist without presuppositions since it is impossible to resort to first principles infinitely many times. All disciplines are found on certain fundamental presuppositions. Logic, arithmetic and geometry, considered the most reliable disciplines, are built upon presuppositions called “axioms”.  All proofs within these disciplines are made via those axioms

 

The analysis we will perform here is about an ideal mind isolated from society and psychological factors; how this mind can acquire presuppositions within the paradigm the Quran offers; and how it is motivated by the Quran.  In other words, we aim to present the presuppositions of an ideally rational mind, when it is properly shaped by the Quran with all non-rational influences excluded.  Through this methodology, we intend to comprehend the relation of the content of the Quran with scientific activities.

 

The mind of an individual who accepts the message of the Quran[2] is shaped by a theistic (we use theism synonymously with “monotheism”) ontology.  According to this ontology, God is One, Rational, Mighty and Merciful. He is the creator and sustainer of all beings. Judaism and Christianity likewise adopt a theistic ontology and in this respect they are on par with the Quran. We will describe the differences between a theistic ontology and naturalism (atheism, materialism)[3]. As we will show below a theistic ontology, but not a naturalistic ontology, supports many presuppositions required for practicing science.  It should also be noticed that the Quran has certain aspects that are not present in other theistic beliefs along with other aspects that are comparatively more emphasized.

We will concentrate on seven presuppositions to show that the mental structure shaped by the Quran supports the presuppositions of science. The first presupposition we will consider is that the universe has a rational and comprehensible structure.  If scientists had not assumed that the universe has a rational (suitable for the mind to comprehend) structure, it would have been meaningless for them to study it.  The second one is that the human mind is capable of acquiring true knowledge about the universe. Scientific work would be meaningless if the mind were unable to reach the truth. According to the third presupposition, the universe (object of scientific activity) is discoverable. As above, science loses meaning if discovery is considered impossible. According to the fourth, the laws discovered by scientific activities are universal. If the laws are different at different places and times, then it would be worthless to work towards their discovery.  Fifth is that the study of the universe, the matter and the living (all subjects of science) is a valuable pursuit. If an activity is not worth the effort, it would hardly ever start. Sixth: observation is essential in the acquisition of knowledge about the universe. Science cannot be practiced solely through armchair thinking because observation is the ground of scientific thinking. (This presupposition is closed related to the Quran’s invitation to observation, and it is important to remark that not every theist belief has this aspect). Finally, mathematics is essential for the comprehension of the universe. The failure to use mathematics prevents one from penetrating sufficiently into the universe, and makes precise predictions of past and future impossible. While many naturalists practice science with these presuppositions in mind, the theist has rational grounds for adapting them. The aim of this book is to present the Quranic foundation of this rationality. Although our purpose is to evaluate the relationship between the Quran and science, since the Quran preaches a theistic ontology, many of the arguments we offer are relevant to the theism-science relationship in general.

In the second part of the book, we will show that the Quran also provides motivation for scientific pursuits. No other major religious scripture encourages its believers to observe, contemplate and reflect upon nature and natural phenomena to the extent of the Quran. In other words, the Quran is quite different from the other religions’ texts regarding science. There is good theological motivation for pursuing the sciences. In Islam, knowing God is humanity’s most valuable goal in Islam and scientific activity can serve this goal. Activities dedicated to comprehending the universe also help us to understand the Power and Beauty of God. In other words, knowing the universe is a path towards knowing God. One of the best astronomers and mathematicians of his time, Al-Battani (858-929), stated his motivation as:

By focusing attention, observation, and extensive thought on astronomical phenomena, one is able to prove the unity of God and to recognize the extent of the Creator’s Might as well as His wide wisdom and delicate design.”[4]

 

The Quran is not the only source of motivation for scientific pursuits. Reputation, money, charisma, social status etc. can also motivate people to do science. The psychological appeal of these other motivation sources is apparent. However, since knowing God and fulfilling God’s commands far surpass any other motivating factor, they constitute a superior source of motivation for a Muslim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART I

 

THE QURAN AND PRESUPPOSITIONS OF SCIENCE

 

 

 • THE UNIVERSE HAS A COMPREHENSIBLE, RATIONAL STRUCTURE

 

Science aims to discover nature’s law and theories by following empirical and experimental procedures. Scientists thus assume that the universe has a comprehensible rational structure. For the universe to be comprehensible it has to have regularities that can be comprehended by human mind; in other words, it has to have laws. If the universe were disordered or chaotic or if the regularities of the universe exceeded human comprehension, science would not have been possible. Although widely assumed, the “rationality and comprehensibility of the universe” is a profound mystery. According to Albert Einstein:

“The eternal mystery of the world is that it is comprehensible…. The fact that it is comprehensible is a miracle.”[5]

What Einstein declares a miracle most other scientists take for granted. While all of their work assumes that nature has a comprehensible structure, most scientists are not aware of their assumption. They have conducted and will continue to conduct their studies without noticing such intriguing questions as “Why is nature based on laws and not on chaos?” and “How is it possible that the universe is rational and comprehensible?”  Whether aware of this presupposition or not, when scientists study the universe they must assume that the universe has a rational and comprehensible structure. If they were to reject this presupposition, it would be meaningless for them to attempt to understand the universe. How could you comprehend the universe if it were incomprehensible?

The Quran grounds the nature of the universe in the nature of the God who created it. According to the Quran, God who is rational and Mighty has created the universe. The divine attributes of Omniscience (alim) and Wisdom (hakim), scattered throughout the Quran, entail that God is a rational being. Although disputes on some issues have arisen between the various sects of Islam, there has been no disputing God’s rationality. The Quranic worldview maintains that the universe is comprehensible because it was created by a rational God. The idea of a rational universe makes possible observations and experiments with the aim of comprehending the structure of the universe. If the universe is created by a rational God, we should expect to find rational beings who can comprehend that universe as well.

In the 17th century Descartes, one of the founders of modern science and modern philosophy, deliberately borrowed the term “law” for the natural regularities he and others were discovering from the medieval legal use; both sorts of laws, he argued, were decrees of God.[6] In order to avoid appeal to the divine, some naturalist philosophers reject the use of the word “law.”[7] There is no reason from a naturalist perspective that the universe should have a rational and comprehensible structure. On the assumption of naturalism, the universe is as or is more likely to be entirely devoid of order as it is to be ordered. Since naturalism implies nothing about the structure of the universe, the naturalist’s belief in the rational structure of the universe is ungrounded.

Naturalistic perspectives on the laws of nature can be grouped under two headings. The first is the regularity account of natural laws. David Lewis[8], Stuart Mill[9], Frank Ramsey[10] and John Earman[11] are representatives of this account. According to this view, what we call the laws of nature are just descriptions of the regularities in the universe.[12]  Laws are the descriptions of those regularities, rather than the cause of them. According to this view, we can talk about the law “electrons have negative charge” because all observed electrons have negative electric charge. This law is then only the description of the regularity that all the electrons in the universe are negatively charged, and no explanation is needed why the electrons are negatively charged. It has been claimed that regularity account is the most reasonable description of laws of nature within naturalism, because the theory only refers to those regularities that do not go beyond physical universe. What is the explanation of the regularities in the universe? Why is the universe full of regularities? There is no answer for these according to the advocates of regularity account. This viewpoint offers no deep explanation for these regularities, but rather only replies that nature is this way and that is it. However, it is intellectually unsatisfying to explain the incredible regularities of the laws of nature in the universe by simply pointing at coincidence. According to David Armstrong, a person who believes that the regularities in nature are all coincidences can actually believe in anything.[13]  Philosopher Norman Swartz who supports the regularity account of laws is also aware of the cosmic coincidence problem and defines the problem as follows:

There are probably more than 1060 electrons in the universe, and all of them, we may suppose, have precisely the same electrical charge.  Now although I am prepared to allow that five red cars in a row might be dismissed as a coincidence, can I allow that 1060 items with precisely the same electrical charge is likewise a coincidence?

. . .One thing we might do is swallow deeply and say . . . “nothing, nothing at all accounts for this fact.”  Faced with the prospect of having to say this, many persons find the sheer contingency of the actual world utterly fantastic: If it wasn’t God (a super Henry Ford) who designed all this and saw to it that all these countless particles are qualitatively identical, then something has to account for it.  That 1060 things should all be alike in their properties cannot rationally be deemed just a coincidence.”[14]

 

By stretching his view a naturalist may claim that the laws of nature are the necessary relations between the universals.[15]  David Armstrong[16], Fred Dreske[17], and Michael Tooley[18] advocate this approach. As an example of this account, the reason for the regularity “all the irons are conductive” is the necessary relation between the universal of metallicity and the universal of conductivity. Since iron has the property of being metal and since the universal of metallicity is necessarily connected to the universal of conductivity, iron is necessarily conductive.  But, one may reasonably ask, why are these universals related to each other? Consider laws of physics like Newton’s law of motion (F=ma) and ideal gas law (PV=nRT), which are expressed by simple mathematical formulas. According to this second naturalist approach, these mathematical relationships are expressions of the necessary relations among corresponding universals. For example; the second law of Newton describes relations between force, acceleration and mass. Why are these relations expressed by simple mathematical expressions rather than in other complicated ways? There are no answers to these within naturalism. This is, according to naturalism, a cosmic coincidence. As a result, according to both naturalistic approaches to the laws of nature, the rational structure of the universe is a cosmic coincidence. But is not a satisfactory explanation to claim that universals are expressed via simple mathematical formulas, by sheer coincidence.

As a result, within the naturalist ontology, for both approaches of naturalism, it is a cosmic coincidence that the universe has a rational, comprehensible structure (with regularities that are comprehensible). While naturalism gives no reason to expect for a universe with a comprehensible structure, theism does. Belief in creation by a rational God leads one to expect a comprehensible universe.

 

Moreover, the Quranic claim that this world is a trial place for human beings likewise requires a rational structure for the universe. This trial process includes people’s having free will to choose between good and evil. One of the most important claims the Quran makes is that people are responsible for their actions. The verse below is an example where this issue is mentioned:

He is the one who created death and life in order to try you to see who of you are best of deed. He is Mighty, Forgiving.[19]

The trial place perspective not only answers existential questions, but also inspires feelings of responsibility and shapes believers’ actions. It may seem, at first glance, hard to understand the relation between morality and existential questions, on the one hand, and the universe having a rational structure, on the other. But only laws of nature can provide a rational structure, which serve to assess the consequences of our actions; only within such an arena, with predictable consequences, can we assume responsibility for our actions. For example, if someone pushes a person over a cliff, we can easily decide that the pusher has committed a wrong action. But in a world without laws of nature, people who are pushed over a cliff sometimes blow back or fly upward; sometimes they feel more refreshed or sometimes get pleasure from the fall with no harm done to their bodies. In such an environment, the pusher would not be responsible for his behavior since he could not have predicted the result.

Let us qualify: the moral necessity of the laws of nature does not mean that these laws must be deterministic. The laws of nature can have a probabilistic structure but this probabilistic structure should not preclude good but not infallible predictions of the outcomes of our actions. The probabilities sufficiently correlate events and causes to make good predictions possible. A universe that includes such probabilities is still rational and comprehensible.

The Quran, then, rationally grounds one’s belief in rational and comprehensible structure of the universe because first, the Creator of the universe is a rational being, and second, our understanding of the outcomes of our actions in this trial world is possible only in such a universe. Thus, the Quran supports the presupposition that “the universe has a comprehensible, rational structure,”which is a prerequisite for scientific endeavors. The naturalist, on the other hand, has no rational ground to support this presupposition.

 

 

 

 • THE HUMAN MIND CAN ACQUIRE KNOWLEDGE of THE UNIVERSE

 

Three conditions are needed for the universe to be comprehended by human rationality: First, the universe must have a rational structure, second we require the necessary mental capacity, and third, the harmony between the human mind and the universe has to be ensured. In the previous chapter, we argued that the Quran grounds belief in the rational structure of the universe. In this chapter, we will discuss the fact that mind must also have the necessary requirements and there must be a harmony between mind and the universe. No matter how ingenious the mind is, the universe must have a rational structure if the mind is to comprehend it.  On the other hand, even though the structure of the universe is rational, the mind must also have the necessary capacities if it is to comprehend the universe. Moreover, the rationality of the universe has to accord with the capacities of the mind. If the universe had a rational structure that surpassed the capabilities of the mind, humans again would be unable to understand it. If it were sufficient for the universe to have a rational structure or it were sufficient to have a small mental capacity to comprehend it; then talented animals such as parrots, dolphins or owls could also have carried out scientific activities.

 

The practice of science assumes that our minds are capable of grasping the world, whether we are aware of it or not. How could we acquire knowledge if this were not possible? Although scientific activity requires such a presupposition, many people believe in it without any reasonable ground. Philosophers, however, are concerned bout which worldviews can rationally ground this presupposition. Within the theism, there is a rational ground for this presupposition: since God is the Creator of both the universe and the mind, it is reasonable to think of both the universe as rational, and of the mind as capable of grasping the world, mind and world are both created in harmony with each other. That is, the theist has rational grounds for the belief that the “mind can acquire knowledge of the universe,” which is vital to the pursuit of scientific truth.

Galileo, a prominent figure in scientific revolution of 17th century, viewed the capacity of the human mind to comprehend the universe as evidence that human mind is created by God.[20] Johannes Kepler, a famous Christian astronomer, emphasized that a theist has rational grounds for trusting the mind in the process of accumulating knowledge about the universe: “God, who founded everything in the world according to the norm of quantity, also has endowed man with a mind which can comprehend these norms”.[21]

 

Of course, not every theistic tradition stresses the importance of reason and encourages people to comprehend the universe. Moreover, in many theistic traditions (even in certain Islamic schools of thoughts), granting importance to reason is considered a weakness of faith. In such traditions, reason is demeaned and faith is elevated. However, the Quran both provides a rational ground for this presupposition and encourages believers to ponder the phenomena of the universe (thus motivating Muslims to practice science). But in addition to this, these verses also support the presupposition that the human mind can acquire knowledge related to the universe. If our minds were unable to acquire knowledge, then wouldn’t it be meaningless for us to even attempt to comprehend the phenomena in the universe? In short, the Quran supports the presupposition that the mind has the capacity to acquire knowledge while practicing scientific knowledge. The following verse is one example of the many verses related to this in the Quran:

In the creation of the heavens and the earth, the alternation of night and day, and sailing of ships across the ocean with what is useful to man, and the water that God sends from the sky enlivening the earth that was dead, and the scattering of beasts of all kinds upon it, and the changing of the winds, and the clouds which remain obedient between earth and sky, are surely signs for the wise.[22]

 

Naturalism is the fiercest alternative to theism in contemporary thought. The so-called new-atheists are naturalists. The relevant question is: Does a naturalist have a rational foundation for assuming that the mind can reach the truth? Philosopher of mathematics Mark Steiner claims that the harmony between the universe and mind is a problem for naturalism: “… true ‘correspondence’ … between the human brain and the physical world as a whole. The world, in other words, looks ‘user friendly’. This is a challenge to naturalism.”[23] Charles Darwin was engulfed with a “horrible doubt” whether a human mind that had evolved from lower animals, “a monkey’s mind,” was capable of acquiring knowledge of the world.[24] Naturalist evolutionary biologist J.B.S Haldane likewise conceded the troubles with naturalism inherent in trusting the mind with his following words:If my mental processes are determined wholly by the motions of atoms in my brain, I have no reason to suppose that my beliefs are true … and hence I have no reason for supposing my brain to be composed of atoms.”[25] Naturalism, so it seems, does not comport well with the mind-universe harmony.

Alvin Plantinga’s “evolutionary argument against naturalism” shows that the naturalist paradigm undermines rational belief in the mind’s ability to reach truth.[26]  Plantinga argued that the theory of evolution and naturalism cannot be reconciled. Evolution, after all, aims at survival not at truth; we should expect our beliefs to aid our survival not to be true. Acording to the naturalist-atheist evolution viewpoint, we should not be expected to have “reliable mental faculties” because the mechanisms of evolution would select cognitive faculties that are aimed at survival not at true beliefs. Naturalism, which is blind to truth, does not provide any reason to think our cognitive faculties, evolutionarily produced, aim at truth. However, theism and the theory of evolution do not undermine trust in our cognitive faculties.[27] Since a theist believes that God has created humans to recognize Him and appreciate His world, they have reason to expect to acquire true beliefs. Since naturalists have no ground to claim the reliability of our cognitive faculties, they cannot assert the truth of any belief, including evolutionary theory itself! According to Plantinga, the theory of evolution and naturalism are“self-defeating.”

Plantinga’s opponents argue that since true beliefs enable survival, natural selection favors true beliefs. However, from a naturalistic perspective, it may be that our the neuronal structures in our brain cause us to act the way we do. These neurons mediate behaviors via their bio-chemical structures, so the content of thought (whether it is true or not) is irrelevant. We can see the problem by imagining contradictory thoughts that allied to to the same bio-chemical structures; in this case, opposing thoughts would result in the same behavior because the bio-chemical structure that causes the behavior is independent of the thought. Consider a deer running away from a lion; what keeps the deer alive is the action of running away from the lion.  Supposing the deer had beliefs, it would be irrelevant whether its belief is true or not. It may have run away to avoid the disturbance of the smell coming from the lion, or perhaps it thinks its nose would hurt because of the smell, or it can think that it is just a race so it runs as fast as it can… These and similar other scenarios, since they cause the same behavior to be performed, cause the deer to live and to transfer its genes to the next generations. As a result we have a single correct thought against a very large set of wrong ideas. Any one of these ideas, however, allows the deer to survive and to transfer its genes because they result in the same behavior. Nothing in naturalism necessitates true beliefs. Natural selection does not choose true beliefs; rather it selects bio-chemical structures that produce survival behaviors.

A naturalist who holds that our reasoning capacity is the result of unguided natural selection cannot defend the reliability either of our cognitive faculties, including simple reasoning processes. Hence, the naturalist cannot claim that either naturalism or the theory of evolution are true (or any idea reached through high levels of reasoning).

According to theism, however, the evolutionary process has been realized by the Creator’s reason and will, giving humans cognitive faculties aimed at true beliefs. Theism, then, supports reason’s capacity for finding true beliefs.

Which one is more trustworthy for doing calculations: A calculator designed to perform mathematical operations, or a machine generating random numbers? Likewise, since reason was created to acquire true beliefs as indicated in the Quran, the expectation for the reason to have a capacity to acquire true beliefs and to practice scientific activity with this presupposition has a rational ground. But according to the naturalism, the abilities of mind exist just to ensure the survival and the transfer of the genes, and have nothing to do with acquiring true beliefs. When we compare these views, the angle of the Quran and of the other theist beliefs better support the presupposition that claims that in its pursuit of science, the “human mind can acquire knowledge about the universe”.

 

 

 

 

 • THE PROPERTIES OF THE UNIVERSE ARE DISCOVERABLE

 

The pursuit of scientific knowledge leads us to go beyond comprehending the phenomena of the universe and towards discovery of the properties of the universe. If our mind did not have the capacity to grasp such phenomena as “water boils when heated”, life and science would not be possible in the world. (It was the capacity of mind to comprehend the universe to which we drew attention in the first item.) We do not suffice with this basic level of comprehension and we try to add to the knowledge discovered thus far such as what the heat is and the details of the movements of the water molecules etc.

We cannot control the beating of our heart, but we can discover some of the properties of the stars. Our solar system within the vastness of the universe, our own planet within the solar system and us in the world, are all just like small spots. Faced by such an enormous weakness, the capacity of our mind to comprehend the phenomena in the universe is marvelous. It is through our scientific endeavors that we have discovered the evolution of the universe, a process which thus far has taken 13.8 billion years; the Higgs particle that gave mass to matter, the dinosaurs that lived millions of years ago, and the micro details of our development in our mother’s womb…

The aim of scientific activity is to discover the causes of the phenomena of the universe and the processes that brought these phenomena to their present states. As can be seen, while starting a scientific activity, the presupposition that claims that “it is possible to discover the properties of the universe” is assumed. Of course, the universe being discoverable does not mean that man can know everything about the universe. But it is clear how a presupposition like this supports scientific activity. A person who digs into the ground to construct a water well has a presupposition that water is discoverable. Even though knowing the possibility of discovering the water there does not guarantee the discovery of water, the possibility of it makes the well to be dug. Similarly, the possibility of the universe being discoverable can motivates us to engage in scientific activity. But it must be noted that not all the answers to our questions should be discovered or should be discoverable.

Many scientists have tried to discover the properties of the universe without conscious  awareness of assumption of the discoverability of the universe. Such scientists are like singers who sing without thinking about vocal cords or athletes who run without thinking about their fast twitch muscles.  Such singers focus so intently on their songs and such runners on running  that it never occurs to them to ponder upon what it is that makes those actions possible. Only in rare cases, when their vocal cords or feet become injured, do they start thinking about these issues; but even in these kinds of cases their thinking focuses on the cure, they do not focus on how the vocal cords produce sound or the physiology of the feet. Likewise, scientists while scientist aim, for example, to discover how the stars emit light or how the heart beats, they do not ponder why the universe is discoverable (let alone what might provide rational grounds for the presupposition that the universe is discoverable).

Even though the results of the scientific endeavors show the degree of the discoverability of the universe, these results do not explain why the structure of the universe is discoverable.  We have to ask questions such as: “How is it possible that with our huge limitations we still can discover the process of the evolution of the universe which took billions of years and the contents of the starts which are billions of light years away?”  and “Which system(s) of thought support the discoverability of the universe?” Today there are mainly two opposing views in explaining the marvelous aspect of discoverability: theism and naturalism.

According to theism, God created both the universe and man. Since the universe is an area where God’s might and art are visible, discovering the phenomena in the universe helps us discover the art and might of God. Since God consciously made the universe discoverable for humans, it is no surprise that man can discover the universe despite his limitations. On the other hand, according to the naturalism, there is no reason to expect the universe to be discoverable; the universe is an eternal substance that is unconscious and purposeless. According to naturalism, there is no reason to expect the universe to be discoverable; discoverability is just a “happy coincidence”. Accepting the discoveries of processes that go back billions of years and that are billions of kilometers away from our world as “happy coincidence” does not seem to be intellectually satisfying.

In addition, we can comfortably claim that even if many of our discoveries (structures of neutron stars, Higgs particle etc.) had not happened, the human race would still continue to survive. That is why we cannot claim that our capacities that enables us to make such discoveries is favored in the process of natural selection which only selects capacities enabling survival. (We should note that the only atheist interpretations of evolution and natural selection pose a problem regarding the claims above and our philosophical-theological views.)

Who should be surprised about the discoverability of the universe: a theist or an atheist? The correct answer is the one whose beliefs consider the present situation as less surprising. Here, there is no reason for surprise for a theist. But for an atheist it should be very surprising to be able to make important discoveries related to this vast universe with the limitations of humans. It is a remarkable fact that the discoverability of the universe is dependent upon many factors, and yet all these factors exist and contribute to the discovery of the universe. While theism presents a reasonable explanation for this fact, naturalism provides no explanation.[28]

Hundreds of verses in the Quran that lead us to the phenomena in the universe and urge us to examine them show that, from the point of the theism preached in the Quran, the discoverability of the universe is an expected aspect. If the universe which the Quran leads us was not suitable to be discovered then would not this leading be meaningless? It must be remembered that in the time when these verses were revealed, there was no widespread culture that would appreciate research and discovery related to the phenomena of the universe. The following verses are examples for the verses of the Quran that support contemplating on the universe:

Have they not looked at the sky above them, how We have fashioned and adorned it, and it has no flaw? We stretched the earth and placed upon it firm stabilizers and We made every kind of splendid thing to grow upon it.[29]

 

In brief, while theism preached by the Quran supports the presupposition in our minds that the universe is discoverable, there is no aspect in naturalism to support this. A naturalist scientist, by looking at the achievements of science, may have a presupposition that the universe is discoverable but this is a surprising, an unexpected situation because of his ontological perspective.  Our increasing knowledge shows the discoverability of the universe, but at the same time it also makes us remember how incapable we are. There is no paradox in this situation from a theist perspective, for we acknowledge that we are incapable against the unlimited might of God and His amazing creations. Despite this, since our Creator made the universe discoverable to us, we also know that we can still discover the universe notwithstanding our tiny existence in this limitless universe.

 

 

 

 

 

 • THE LAWS OF NATURE ARE UNIVERSAL

 

One of the most fundamental presuppositions of science is that the laws of nature are universal. It would have been impossible for us to make scientific projections either into the past or the future if the laws of nature, which determine the processes in the universe, were not universal in time. Both the sciences of geology and cosmology, which study the past, depend on the supposition that the laws of nature are the same today as they were in the past.  On the other hand, the fact that the laws of nature are universal in space grounds scientific disciplines like astrophysics which study objects that vastly exceed our physically reach. The universality of the laws of nature is also necessary for our daily lives; without them we could not judge the outcomes of our daily actions. If the law of biology that requires us to drink water in order to live kept changing or if the law of gravity which causes us to fall down when we jump from an elevated place kept changing, it would have been impossible to know the results of our actions and so impossible to live a normal life.

Every scientist, therefore, assumes that the laws of nature are universal.  There are four different universalities in regard of the universality of natural laws:

 1. Laws do not make reference to spatio-temporal location.
 2. Laws have unlimited range in space and time.
 3. Laws do not contain space and time coordinates explicitly.
 4. Laws are invariant under space-time transformations. [30]

The universality of laws is closely related to the problem of induction, a crucial subject in the philosophy of science. Induction is the process of finding a general principle, one that in principle applies to an infinite number of things at an infinite number of times, from a finite number of observations. For example, after observing repeatedly that particles with the same charge repel each other, if we conclude that “all particles with the same charges repel each other,” then we would be engaging in induction. How rational is this process of induction? In other words, is the knowledge gained through induction trustworthy? According to the famous philosopher David Hume, the answer to this question is negative;[31] for him induction has no rational justification. The problem with induction is its quest for rational justification of induction. The problem of induction is closely related to the universality of the laws. Hume was aware of this, for him if it was assumed that the laws of nature were universal, the mentioned problem with induction would vanish. Because, as the result of the observations conducted many times in the past, prediction can be made about the future with the assumption that the universe has fixed laws and these deductions can be trusted. But Hume claimed that this assumption, since it is related to induction itself, cannot solve the problem. According to Hume, the universality of laws can only be grounded through induction and induction can only be grounded through the universality of laws.

Because of the logical difficulties with induction, some philosophers argue in favor of falsification. According to this proposition, proposed by Karl Popper, since no universal scientific law can be established (or verified or confirmed) on the basis of a finite set of observations, Popper claimed that a statement is scientific only if it can be falsified with empirical and observational data.[32] For example, the assertion that “like charged particles repel each other” is scientific because, at least in principle, one could observe like charged particles that do not repel each other. Therefore, the negation of that assertion can be proven experimentally. (But because of the problem of induction it cannot be claimed true). Even though falsification has lost its former popularity in philosophy of science, it is still respected by many scientists. Some wrongly assume that only induction is based on the universality of the laws, whereas in reality falsification is also closely related to the same universality.  If the universality of the laws is not accepted as a presupposition, then we cannot know whether a proposition that had passed the test would not be falsified by the same test in the future and a proposition that had been falsified would pass the same test in the future. Let’s take the proposition “like charges repel each other” as an example. This proposition could be falsified easily by an experiment conducted with any two particles of the same charge. For example if we put two electrons together, we would see that they attracted each other. According to Popper, this observation would be sufficient to falsify the proposition above; and hence “like charges repel each other” is a proper scientific statement. Well, then how do we know that two electrons will not suddenly start attracting each other tomorrow? Without assuming that the laws governing the charges will stay the same, it is not possible to make this inference.  So falsification is also connected to the presupposition that the laws are universal, that they do not change in time and they do not emerge and disappear suddenly.  If we abandon this presupposition, then falsification will become unreliable.

In the naturalist paradigm, there is no reason to expect universal laws. According to physicist Paul Davies:

“…to be a scientist, you had to have faith that the universe is governed by dependable, immutable, absolute, universal, mathematical laws of an unspecified origin. You’ve got to believe that these laws won’t fail, that we won’t wake up tomorrow to find heat flowing from cold to hot, or the speed of light changing by the hour. Over the years I have often asked my physicist colleagues why the laws of physics are what they are? …The favorite reply is, There is no reason they are what they are–they just are.”[33]

On the other hand, the theist Isaac Newton, the towering figure of the scientific revolution, correlated the universality of the laws of nature and theism:

“If there be an universal life and all space be the sensorium of a thinking being [God] who by immediate presence perceives all things in it [then] the laws of motion arising from life or will may be of universal extent.”[34]

In the previous chapter, we have mentioned two possible approaches of a naturalist towards the laws of nature. If the laws of nature are records of regularities in nature as the “regularity approach” claims, and if these regularities are the result of cosmic coincidences, then there would be no reason to expect that these regularities would continue in the future or that they would exist in the parts of the universe we cannot observe.

Let’s give an example to comprehend this better:   Imagine we are visiting a city in new country for the very first time. Suppose that in our first few days all the taxis we see are blue.  From our observations, what can infer about the colors of other taxis in that city?  Not much. We should assume that all the taxis that country are blue only if we have an explicit reason for thinking all of the city’s taxis are blue. Lacking such an explanation, we should think it sheer coincidence that we have seen only blue taxis so far. We should, rationally, refrain from generalizing from our very finite experience to the claim that all the city’s taxis are blue. Even if we were to continue to observe only blue taxis, that would also likely be a coincidence (we’d have no reason to think it’s not).

Without a well-grounded assumption of the universality of the laws of nature, the regularities we observe in nature could be, for all we know, mere coincidences. Our very finite experiences of regularities would be like our very finite experiences of blue taxis. Interesting coincidences with no good reason to think that they apply beyond this particular time and place. Without a well-grounded assumption of the universality of the laws of nature, we have no reason to think these regularities are the same in the future and the past or that are valid throughout the entire universe. According to the regularity approach of the laws of nature, the apparent universality of the laws of nature is nothing but a surprising coincidence; it provides is no reasonable expectation of universality.

The universality of the laws of nature is also surprising given the second approach of the naturalist: the claim that laws of nature are necessary relations between universals. The propositions “there will be a relation between universal A and universal B until eternity” and “there will be a relation between universal A and universal B until time t” explain our past observations equally well. But if the second proposition is true, the law described by these universals is not universal; this law will be invalid after time t in the future. From the naturalist point of view, there is no reason to prefer the first proposition over the second. Worse, since the time t can take infinitely many different values and since a naturalist cannot present any reason to prefer the first proposition over any subset of the second one (for example t=10 millennia later), the second proposition is infinitely more probable compared to the first one.[35] Therefore, from such a naturalist point of view, there is no rational way to expect for the laws of nature to be universal; on the contrary, one might even claim that the expectation is higher for the laws of nature to be invalid some day in the future. As a result, a naturalist has no rational reason to expect the laws of nature to be universal, regardless of whether he/she sees them as the description of regularities or as necessary relations between universals.

From a theistic point of view, however, the universe has been created and is being sustained by the supreme Creator. Since God is immutable, a change in His nature is not in question. Therefore, it is expected that the laws designed and protected by God, whose nature does not change, will also be unchanging in time and in space.

Another reason the theist might expect the laws of nature to be unchanging is the belief in the oneness of God and in that He is the Lord of all beings, both emphasized in the Quran. The belief that God is the Lord of all beings offers a rational base for the laws to remain the same at all times and locations. According to polytheism, different gods control different phenomena and different regions. Though each region might have its own laws, there is no reason to think these laws are universal. In polytheism, the laws of nature would likely differ from region to region and from phenomenon to phenomenon. Moreover, in polytheisms, since gods are often at war with each other, gods who are dominant in a certain region or over a certain phenomenon may lose their power. The victorious gods may then change the laws in those regions or for those phenomena. Therefore, from a polytheist point of view, we should expect laws to be both location and time dependent (anything but universal). The following verse of the Quran points out to the chaos that would emerge if there were gods apart from the one God:

Had there been gods apart from God, both (the heavens and the earth) would have been despoiled.[36]

According to the monotheism, however, one Entity created the universe, and determined and sustains its laws. The idea that there is One Absolute Master of the universe supports the belief that the laws of nature are universal.

According to Nobel laureate biochemist Mervin Calvin, monotheism’s commitment to the unity of the universe grounds the universality of laws assumed in the foundations of modern science.[37] He writes:

The fundamental conviction that the universe is ordered is the first and strongest tenet. As I try to discern the origin of that conviction, I seem to find it in a basic notion discovered 2000 or 3000 years ago, and enunciated first in the Western world by the ancient Hebrews: namely that the universe is governed by a single God, and is not the product of the whims of many gods, each governing his own province according to his own laws. This monotheistic view seems to be the historical foundation of modern science.

 

Within the theistic ontology of the Quran, another reason for the expectation for the laws of nature to be universal is, again, the world’s as a trial place. For the trial to be just and meaningful, people need to be able to accurately predict the outcomes of their actions. This can happen only if the laws of nature are universal. For example, if we give water to an old man in order to help him and if all of a sudden the laws of bio-chemistry change and the water becomes poisonous, then this action would end up killing the old man. Such trials would lose their meaning in a universe in which people cannot predict the outcomes of their actions. Therefore, our being in a world of trials supports the presupposition that the laws of nature are universal.

The paramount message of the Quran is the Oneness of God. This message and the teaching of the Quran about the world of trial, support the presupposition that the laws of nature are universal. Of course, many scientists share this presupposition without even sharing an ontology and world view which support it. But the ontology and mindset of the Quran afford a rational basis for believing that the laws of nature are universall; thus the Quran supports scientific activity.

 

 

 • Studying the Universe is Valuable

 

Another presupposition of science is the idea that studying the universe is inherently valuable. Beliefs that demean the study of the universe create serious obstacles for the practice of science. In this high-tech era, it may seem obvious that studying the universe is worthwhile. After all, science plays critical roles in producing technology and making our lives better. Cultures that appreciate scientific pursuits spread globally, and scientific activities receive generous governmental and societal support. However, when we look more closely at human history, we can see that this has not always been the case. Numerous civilizations in the history offered no serious encouragement and resource for studying the universe, apart from those that offered immediate practical benefit. Even though the inherent human desire to learn supports studying the universe, this intrinsic desire does not present a rational ground for this study.

As remarked previously, not every religious or philosophical view supports scientific activity. For example, religious or philosophical notions that view the universe or matter as inherently evil denigrate the study of the universe. Throughout human history, there have always been religious and philosophical schools of thought that describe the matter (the building blocks of the universe) as evil and thus oppose its study. But the Quran rejects such beliefs: since God is the Creator of the universe matter is good.  Moreover, the Creator encourages the study of his good universe.

Some religions of the Far East claim that the outer world – the universe – lacks objective reality and is a mere illusion (some theists, for example some Sufi schools, also defend similar views). But it would unreasonable to study an entity which lacks objective reality; it is folly to study the science of an illusion. Therefore, the worldview of many Far East religions contradicts the presupposition that claims “studying the universe is valuable”.

The Quran, however, holds that the universe and the earth have been created “with truth” so that they are not illusion. The following verse is an example for this:

God has created the heavens and the earth with truth. Surely in this is a sign or those who believe.[38]

 

According to naturalism, there is no existence beyond space-time and matter. All the existing laws of nature are only factual. According to Hume’s principle “only factual propositions can be derived from factual propositions”, all objective true propositions in naturalism have to be factual only.[39] Therefore according to naturalism, value propositions lack rational grounds. Not only can naturalists not define objective morality or aesthetics, they can also not attribute objective “value” to any activity. [40]  This means that a naturalist cannot attribute value to the study of the universe. Atheist Richard Dawkins, a renowned scientist, says:

“The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference.”[41]

As a result of this, according to naturalist philosophy it cannot be claimed that practicing science is valuable. But rejecting the existence of objective values and then attributing an objective value to a scientific activity is self-referentially inconsistent. Hence, while many naturalists attribute value to scientific activity, such an attribution has no rational basis.

A Muslim, who accepts the existence of good God, he has an ontology that rationally ground values. Therefore, scientific activities are valuable because the creator has declare the creation worthy of study.

According to the Quran, the study of the creation is also valuable because it leads us to a comprehension of the existence, Might and Knowledge of God. For example, God’s creation of the universe is offered as evidence to show how easy it is for God to create the Hereafter. This supports the presupposition that the study of the nature is intrinsically valuable because it leads us to a better understanding of how easy it is for God to create the afterlife (a very significant Muslim belief). The verse below emphasizes this:

How can He who created the heavens and the earth not be able to create others like them? Yes indeed; He is the creator, the Omniscient.[42]

 

Suppose you accept the presuppositions of science –the universe is comprehensible, the mind can comprehend the universe, the universe is discoverable, and the laws of nature are universal. Suppose further that you reject the claim that the universe is worthy of study. How likely would it be to undertake a scientific activity? For example, if you had a beach house on the ocean, even though you could count the grains of sand on your beach, you would not think it worth your time.The reason you wouldn’t count the grains of sand is because you lack a sense that it would be a worthwhile pursuit. However, the Quran deeply affirms the value of the study of the universe.[i] But we must also remind that this presupposition is present not only in the theism of the Quran. There have been numerous thinkers within the Judeo-Christian tradition, who stated that God can be better comprehended by studying the universe. We present several such quotes in this book.

This Quranic perspective has been ignored by many Muslims. But not by all of them. Ibn al-Haytam, considered as the “first scientist” by some historians of science ( he is believed to have been the first person to apply the experimental method to scientific endeavors), was influenced by the perspective of the Quran.  He started practicing science because:

I constantly sought knowledge and truth, and it became my belief that for gaining access to the effulgence and closeness to God, there is no better way than that of searching for truth and knowledge.[43]

Naturalism might think that the universe should be studied for its practical benefits — the productions of technology, the possibility of earning money, and a measure of fame can all be achieved through scientific activities. However, the naturalist ontology undermines the very values it would require to deem the study of the universe valuable. According to the Quran, however, and theist perspectives akin, investigating the universe is an intrinsically valuable activity (notwithstanding its practical benefits).

 

 

 • OBSERVATION IS IMPORTANT FOR GATHERING KNOWLEDGE ABOUT THE UNIVERSE

 

Some thinkers in the history of philosophy valued armchair philosophy and claimed that productive results cannot be acquired by observational methods. It is of course possible to set up philosophical arguments or to develop mathematical theorems by armchair philosophy. Knowledge can be attained by thought experiments used in philosophical arguments or by theorems set up by deductive methods in mathematics without using observations. Part of the knowledge gained this way in philosophy and mathematics is also useful for natural and social sciences. For example, philosophy can help clarify the methodology of science, and mathematics is invaluable to both the natural and social sciences. But while philosophy and mathematics are valuable, without observations we don’t gain any knowledge of the world. Without observation and experimental methods it would have been impossible to discover the periodic table in chemistry, the inner structure of the sun or the organelles of a cell.

Experiment, perhaps the most important and fundamental method of modern science, is a process of observations systematically performed under precisely specified conditions. The belief that experiment is a successful method is based on two fundamental presuppositions. The first (the main focus of this chapter) is that observation is a reliable source of information to understand the universe. One who does not regard observation as a source of information cannot regard experiment (systematic observations) as an important method. The second is our fourth presupposition: “the laws of nature are universal”. The idea that the observations in laboratories are essential to understand the processes in the nature is based on the presupposition that the laws of nature are equally valid in the laboratories. Similarly, repeatability, the primary criterion of the experimental method, assumes the universality of laws (the laws do not change over time). As a result, a mindset with these two presuppositions would identify experiment as important and useful.

Today, virtually every scientist accepts observations of the phenomena of the universe or observations conducted in the laboratory as fundamental sources of information.  But we learn from the history of science that observation did not play such a fundamental role in the past.  In Ancient Greece, many prominent thinkers did not appreciate the importance of observation, except in the case of practical knowledge. Plato, for example, claimed that knowledge is unchanging, eternal, and timeless (ultimately of the so-called “Forms”); and this kind of knowledge can be acquired only through pure thought.[44] Observation (of the changing and temporal) is not only not helpful in this process, it is misleading. Although Aristotle, by attaching the forms to matter, developed a philosophy which affirms observations more than Plato did, his epistemology science still seeks knowledge which is metaphysically necessary (like mathematical propositions). Contingent observations cannot attain to necessity. According to Aristotle, the aim of the knowledge is to comprehend the eternal forms attached to matter. Once one comprehends the essence of an object with rational thought one can infer everything related to that object by deduction; inference, not observation, is the way of knowledge. Even though observation is useful in comprehending the essence of the objects, it is not mandatory since essence can also be comprehended by pure thought.  So, observation does not play a central role in Aristotle’s thought.

Other civilizations observed the phenomena in the universe to be safe from the floods or to make use of them in farming or in agriculture. While they gave importance to gathering observations of nature for their practical benefits, they did not requires observation for knowledge of the universe.

Supposing that all knowledge can be acquired by contemplation is an enemy of observation-based inquiry. So is supposing that everything about the phenomena of the universe can be learned by consulting to the views of certain people who (supposedly) have solved all the problems of the universe. A famous anecdote nicely illustrates this influential attitude. A  person asked how many teeth a horse had. He was told, “Let’s look at Aristotle’s book”.[45]

Ibn al-Haytham reject this reliance on tradition:

“The seeker after the truth is not one who studies the writings of the ancients and, following his natural disposition, puts his trust in them, but rather the one who suspects his faith in them and questions what he gathers from them, the one who submits to argument and demonstration, and not to the sayings of a human being whose nature is fraught with all kinds of imperfection and deficiency.”[46]

The rejection of Aristotle’s authority was an important step towards the emergence of the scientific revolution of the 17th century.

The Quran, for its part, deeply affirms observation. The Quran does not tell us to learn everything related to the universe from the Quran. It encourages believers to make observations and to draw conclusions about the universe. The Quran does not see observations (and inferences drawn from them — science) as a threat to its authority. Rather it holds that the results acquired through observation and inference as confirming its claims. Consider two verses encouraging observation of the universe:

Say: “Travel on the earth and see how the creation started”.[47]      

There are so many proofs in the heavens and in the earth but they pass by and ignore.[48]

The first verse invites us to examine the phenomena on the earth and to gather knowledge of the creation; the second criticizes those who ignore the evidence in the world. One who reads these and countless similar verses would understand that one cannot comprehend all the details regarding the processes in the universe and on the earth only by reading the Quran; one can and should gain knowledge by observation and examination.  In short, the Quran constructs a worldview which values observations of the phenomena in the universe.

The tremendous success of observation-based science has been well established. Every contemporary scientist now assumes the importance of observation. While they make this assumption, most don’t have adequate grounds for it. The Quran, as noted, encourages observation independent of its practical outcomes, encouraging us to make observations which will help us to better comprehend the creation. To that end, these verses require a “qualified comprehension”. The Arabic words used in the Quran to direct us to the universe mean contemplating, reflecting, and penetrating. In short, the presupposition “observation is important for gathering knowledge about the universe” which has an important role in the scientific processes, is supported by many Quranic verses which encourage observing the universe.

 

 

 

 

 • MATHEMATICS IS ESSENTIAL IN COMPREHENDING THE UNIVERSE

 

In the scientific methodology, mathematics plays an essential role in expressing the knowledge acquired through observation and experimentation.  Particularly in physics, mathematics has central importance for comprehending the universe. When the existing phenomena are combined with mathematical laws, it becomes possible to make predictions about the future and retrodictions about the past. Because of mathematics’ penetration into the universe we can determine, for example, what happened in the first moments of the universe or the age of the earth. Without  mathematics we could not manufacture or use technological wonders such a mobile phones, computers and satellites. One simply cannot full grasp essential theories of modern science like the quantum theory or the general theory of relativity without mathematics. Even the most abstract mathematical theorems from group theory to topology, from complex analysis to differential geometry, play significant roles in comprehending the universe.

Two of the leading philosophers of 20th century, Hilary Putnam[49] and Willard Quine,[50] argued for the indispensability of mathematics for science. According to this notion, known as “Putnam-Quine indispensability thesis,” mathematics is an indispensable aspect of the natural sciences; thus, a science without mathematics is incomplete. This thesis is accepted widely by philosophers of science. Hartry Field, who argues that natural science without mathematical is possible, agrees that mathematics significantly facilitates and simplifies reasoning about nature. Mathematics, he thinks, is the most appropriate language for describing the universe and is, thus, indispensable to science.

Though both widely assumed and taken for granted, the mathematization of the universe is both surprising and unexpected. In his famous article “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics”, Nobel laureate and one of the founders of quantum mechanics Eugene Wigner explains the astonishing accordance of mathematics with nature:

…the enormous usefulness of mathematics in the natural sciences is something bordering on the mysterious and that there is no rational explanation for it.[51]

Nobel laureate physicist, Steven Weinberg expresses a similar sentiment:

It is very strange that mathematicians are led by their sense of mathematical beauty to develop formal structures that physicists only later find useful, even where the mathematician had no such goal in mind. . .Physicists generally find the ability of mathematicians to anticipate the mathematics needed in the theories of physics quite uncanny. It is as if Neil Armstrong in 1969 when he first set foot on the surface of the moon had found in the lunar dust the footsteps of Jules Verne.[52]

The universe’s yielding to mathematics is unexpected from the naturalist point of view. Naturalists, generally, take an anti-realist stance to the mathematical truth: they see the mathematical objects—numbers, for example, as the outcomes of human mind. Mathematical realists, on the other hand, hold that mathematical objects exist independent of the human mind.

If mathematical objects were merely products of the human mind, there would be no reason to expect that its structure would match the structure of the universe (our thinking processes, maybe, but not the universe). After all, the rules of chess don’t describe the universe. Why, then, should another human construction, mathematics, describe the universe? Even if the naturalist were a realist perspective, they would still have no reason to expect mathematics to structure the universe. Because mathematical objects are abstract, they are not bound by space-time and they do not have causal interactions. Thus, they cannot causally affect the universe in any way. If mathematical objects cannot causally affect the universe, than how is it possible that the universe is describable by mathematical objects? As a result, there is no reason for a naturalist, whether a realist or an anti-realist, to expect the universe to be describable through mathematics,.

Theism, on the other hand, can explain the mathematical structure of the universe under both realist and anti-realist standpoints. If mathematical objects exist as transcendently[53], as claimed by the realist, God could have created the universe in accordance with them. The causal gap between mathematical objects and the universe in naturalist perspective disappears in theism.  If mathematics is an invention of human mind, there is still no problem in theist perspective. As we have seen in the previous chapters, the fundamental expectation under theist view is the universe to be understandable and of a compatible structure with the human mind. If the human mind is able to invent mathematics and if mathematics is an efficient mediator for humans to reflect on the nature more efficiently or make better predictions, then it is quite expectable for the universe to be created as mathematically understandable and compatible with human mind. Since the universe is not a creation of human mind, naturalism has no explanation for a creation of human mind (mathematics) to be in such compatibility with it; theism has no difficulty here as the universe is creation of God. As a result, in theist perspective, the anti-realist position against mathematical objects does not cause any problem for the universe being in mathematically describable structure. Anthony Flew, once one of the most famous atheists of the 20th century, counted the mathematical structure of the universe as one of the main reasons for his departure from atheism and conversion to belief in God. Many prominent figures of the scientific revolution, including Descartes, Kepler, Galileo, Leibniz and Newton, believed that mathematics is the language in which God has written the universe.[54]

Scientists assume that mathematics is essential to comprehending the universe (although most don’t explicitly think about the philosophical aspects we discuss above). However, many civilizations and thinkers throughout the history failed to appreciate the role of mathematics in comprehending the universe.In the Quran, however, many verses affirm a relationship between mathematics and nature, such as:

The sun and the moon are perfectly calculated.[55]

He encompasses what is with them and He has counted the numbers of all things.[56]

These verses support the presupposition that mathematics is essential for comprehending the universe. One of the primary meanings of the word “qadar,” which is used many times in the Quran, is “to be bound by a measure.” The following two verses are examples where the word “qadar” means “measure”:

Surely We have created everything according to a measure.[57]

And We send down from the sky water in measure.[58]

 

Verses marking mathematical measure support the importance of mathematics to science. In today’s world, thanks to unprecedented practical utility of mathematics in producing new technologies and facilitating our lives, there is almost no scientist who does not assume that “mathematics is essential in comprehending the universe.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART II

 

THE QURAN AND MOTIVATION FOR SCIENCE

 

The motivation for scientific endeavor is another important subject of our inquiry. In this part of the book, we will investigate the relationship of such a motivation to the content of the Quran. Since the scientific endeavor is a rigorous form of intellectual activity, it requires motivation. Scientific work is typically not performed to satisfy such basic needs as eating, drinking or sleeping. Since satisfying these basic needs is clearly a powerful motivator, their absence makes one wonder about the rationale for spending so much time, effort and resources for an action that is seemingly not related to any fundamental need. While salaries, reputation, social status and titles can motivate the doing of science, these motivations can be equally reached by through other, less demanding and more rewarding, professions. For example business, sports and politics can provide more fame and money than scientific professions.  These sources of motivation are not particular to science and, although they enable scientific endeavor, they don’t adequately explain science as opposed to, say, business. And while scientific work can satisfy certain practical and technological needs, such practically-oriented motivations don’t apply disciplines dealing with fundamental questions (such as cosmology, which deals with the past and beginning of the universe). Such utility-centered motivations would explain various disciplines such as engineering and they also lead to viewing the fundamental sciences only as tools for facing engineering challenges.

Since the Quran endorses the sheer wonder of knowing the world, it can adequately, motivate science at every level. By affirming observing the universe as a mandate from God, it motivates science as a means of recognizing the Might and Art of God. Ibn-Rushd, the famous Muslim philosophers of 12th century pointed out that studying nature helps better understand God and he claimed that it is mandatory to work on philosophy (the word “philosophy” is used broadly, including the meaning we use for science today), thereby expressing his motivation for philosophy-science.

“…they witness the existence of God only through learning about His creations; in addition, only when the content of beings is well known, the knowledge about God becomes complete. If investigation of beings is recommended and encouraged in religion, it is obvious that whatever philosophy indicates is a must or recommended in terms of that religion. It is crystal clear that in the verses of the book of God; the Almighty, religion invites to evaluate the beings through reason… ”[59]

Such a motivation provides the required drive even in the absence of any other worldly opportunities. Furthermore, as opposed to the pragmatic motives, this motivation cannot be satisfied by any other discipline; it is particular to science as the struggle to understand the universe. It also motivates fields where science cannot be utilized as tools for practical benefits and worldly satisfactions. In an ideal Muslim society, in which the Quranic teaching to study the universe is well understood, scientific endeavor is inevitable. In the worldview presented by the Quran, science is an inevitable part of the effort to understand the universe in the most sophisticated possible way.

Furthermore, our God-created intrinsic curiosity can also be a source of motivation. As Aristotle says, “All men by nature desire to know” [60]. The “desire to know” is a distinctive aspect of of our God-created human nature[61]. This desire is common to all humans–theist, atheist, Hindu, Buddhist, Muslim, Christian or Judaist. Although this intrinsic desire to know could also be a source of motivation, it does not constitute a rational ground for spending the astonishing time and resources required scientific endeavors. Desires, it should be noted, can conflict with reason. For example, an intrinsic desire can push a person to eat desert; but if he is obese or diabetic, he should not follow this desire; in certain cases, it is rational not to follow a desire. The Quran, on the other hand, motivates by presenting a rational basis. While satisfying desires is an important aspect of human nature, finding rationales and mental satisfaction are also part of this nature. By offering rational motivations the Quran satisfies our intellectual nature.

Hundreds of verses of the Quran invite us to explore the phenomena in the universe and to draw conclusions from them. None of the other major religions offer such an incentive. For a devout Muslim, obeying God’s commands and struggling to comprehend God through nature is the strongest source of motivation. Such a rational motivation supports the commitment required for studying the universe even in the absence of worldly benefits such as money, reputation and title. If this incentive is followed, it will lead to scientific works (to perform these works and to acquire the knowledge emerging thereby). Al-Biruni (973-1048), one of the leading scientists of his time, said “Verse 191 of the Surah Ali ‘Imran is the reason why I studied science”.[62]” The translation of this verse reads:

They remember God while standing, sitting, and on their sides, and they reflect upon the creation of the heavens and the earth: “Our Lord, You did not create all this in vain. Be You glorified. Save us from the retribution of Hell.[63]

Many other verses in the Quran leading to study the phenomena in the universe., including:

Say, “Look at all the signs in the heavens and the earth.” All the proofs and all the warnings can never help people who decided to disbelieve.[64]

The heavens and the earth are full of proofs for the believers. Also in your creation, and the creation of all the animals, there are proofs for people who are certain. Also, the alternation of the night and the day, and the provisions that God sends down from the sky to revive dead lands, and the manipulation of the winds; all these are proofs for people who understand.[65]

He is the One Who sends down water from the sky. You have something to drink from it, and from it shrubs you use for forage. He grows you crops by means of it: olives, date palms, grapevines and every sort of fruit. In that is a sign for folk who will think things over. He has regulated night and daylight for you, while the sun, moon and stars are subjected to His command. In that are signs for folk who use their minds..[66]

He is the One who constructed the earth and placed on it mountains and rivers. And from the different kinds of fruits, He made them into pairs—males and females. The night overtakes the day. These are solid proofs for people who think.[67]

In the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are signs for those who possess intelligence.[68]

In today’s world of scientific specialization, the phenomena of the universe fall within domains of different disciplines, which are likewise affirmed in the Quran. For example, the following verse in the Quran points out to Astronomy:

Have they not looked at the sky above them, and how we constructed it and adorned it, without a flaw?[69]

The verse below is related to geology:

And the mountains and how they are constructed. And the earth and how it is built.[70]

The following verse is about the origin of life and paleontology:

Say, “Roam the earth and find out the origin of life.” For God will thus initiate the creation in the Hereafter. God is Omnipotent.[71]

The verse below is related to archeology:

Have they not roamed the earth and noted the consequences for those who preceded them? They used to be more powerful, more prosperous, and more productive on earth. Their messengers went to them with clear signs. Consequently, God was not the One who wronged them, they are the ones who wronged their own souls.[72]

The verse below is related to botany:

He is the One who sends down from the sky water, whereby we produce all kinds of plants. We produce from the green material multitudes of complex grains, palm trees with hanging clusters, and gardens of grapes, olives and pomegranate; fruits that are similar, yet dissimilar. Note their fruits as they grow and ripen. These are signs for people who believe.[73]

The verse below is related to zoology:

And in the livestock there is a lesson for you: we provide you with a drink from their bellies. From the midst of digested food and blood, you get pure milk, delicious for the drinkers.[74]

 

The verse below draws attention to embryology:

 

O people, if you have any doubt about resurrection, (remember that) we created you from dust, and subsequently from a tiny drop, which turns into a hanging(embryo), then it becomes a fetus that is given life or deemed lifeless. We thus clarify things for you. We settle in the wombs whatever we will for a predetermined period. We then bring you out as infants, then you reach maturity. While some of you die young, others live to the worst age, only to find out that no more knowledge can be attained beyond a certain limit. Also, you look at a land that is dead, then as soon as we shower it with water, it vibrates with life and grows all kinds of beautiful plants.[75]

Most Muslims read these verses without grasping their meaning. While the Quran is the most widely read and memorized book in the world, grasping its meaning typically loses out in the struggle for reading and memorization. Nobel laureate Abdus Salam, who received the prize in 1979 for his contributions to unification of electromagnetic force and the weak force, criticized Muslims for not abiding by those verses of the Quran and ignoring science:

“The Qur’an emphasizes the superiority of the ‘alim—the man possessed of knowledge and insight, asking: How can those, not possessing these attributes, ever be equals of those who do? Seven hundred and fifty verses of the Qur’an (almost one-eighth of the Book) exhort believers to study nature, to reflect, to make the best use of reason in their search for the ultimate and to make the acquiring of knowledge and scientific comprehension part of the community’s life.[76]

 

During his Nobel lecture, Abdus Salam recited the Quran as a symbol of his philosophy on science and religion[77]. The verses he recited were:

He created seven universes in layers. You do not see any imperfection in the creation by the Most Gracious. Keep looking; do you see any flaw? Look again and again; your eyes will come back stumped and conquered.[78]

Getting to know the universe is also a means of getting to know the Creator, which can likewise motivate all theists. From this perspective, Islam is on a par with the other two monotheist religions, Judaism and Christianity. Numerous members of these religions expressed their motivations for studying the universe as contemplating the Might and Art of the Creator. For example, some Christian thinkers state that God has written two books–Holy Scripture and the universe; both books, they argue, are sources of knowledge about the existence and attributes of God[79]. Morevoer, many Christian scientists were motivated by such religious beliefs[80]. Newton, for example, said “God is known from his works”[81] Of the major thinkers of the scientific revolution, Del Ratzsch argues:

“Since the cosmos was a creation of God, and represented God’s own work, it was worth studying. In fact some Christians saw investigation of the creation as itself having religious significance – learning to appreciate what God has done – and they saw scientific work itself as a type of religious obedience to God.”[82]  

Muslim thinker and mathematician Khwarizmi (8th-9th century),is known as “the father of algebra,” introduced the modern number system and the number zero to the Western world. Khwarizmi conceived of his scientific studies as a form of worship:

“That fondness for science, … that affability and condescension which God shows to the learned, that promptitude with which he protects and supports them in the elucidation of obscurities and in the removal of difficulties, has encouraged me to compose a short work on calculating by al-jabr and al-muqabala, confining it to what is easiest and most useful in arithmetic..”[83]  

The majority of the theist thinkers of today reject “God of the gaps” arguments, which stem from our ignorance. Those who support “God of the gaps” and similar arguments assert the existence of God through the gaps in our knowledge about the universe. Arguments like “We do not perfectly understand how the heart works, so it must be created by God” or “We do not know how the stars produce their light, so God made the stars” are examples of “God of the gaps” type arguments. The main flaw of the Goid of the gaps approach is that every scientific achievement explains something previously unknown hence fills a gap and dispenses the necessity to refer to God for that gap. It is almost as if this stance glorifies ignorance rather than comprehending the universe. Few contemporary theistic thinkers adopt the “God of the gaps” as a supporting argument for the existence of God. Seeking God in gaps contradicts with the spirit of theism. For a theist, God is not an entity that appears solely in gaps; He is present and in action everywhere in the universe at every time. He has a mark beyond every phenomenon in the nature. The Quran supports approaches based on knowledge, rather than ignorance. Studying the universe broadens our understanding about the stars, our world, the life and so on, which, in turn, support knowledge of God. Aiming to develop such an understanding also provides motivation for scientific work. Ibn-Rushd, the famous Muslim philosophers of 12th century pointed out that the action of studying the nature helps better understand God and he claimed that it is mandatory to work on philosophy (the word “philosophy” is used broadly, including the meaning we use for science today), thereby expressing his motivation for philosophy-science.

“…they witness the existence of God only through learning about His creations; in addition, only when the content of beings is well known, the knowledge about God becomes complete. If investigation of beings is recommended and encouraged in religion, it is obvious that whatever philosophy indicates is a must or recommended in terms of that religion. It is crystal clear that in the verses of the book of God; the Almighty, religion invites to evaluate the beings through reason… ”[84]

 

Tthe Quran likewise encourages the sharing of knowledge. Those who seek scientific knowledge for the sake of wealth and reputation are likely to keep discoveries to themselves. Throughout history, there are many examples of knowledge passed from master to apprentice and deliberately hidden from others. For this reason, some skills stayed within the monopoly of small isolated groups. It is not hard to guess that part of the accumulated knowledge was lost before being transferred to new generations, or part of it had to be reinvented. For example, the manufacturing and contents of the famous “Greek fire” of the Byzantines is still not completely understood. Likewise, the well-known “Damascus steel” and countless other antique products of craftsmanship are being tried to be reverse engineered in modern times, without complete success. It is likely that the lack of knowledge on how the great pyramids of Egypt were constructed is due to a similar loss. On the other hand, for those who try to reach knowledge with the motivation of following the orders of God and understanding his Might and Art, it would be meaningless to try to hide the knowledge. On the contrary, this type of motivation supports dissemination of knowledge and not leaving it into the monopoly of a small group. Of course, dissemination of scientific knowledge can also be achieved through other motivations; yet, it is important to mark that the motivation provided by the Quran supports this critical process.

Historically, scientific knowledge was produced by people of many different beliefs, including Jews, Christians, Muslims, Hindus, and atheists. In order to benefit from cumulative and incremental nature of scientific knowledge, one should be open to obtain knowledge from all beliefs and avoid being “capricious”. Notably, as the Quran guides to study the phenomena in the universe, it does not contain any implication of such a capricious view. To the contrary, the Quran criticizes racism and nationalism and forms a mental structure which disregards race, skin color, gender and family differences, but regards universal values and truth above them. This attitude rejects diminishing other nations or races or religions and staying away from their knowledge. Consider the following verses of the Quran:

O people, we created you from the same male and female, and rendered you distinct peoples and tribes, that you may recognize one another. The best among you in the sight of God is the most righteous. God is Omniscient, Cognizant.[85]

Among His proofs are the creation of the heavens and the earth, and the variations in your languages and your colors. In these, there are signs for the knowledgeable.[86]

From the perspective of the Quran, the universe and the nations are creations of the One God and hence the truth is universal; it cannot change from one society to another. The Quran equally rejects both the polytheist systems of the past, which accepted distinct Gods for each society, and the post-modern philosophies of our time, which reject the existence of universal truths. According to the Quran, universal truths and realities exist. Hence, whichever society reaches them, the nature of these truths stays unchanged. Thus, the truths discovered by other nations are valuable since they concern the same the universe created by the One God. The Quran unequivocally opposes the fanatical thought of rejecting everything that comes from other societies. Such fanatical thoughts can be better appreciated by considering the infamous track record of many “spokesmen” of Islam. Islam Al-Kindi, an early Islamic philosopher (9th century), describes such “spokesmen” as “merchants of religion;” he summarizes the proper Muslim attitude towards the knowledge stemming from other beliefs:

“We ought not to be embarrassed of appreciating the truth and of obtaining it wherever it comes from, even if it comes from races distant and nations different from us. Nothing should be dearer to the seeker of truth than the truth itself, and there is no deterioration of the truth, nor belittling either of one who speaks it or conveys it.”[87]

In addition to motivating science, the Quran demands, morally, the application of knowledge to the welfare of mankind without doing damage to nature (God’s creation)[88]. Knowledge is a kind of power and the use of this power without any ethical bounds can be devastating. Staying on the side of the good and the right, opposing the bad and the wrong, protecting the weak without expectation of benefit are fundamental Quranic principles. These principles are important in all aspects of life, including the use of scientific knowledge. The benefits of medical knowledge to the weak and the poor are evident. On the other hand, respecting the environment is equally valuable, since the damage we do to the environment harms both ourselves and future generations. The Quran warns of the dire consequence of human actions:

Disasters have spread throughout the land and sea, because of what the people have committed. He thus lets them taste the consequences of some of their works, that they may return (to the right works).[89]

In the Quran, the phenomena in the universe are presented as “verses” (evidences) of God and the mentality that God is the real owner of the universe is developed. For a Muslim, the verses of God are valuable; treating them vulgarly, doing harm on other people and the posterity by doing damage on the nature is against the feeling of responsibility developed in the Quran. One who regards the nature through the mind constructed by the Quran and the system of ethics developed by it should refrain from doing damage on the nature.

In brief, the Quran’s directive — investigate the universe as a way to understand the Might and Art of God – provides ample motivation for science, to a degree that is unseen in any other major religion. Along with this motivation, the Quran also encourages the sharing and dissemination of knowledge and endorses learning from other nations and beliefs. Finally, the Quran never sets ethical considerations aside and supports protecting the environment.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

 

In this book, we aimed to present the relationship between the mindset constructed by the Quran and scientific activities. In the first part, this relation is investigated regarding the presuppositions of scientific studies. When we do science, we tacitly assume many principles –whether we realize them or not. For example, if everyone assumes that “the universe has a rational, comprehensible structure” and that “the laws of nature are universal.” In this book, we argued that the Quran provides rational basis for seven of these crucial presuppositions, which the common naturalist-atheist approaches of the modern academic world does not.

The Quran supports these presuppositions partly by presenting a theistic ontology, partly by endorsing responsibilities for our deeds, sometimes by inviting to struggle to understand the universe, etc. The Quran is in line with Judaism and Christianity regarding the presuppositions it supports via theist ontology. However, the content of the Quran differs from other theistic beliefs (in degree and, sometimes, in essence). For example, the Quranic support for to the presupposition “Observation is important for gathering knowledge related to the universe” is much more comprehensive as compared to other theist beliefs.

One can, of course, base these presuppositions on practical benefits without any rational basis. For example, one might think that “studying the universe is valuable” because of the benefits of scientific achievements in developing new technologies. However, the Quran rationally grounds these presuppositions even if there were no practical benefit. Lacking such rational grounds is intellectually unsatisfying. This is an intellectual advantage of a Quranic worldview over naturalists-atheist philosophies.

In the second part of the book, we focused on the motivation provided by the Quran for realization of scientific work. More than any other religion in the world, the Quran directs believers to study the phenomena in the universe and derive conclusions from them (thereby comprehending the Might and Art of God). Finding a driving force for scientific endeavor is as indispensible as having the required presuppositions in mind. Earning money, reputation and social status can be sources of motivation, yet, the Quran provides motivation without any worldly benefit.

The relationship of the content of the Quran with the presuppositions needed for scientific work is not discussed in previous works, to the best of our knowledge. The motivations, however, are discussed in various studies. The distinction and novelty of this book is that it by considering the support of the Quran for the discussed presuppositions together with the motivation provided by it, a detailed picture of construction of scientific mind by the Quran is presented.

 

On the subject of construction of scientific mind by the Quran, it is obviously possible to add new topics to the ones discussed here or expand on the ones that we kept brief. For example, the subject of ethics could and should be explored in greater depth. Making sure that science benefits of mankind, next generations, environment and other living beings is an important ethical consideration. In a future study, we plan to expand these discussions and include further related issues that were not considered here.

Although the Quran supports scientific studies, many Muslim societies, particularly in the last few centuries, have not followed the Quran in this regard. The reason behind this is subject of other studies. Nevertheless, we believe that when such failures in 17th-21st centuries, as well as successes in 9th-13th centuries are to be considered, the discussions we present in this book can provide pertaining contributions and guidelines.

 

 

 

REFERENCES

 

 

Aristotle, Metaphysics, çev: Hugh Lawson-Tancred, Penguin Classics, Londra, 1999.

Armstrong, David, “Reply to Van Fraassen”, Australian Journal of Philosophy, 66:2, 1988.

Armstrong, David, What Is a Law of Nature?,Cambridge University Press, Cambridge, 1983.

Ary, D., Jacobs L.D. ve Razavieh, A., Introduction Research in Education, Harcourt Brace College Publishers, Orlando,1996.

Beebee, Helen, “Necessary Connections and the Problem of Induction”, Nous, 45, 2011.

Brooke, John Hedley, Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

Calaprice, Alice, The Quotable Einstein, Princeton University Press, Princeton, 1996.

Calvin, Melvin, Chemical Evolution, Clarendon Press, Oxford, 1969.

Darwin, Francis, The Life and Letters of Charles Darwin Including an Autobiographical Chapter, John Murray, London, 1887.

Davies, Paul, ”Taking Science on Faith”, New York Times, 24 Kasım 2007.

Dawkins, Richard, River Out of Eden: A Darwinian View of Life, Basic Books/Harper Collins, New York, 1995.

Doko, Enis, “Aksiyolojik Argüman: Değerlerin Ontolojik Temellendirmesi Tanrısız Mümkün Mü?”, Caner Taslaman ve Enis Doko (ed.), Allah, Felsefe ve Bilim, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2014.

Doko, Enis, Dahi ve Dindar: Isaac Newton, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2011.

Dretske, Fred, “Laws of Nature”, Philosophy of Science, 44, 1977.

Earman, John, “Laws of Nature: The Empiricist Challenge”,  R. Bogdan (ed.), D. M. Armstrong, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1984.

Earman, John, “The Universality of Laws”, Philosophy of Science, 45, 1978.

El-Battani, El-Zij es-Sabi.

Field, H. H., Science Without Numbers: A Defence of Nominalism, Blackwell, Oxford, 1980.

Flew, Antony, There Is A God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind, Harper Collins, New York, 2007.

 

Force, James E. ve Popkin, Richard H. (ed.), Newton and Religion: Context, Nature, and Influence, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999.

Galilei, Galileo, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, çev: Stillman Drake, University of California Press, Berkeley, 1967.

Golshani, Mehdi, The Holy Qur’an and the Sciences of Nature, Global Scholarly Publications, New York, 2003.

Haldane, J.B.S., Possible Worlds, Transaction Publishers, New Brunswick, 2001.

Harrison, Peter, The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Hawking, Stephen ve Mlodinow, Leonard, Büyük Tasarım, çev: Selma Öğünç, Doğan Kitap, İstanbul, 2012.

Holton, Gerald, Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein, Harvard University Press, Cambridge MA, 1988.

Howell, Kenneth J., God’s Two Books: Copernican Cosmology and Biblical Interpretation in Early Modern Science, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2002.

Hume, David, A Treatise of Human Nature, John Noon, London, 1739.

İbn Rüşd, “Felsefe-Din İlişkisi Hakkında Son Söz”, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, çev: Mahmut Kaya, Klasik, İstanbul, 2005.

Katz, Victor J., A History of Mathematics: An Introduction, Pearson, 2008.

Kindi, “Kitab fi’l Felsefeti’l Ula”, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, çev: Mahmut Kaya, İstanbul, Klasik, 2005.

Lewis, David, Counterfactuals, Harvard University Press, Cambridge MA, 1973.

Mill, John, A System of Logic, Longmans, London, 1947.

Plantinga, Alvin, “Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman”, Caner  Taslaman ve Enis Doko (ed.), Allah, Felsefe ve Bilim, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2014.

Plato, Republic, çev: R. Allen, Yale University Press, Yale, 2006.

Plott, C., Global History of Philosophy: The Period of Scholasticism, Motilal Banarsidass, Delhi, 2000.

Popper, Karl, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Basic Books, New York, 1962.

Putnam, Hillary, “What is Mathematical Truth”, Mathematics Matter and Method: Philosophical Papers, Cambridge University Press, Cambridge MA, 1979.

Quine, W. V , “On What There Is”, From a Logical Point of View, Harvard University Press, Cambridge MA, 1980.

Ramsey, Frank, Foundations, Routledge, London, 1978.

Ratzsch, Del, “The Religious Roots of Science”, Melville Y. Stewart (ed.), Science and Religion in Dialogue, Wiley-Blackwell, New York, 2010.

Sabra, A. I., “Ibn al-Haytham: Brief Life of an Arab Mathematician”, Harvard Magazine, Eylül-Ekim, 2003.

Steiner, Mark, The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem, Harvard University Press, Cambridge MA, 1998.

Swartz, Norman, The Concept of Physical Law, Cambridge University Press, New York, 1985.

Taslaman, Caner, Arzulardan Allah’a, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2014.

Taslaman, Caner, Evrenden Allah’a, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2014.

Tooley, Michael, “The Nature of Laws”, Canadian Journal of Philosophy, 7, 1977.

Van Fraassen, Bas, “Armstrong, Cartwright and Earman on Laws and Symmetry”,  Philosophy and Phenomenological Research, 2, 1993.

Weinberg, S., Dreams of a Final Theory, Vintage, London, 1993.

Wigner, E. P., ‘The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences’,  Symmetries and Reflections, MIT Press, Cambridge MA, 1964.

From the Archives: Islam and Science – Concordance or Conflict?

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/salam-speech.html

[1]The accord between the ontological conceptions presented by the Quran and the presuppositions needed for scientific activities does not necessitate all believers of the Quran to adopt these presuppositions. A believer of the Quran might be unable to establish the relation between these presuppositions and content of the Quran, or unable to realize that science requires these presuppositions. Likewise, he/she might also be totally uninterested in science. Here, we claim that the logical ground for accepting the correctness of the Quran complies with the adoption of mental presuppositions behind scientific activities. To what degree this mentality is adopted by Muslims, is not of our concern.

 

[2] One’s belief in the message of the Quran may or may not be a result of search and scrutiny. Although faith based on search and scrutiny is more valuable, religious believers often cling to their faiths without going through such processes.

[3] “Atheism” is the philosophical thought rejecting the existence of God. “Naturalism” is the philosophical thought rejecting the existence of anything other than the nature, namely matter, energy and space-time. As a consequence, naturalists reject God, as he is not a physical being. All naturalists are atheists, but not all atheists are necessarily naturalists, since they might believe in other non-natural beings such as mind (or soul), and moral or aesthetic truths. In reality, however, most atheists are also naturalists. “Materialism” is the philosophical thought that matter is the fundamental building block of everything in the universe, including mental processes and consciousness.  In this regard, materialism is closely related to naturalism, and yet, even though nearly all materialists are also atheists, materialism does not necessitate atheism. One can believe in God and still hold the view that all the processes in the universe are materialistic. Since God is not a material being, this later thought is rarely adopted and nearly all materialists define themselves as atheists. Despite these nuances, the terms atheism, naturalism and materialism are often used interchangeably. Likewise, almost all well-known atheists in the history can be attributed to these adjectives. Thus, throughout this book, whenever we use the term naturalism, the reader can consider it synonymous to atheism and materialism.

[4]Al-Battani, Az-Zij as-Sabi, p.6.

[5]Calaprice, Alice, 1996, The Quotable Einstein. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 197

[6]John Hedley Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 1991,  s. 139.

 

[7] B. Van Fraassen, “Armstrong, Cartwright and Earman on Laws and Symmetry”,  Philosophy and Phenomenological Research, 2, (1993) s. 431-444.

[8] Lewis, David, 1973, Counterfactuals, Cambridge: Harvard University Press.

[9] Mill, John Stuart, 1947, A System of Logic, London: Longmans, Green and Co.

[10] Ramsey, Frank, 1978, Foundations, London:Routledge and Kegan Paul.

[11] Earman, John, 1984, “Laws of Nature:The Empricist Challenge”, in D.M. Armstrong, R. Bogdan (ed.),Dordrecht:D. Reidel Publishing Company.

[12] Of course, the theist can also accept a similar approach regarding the laws of nature. But unlike naturalists, theists will not claim that the laws of nature do not have any explanations. In our analysis, we will evaluate this approach from a naturalist perspective.

[13] Armstrong ,David, “Reply to Van Fraassen”, Australasian Journal of Philosophy, Vol. 66, No.2 (June 1988):229.

[14]Swartz, Norman, 1985, The Concept of Physical Law, New York: Cambridge University Press, p. 203-204

[15] Of course, this approach can also be defended from a theist point of view. But we will consider this view from the naturalist perspective.

[16] Armstrong, David, 1983, What is the Law of Nature?, Cambridge University Press.

[17] Dretske, Fred, 1977, “Laws of Natue”, Philosophy of Science, 44:248-268.

[18] Tooley, Michael, 1977, “The Nature of Laws”, Canadian Journal of Philosophy, 7:667-698.

[19] Surah Al-Mulk, 67-2.

[20]Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, University of California Press, Berkeley, 1967, p:104.

[21]Gerald Holton, Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein, Harvard University Press, Cambridge MA, 1988, p:84. “1957.

[22] Surah Al-Baqarah, 2-164.

[23]Mrk Steiner, The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem, Harvard University Press, Cambridge MA, 1998, p:176.

[24] Darwin, Francis, 1887, The Life and Letters of Charles Darwin Including an Autobiographical Chapter, London: John Murray, Volume 1, p.315-316.

[25] Haldane, J.B.S., 2001, Possible Worlds, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, p. 209

[26] Beilby, James K. (ed.) 2002. Naturalism Defeated?:Essays on Plantinga’s Evolutionary Argument Against Naturalism, Cornell University Press. P.1-15.

[27] Taslaman, Caner, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul, İstanbul Yayınevi, 2014.

[28] As an example, let us consider the fact that we discovered the structures of stars very far away. For this achievement, apart from many other factors, the use of telescopes is needed. This would only be possible with the existence of laws that allow fitting the images of very large objects into very small areas (these laws allow areas of billions of square-meters to fit into the lenses of telescopes of only a few centimeters and then be perceived by our eyes), presence of raw materials for making telescopes, and with the light coming from the stars containing information about their structures.

[29] Surah Qaf, 50-6,7.

[30]Earman, John, 1978, “The Universality of Laws”, Philosophy of Science, 45: 173–181.

[31] Hume, David, 1888, Hume’s Treatise of Human Nature, Oxford: Clarendon Press.

[32]Popper, Karl,1962, Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge, New York: Basic Books.
.

 

[33]  Davies,Paul, ”Taking science on faith”,New York Times, 24 November 2007.

[34] Brooke, John Hedley,1991, Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, p. 139.

[35] Beebee, Helen. 2011. Necessary Connections and the Problem of Induction. Nous 45: 504-527.

[36] Surah Al-Enbiya, 21-22.

[37] Melvin Calvin, Chemical Evolution, Clarendon Press, Oxford, 1969, p:258.

[38] Surah Al-‘Ankebut , 29-44.

[39] Hume, David, 1739, A Treatise of Human Nature, London: John Noon, p. 335.

[40] For further discussions on the lack of objective values in naturalism, …

[41] Dawkins, Richard, 1995, River Out of Eden: A Darwinian View of Life ,New York: Basic Books/Harper Collins, p. 132-133.

[42] Surah Ya-Sin, 36-81.

[43] Plott, C.,2000, Global History of Philosophy: The Period of Scholasticism, Motilal Banarsidass, p. 465

[44]Platon, Republic, 479e-484c.

[45] Ary,D.,Jacobs,L.D. and Razavieh A., 1979, Introduction research in education, Rinheart and Winston, p.6

[46]Sabra.2003. Ibn al-Haytham: Brief life of an Arab mathematician, Harvard Magazine, October–December 2003.

[47] Surah al-‘Ankebut, 29-20.

[48] Surah Yusuf, 12-105.

[49]Putnam, Hillary, 1979, “What is Mathematical Truth”, in Mathematics Matter and Method:Philosophical Papers, Volume 1,2nd edition, Cambridge University Press, p.60-78.

[50]Quine, W.N.:1980, “On What There is”, re-printed in From a Logical Point of View, 2nd Edition, Cambridge, MA, Harvard University Press, p.1-19.

[51]Wigner, E.P.:1964, ‘The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences’, in Symmetries and Reflections, Cambridge MA:MIT Press, p.223.

[52]Weinberg, S.:1993, Dreams of a Final Theory, London:Vintage.p.125.

[53] Multiple views of realism is possible within theism. God might have created a world of mathematical objects, independent from our universe; or, mathematical objects could be the products of God’s will; or they might somehow be related to aspects of God.

[54] Anthony Flew, There is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind? Harper Collins, New York, 2007, p:96-112.

[55]Surah ar- Rahman, 55-5.

[56] Surah al-Jinn, 72-28.

[57]Surah al-Qamar, 54- 49.

[58]Surah al-Mu’minun, 23-18.

[59] Averroes, (Translation by C.E. Butterworth) The Decisive Treatise, Brigham Young University, 2002.

[60]Aristotle, Metaphysics, Penguin Classics, London,1999

[61] Surah ar-Rum, 30- 30

[62]Mehdi Golshani, The Holy Qur’an and the Sciences of Nature, Global Scholarly Publications, New York, 2003, p. 154

[63] Surah Ali ‘Imran, 3-191.

[64] Surah Yunus, 10-101.

[65] Surah al-Jathiyah, 45- 3-5.

[66] Surah an-Nahl, 16- 10-12.

[67] Surah ar-Ra’d, 13-3.

[68] Surah Ali ‘Imran, 3-190.

[69] Surah Qaf, 50-6.

[70] Surah al-Ghashiyah, 88- 19-20.

[71] Surah al-‘Ankabut, 29-20.

[72] Surah ar-Rum, 30-9.

[73] Surah al-An’am, 6- 99.

[74] Surah an-Nahl, 16- 66.

[75] Surah al-Haj, 22-5.

[76] http://reviewofreligions.org/9422/from-the-archives-islam-and-science-concordance-or-conflict/

[77] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/salam-speech.html

[78] Surah al-Mulk, 67- 3-4.

[79] Peter Harrison, The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1998;Kenneth J. Howell, God’s Two Books: Copernican Cosmology and Biblical Interpretation in Early Modern Science, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2002.

[80] James E. Force ve Richard H. Popkin (ed.), Newton and Religion: Context,

Nature and Influence, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999.

[81] Arri Eisen, Science, Religion and Society: An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy, Taylor&Francis, 2007,  p 364.

[82]DelRatzsch, “The Religious Roots of Science”, Melville Y. Stewart (ed.), Science and Religion in Dialogue, Wiley-Blackwell,New York, 2010, cilt.1, s. 65.

[83]Victor J. Katz, A History of Mathematics: An Introduction, Pearson, 2008, s. 271.

 

[85] Averroes, (Translation by C.E. Butterworth) The Decisive Treatise, Brigham Young University, 2002.

[85] Surah al-Hujurat, 49-13.

[86] Surah ar-Rum Suresi, 30-22.

[87] Al-Kindi, “Kitab fi’l Felsefeti’l Ula”

[88]The relation between scientific activity and the ethics built by the Quran could be a whole chapter by itself. For brevity, we touch upon this issue only in relation to the motivation given by the Quran.

[89] Surah ar-Rum, 30-41

[i]

خَطَابَة “الإرهاب” و خَطَابَة “الجهاد”:. تقييم فلسفي ولاهوتي

خَطَابَة “الإرهاب” و خَطَابَة “الجهاد”:. تقييم فلسفي ولاهوتي

خَطَابَة

Риторика «террора» и «джихада»: философско-теологический анализ

Риторика «террора» и «джихада»: философско-теологический анализ

Риторика «террора» и «джихада»: философско-теологический анализ

Kan een Moslim een Evolutionist zijn?

Downloaden

ALLAHIN VARLIĞININ 12 DELİLİ

Download PDF

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ И БОГ

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ И БОГ

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ И БОГ