RETORIKA “TERORA” i “DŽIHADA”: FILOZOFSKI i TEOLOŠKI OSVRT

Download PDF

RETORIKA “TERORA” i “DŽIHADA”: FILOZOFSKI i TEOLOŠKI OSVRT1

Cilj ovog teksta jeste ukazivanje na probleme koji su nastali usljed retoričkog korištenja termina ”teror” i ”džihad”, te ukazivanje na činjenicu kako je ta retorika onemogućila uspostavljanje komunikacionog procesa među civilizacijama. Ono na što se u ovom tekstu odnosi riječ ”retorika” jeste korištenje dojmljivog jezika radi ostvarenja određenih interesa, a osobito radi postizanja političkih ciljeva.
READ MORE…