Prof. Dr.

Caner Taslaman

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası|Allah Felsefe ve Bilim|Tanrı Parçacığı|Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı |Fıtrat Delilleri |Terörün ve Cihadın Retoriği|Modern Bilim Felsefe ve Tanrı|Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı|Big Bang ve Tanrı |Tarihselcilik : Çelişkiler Bataklığında|İslam ve Kadın

Caner Taslaman

Sa biographie

Sa biographie

Caner Taslaman est né à Istanbul où il a terminé l’école primaire et le collège. Fils d’une mère ingénieur chimiste et d’un père médecin, il était toujours zélé pour les sciences naturelles depuis son enfance. Il a accompli ses études de license à la faculté de Sociologie de l’Université de Boğaziçi à Istanbul. Lors de ses études, il s’est intéressé aux divers domaines à savoir l’anthropologie, la sociologie de la religion et la sociologie de la connaissance. Ensuite il a fait un Master à la faculté des études philosophique et religieuse de l’Université de Marmara, son mémoire consistait en les rapports entre la Théorie de Big Bang, la Philosophie et la Théologie. Par la suite, il a fait son doctorat sur la Théorie de l’Evolution, la Philosophie et la Théologie à la même faculté. Il est devenu professeur agrégé avec son livre qui porte sur les rapports entre la théorie de quantum, la philosophie et la théologie et obtenu le titre de Professeur avec son ouvrage rédigé sur la Science, la Philosophie et la Religion. Par ailleurs il a obtenu un deuxième titre de docteur à la faculté de Science Politique de l’Université d’Istanbul avec sa thèse qui s’intitule « L’Islam en Turquie durant le processus de mondialisation ». Il a encore fait des études de post-doctorat d’abord à l’Université de Tokyo et puis à l’Université de Oxford. Il a également étudié à l’Université de Harvard et de Cambridge en tant que chercheur invité. Il est actuellement professeur de philosophie à l’Université Technique de Yıldız.

Caner Taslaman

Ses domaines d'intérêts

Ses domaines d'intérêts

ALLAH'IN VARLIĞI

Felsefede hiçbir konu, Alla hile ilgili sorular kadar dikkat çekmemiş ve tartışılmamıştır. Bu sorular, sadece tartışmaların merkezinde oldukları için ilgi çekici değildir. Bu soruların cevabının ne olduğu yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel konuya bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir.

BİLİM, FELSEFE VE DİN İLİŞKİSİ

Teolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir? Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapılabilir? Kuantum teorisinin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekalarla taklit edilebilir mi?

İSLAM VE BİLİM

“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar da önemli olmakla beraber bu kitabın konusu değildir. Burada, “Kuran-bilim ilişkisi” ile ilgili daha önce ele alınmamış bir konu ele alınıyor ve Kuran’ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyette bulunmaya ne kadar elverişli olduğu masaya yatırılıyor. Farkında olalım veya olmayalım bilimsel faaliyette bulunurken zihnimizde çeşitli ön kabuller vardır ve bunlar bilimi mümkün kılar. Bu kitapta Kuran’ın sunduğu varlık anlayışının ve içeriğinin bu ön kabulleri nasıl desteklediği gösteriliyor. Bu ön kabullerle bilimsel faaliyette bulunan birçok natüralist-ateist de elbette vardır, fakat Kuran’a inananlar için bilimsel faaliyet sürecinde bunları benimsemenin rasyonel bir temeli vardır.

Caner Taslaman

Ses livres

Ses livres

Rhétorique De La « Terreur » Et Celle Du « Djihad » : Une Évaluation Philosophique Et Théologique

RHÉTORIQUE DE LA « TERREUR »  ET CELLE DU « DJIHAD » : UNE ÉVALUATION […]

Caner Taslaman

Ses articles

Ses articles
Caner Taslaman

Son compte instagram

Son compte instagram
Caner Taslaman

Envoyer un mail à

Envoyer un mail à