Prof. Dr.

Caner Taslaman

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası|Allah Felsefe ve Bilim|Tanrı Parçacığı|Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı |Fıtrat Delilleri |Terörün ve Cihadın Retoriği|Modern Bilim Felsefe ve Tanrı|Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı|Big Bang ve Tanrı |Tarihselcilik : Çelişkiler Bataklığında|İslam ve Kadın

Caner Taslaman

Biyografi

Biyografi

Caner Taslaman is geboren in Istanbul, waar zowel de basisschool als de middelbare school heeft afgerond. Als zoon van een moeder die Scheikundig Ingenieur is en een vader als Arts, had hij op jonge leeftijd al belangstelling voor Natuurwetensch appen. Hij heeft zijn studie Sociologie afgerond aan de Bo ğ aziçi Universiteit. Tijdens zijn studie heeft hij zich verdiept in vakgebieden als Antropologie, Godsdienstsociologie en Kennissociologie. Aan de Marmara Universiteit, afdeling Filosofie en Godsdienstwetenschappen, heeft hij zijn Masterthesis geschreven die ging over de relatie tussen de Big Bang Theorie – Filosofie en Theologie. Op dezelfde universiteit heeft hij zijn Doctoraat behaald waarvoor hij zijn theisis heeft geschreven over de relatie tussen de Evolutietheorie – Filosofie en Theologie. Met zijn w erk dat gaat over de relatie tussen de Kwantumtheorie – Filosofie en Religie is hij Docent geworden. Door middel van zijn studies op het gebied van Wetenschap – Filosofie – Religie heeft hij zijn Professor titel behaald. Bovendien heeft hij met zijn thesis ‘De Islam in Turkije Tijdens de Globalisering’ zijn tweede Doctoraat behaald aan de Universiteit van Istanbul, Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen. Zowel aan de Universiteit van Tokyo als aan de Oxford Universiteit heeft hij gewerkt aan zijn Postd octoraat. Aan de Harvard Universiteit en de Cambridge Universiteit is hij Gastdocent geweest. In zijn meest recente werk focust hij zich op de relatie tussen Moderne Wetenschap – Filosofie en Religie. Tegenwoordig doceert hij aan de Technische Universiteit Yıldız.

Caner Taslaman'ın

İLGİ ALANLARI

İLGİ ALANLARI

ALLAH'IN VARLIĞI

Felsefede hiçbir konu, Alla hile ilgili sorular kadar dikkat çekmemiş ve tartışılmamıştır. Bu sorular, sadece tartışmaların merkezinde oldukları için ilgi çekici değildir. Bu soruların cevabının ne olduğu yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel konuya bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir.

BİLİM, FELSEFE VE DİN İLİŞKİSİ

Teolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir? Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapılabilir? Kuantum teorisinin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekalarla taklit edilebilir mi?

İSLAM VE BİLİM

“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar da önemli olmakla beraber bu kitabın konusu değildir. Burada, “Kuran-bilim ilişkisi” ile ilgili daha önce ele alınmamış bir konu ele alınıyor ve Kuran’ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyette bulunmaya ne kadar elverişli olduğu masaya yatırılıyor. Farkında olalım veya olmayalım bilimsel faaliyette bulunurken zihnimizde çeşitli ön kabuller vardır ve bunlar bilimi mümkün kılar. Bu kitapta Kuran’ın sunduğu varlık anlayışının ve içeriğinin bu ön kabulleri nasıl desteklediği gösteriliyor. Bu ön kabullerle bilimsel faaliyette bulunan birçok natüralist-ateist de elbette vardır, fakat Kuran’a inananlar için bilimsel faaliyet sürecinde bunları benimsemenin rasyonel bir temeli vardır.

Caner Taslaman'ın

KİTAPLARI

KİTAPLARI

Kan een Moslim een Evolutionist zijn?

Downloaden

De Koran En de Constructie van de Wetenschappelijke Geest

Downloaden

De Retoriek van ‘Terreur’ en ‘Jihad’

Downloaden

Caner Taslaman'ın

RÖPORTAJLARI VE YAZILARI

RÖPORTAJLARI VE YAZILARI

WETENSCHAPPELIJKE – KORAANSE – THEOLOGIE, KORAANSE – WETENSCHAPPELIJKE – THEOLOGIE EN KORAANSE – HARMONIEUZE THEOLOGIE

                      WETENSCHAPPELIJKE – KORAANSE – THEOLOGIE,           KORAANSE – WETENSCHAPPELIJKE – […]

Het Argument van de Natuurlijke Verlangens

Downloaden

Caner Taslaman'ın

İnstagram Hesabı

İnstagram Hesabı
Caner Taslaman'a

Mail Gönder

Mail Gönder