Prof. Dr.

Caner Taslaman

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası|Allah Felsefe ve Bilim|Tanrı Parçacığı|Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı |Fıtrat Delilleri |Terörün ve Cihadın Retoriği|Modern Bilim Felsefe ve Tanrı|Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı|Big Bang ve Tanrı |Tarihselcilik : Çelişkiler Bataklığında|İslam ve Kadın

Caner Taslaman

Biyografi

Biyografi

Caner Taslaman rođen je u Istanbulu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Kao dijete od majke hemijskog inžinjera i oca ljekara, od samog djetinjstva je pokazivao interesiranje za prirodne nauke. Fakultetsko obrazovanje je završio na Bogaziçi univerzitetu, na odsijeku Sociologije. U toku univerzitetskog školovanja zanimao se za naučne oblasti kao što su antropologija, sociologija religije, sociologija nauke. Odbranom teze na temu veza između teorije Velikog praska i filozofije i nauke, na Marmara univerzitetu, odsijek Filozofije i religijskih studija, stiče zvanje magistra. Nakon toga je na istom odsijeku obranio doktorsku disertaciju na temu veza teorije evolucije sa filozofijom i teologijom. Na Istanbulskom univerzitetu je pohađao političke nauke, na engleskom Cambridge univerzitetu je prisustvovao predavanjima na temu odnosa nauke i religije, a na japanskom Tokyo univerzitetu boravio je u svojstvu ”gosta-akademičara”. Knjige i tekstove do sada je objavljivao na turskom, engleskom i bosanskom jezik. Trenutno se intenzivno bavi proučavanjem i pisanjem o temama ”Veza između moderne nauke, filozofije i religije” i ”Globalizacija i islam”. A sfere njegovog specijalnog zanimanja mogu se navesti pod sljedećim naslovima: ”Kur'an i nauka”, ”Globalizacija i islam”, ”Novotarije i religija”, ”Percepcija religije u Turskoj”, ”Filozofski i teološki rezultati moderne fizike”, ”Filozofija religije”, ”Filozofija nauke” i ”Filozofija biologije”.

Caner Taslaman'ın

İLGİ ALANLARI

İLGİ ALANLARI

ALLAH'IN VARLIĞI

Felsefede hiçbir konu, Alla hile ilgili sorular kadar dikkat çekmemiş ve tartışılmamıştır. Bu sorular, sadece tartışmaların merkezinde oldukları için ilgi çekici değildir. Bu soruların cevabının ne olduğu yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel konuya bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir.

BİLİM, FELSEFE VE DİN İLİŞKİSİ

Teolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir? Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapılabilir? Kuantum teorisinin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekalarla taklit edilebilir mi?

İSLAM VE BİLİM

“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar da önemli olmakla beraber bu kitabın konusu değildir. Burada, “Kuran-bilim ilişkisi” ile ilgili daha önce ele alınmamış bir konu ele alınıyor ve Kuran’ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyette bulunmaya ne kadar elverişli olduğu masaya yatırılıyor. Farkında olalım veya olmayalım bilimsel faaliyette bulunurken zihnimizde çeşitli ön kabuller vardır ve bunlar bilimi mümkün kılar. Bu kitapta Kuran’ın sunduğu varlık anlayışının ve içeriğinin bu ön kabulleri nasıl desteklediği gösteriliyor. Bu ön kabullerle bilimsel faaliyette bulunan birçok natüralist-ateist de elbette vardır, fakat Kuran’a inananlar için bilimsel faaliyet sürecinde bunları benimsemenin rasyonel bir temeli vardır.

Caner Taslaman'ın

KİTAPLARI

KİTAPLARI

RETORIKA “TERORA” i “DŽIHADA”: FILOZOFSKI i TEOLOŠKI OSVRT

RETORIKA “TERORA” i “DŽIHADA”: FILOZOFSKI i TEOLOŠKI OSVRT1 Cilj ovog teksta jeste ukazivanje na probleme […]

Caner Taslaman'ın

RÖPORTAJLARI VE YAZILARI

RÖPORTAJLARI VE YAZILARI
Caner Taslaman'ın

İnstagram Hesabı

İnstagram Hesabı
Caner Taslaman'a

Mail Gönder

Mail Gönder