Prof. Dr.

Caner Taslaman

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası|Allah Felsefe ve Bilim|Tanrı Parçacığı|Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı |Fıtrat Delilleri |Terörün ve Cihadın Retoriği|Modern Bilim Felsefe ve Tanrı|Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı|Big Bang ve Tanrı |Tarihselcilik : Çelişkiler Bataklığında|İslam ve Kadın

Джанер Тасламан

биография

биография

Джанер Тасламан родился в Стамбуле. Его школьные годы начальной, средней школы и лицея прошли в родном городе. Сын матери инженера-химика по образованию и отца — врача, он с детства проявлял интерес к естественным наукам. Джанер Тасламан с успехом окончил социологическое отделение Университета Богазичи в Стамбуле. Еще с университетских лет он интересовался антропологией, социологией религии, социологией познания. На отделении философии и религиоведения Мраморного университета он защитил свою диссертацию о связи философии, теологии и теории Большого Взрыва и получил степень магистра. Через некоторое время там же он защитил диссертацию о связи философии, теологии и теории эволюции, за что получил степень доктора философии. Позднее со своим трудом о связи квантовой теории, философии и теологии он стал доцентом, и наконец, как результат своих научных работ в области таких сфер как наука-философия-религия получил степень профессора. Также на факультете политологии Стамбульского университета со своим исследованием «Ислам в Турции в процессе глобализации» он защитил диссертацию по политологии и получил вторую докторскую степень. Свои пост-докторские исследования Джанер Тасламан продолжил в Токийском и, далее, в Оксфордском университетах. В качестве приглашенного профессора занимался исследованиями в Гарвардском и Кембриджском университетах. В своих исследованиях, в том числе, и в университетах за рубежом его внимание было сосредоточено на теме взаимосвязи современной науки-философии-религии. В настоящее время Джанер Тасламан занимает должность профессора философии в Йылдыз-текник университете. В сферу его научных интересов входят такие темы как взаимосвязь науки, философии и религии, глобализация и ислам, Коран и наука, философия религии, философия науки, философия физики и биологии.

Джанер Тасламан

интересы

интересы

ALLAH'IN VARLIĞI

Felsefede hiçbir konu, Alla hile ilgili sorular kadar dikkat çekmemiş ve tartışılmamıştır. Bu sorular, sadece tartışmaların merkezinde oldukları için ilgi çekici değildir. Bu soruların cevabının ne olduğu yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel konuya bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir.

BİLİM, FELSEFE VE DİN İLİŞKİSİ

Teolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir? Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapılabilir? Kuantum teorisinin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekalarla taklit edilebilir mi?

İSLAM VE BİLİM

“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar da önemli olmakla beraber bu kitabın konusu değildir. Burada, “Kuran-bilim ilişkisi” ile ilgili daha önce ele alınmamış bir konu ele alınıyor ve Kuran’ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyette bulunmaya ne kadar elverişli olduğu masaya yatırılıyor. Farkında olalım veya olmayalım bilimsel faaliyette bulunurken zihnimizde çeşitli ön kabuller vardır ve bunlar bilimi mümkün kılar. Bu kitapta Kuran’ın sunduğu varlık anlayışının ve içeriğinin bu ön kabulleri nasıl desteklediği gösteriliyor. Bu ön kabullerle bilimsel faaliyette bulunan birçok natüralist-ateist de elbette vardır, fakat Kuran’a inananlar için bilimsel faaliyet sürecinde bunları benimsemenin rasyonel bir temeli vardır.

Джанер Тасламан

книги

книги

Риторика «террора» и «джихада»: философско-теологический анализ

Риторика «террора» и «джихада»: философско-теологический анализ

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ И БОГ

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ И БОГ

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИЯ и БОГ

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ и БОГ

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ФИЛОСОФИЯ и БОГ

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ, ФИЛОСОФИЯ и БОГ

Джанер Тасламан

статьи

статьи
Джанер Тасламан

инстаграм аккаунт

инстаграм аккаунт
Отправьте Джанер Тасламана

электронное письмо

электронное письмо