Prof. Dr.

Caner Taslaman

Caner Taslaman

Biyografi

Biyografi

Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi‘nde daha sonra Oxford Üniversitesi‘nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi‘nde ve Cambridge Üniversitesi‘nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör öğretim üyesidir.

Bilim-Felsefe-Din İlişkisi, Küreselleşme ve İslam, Kuran ve Bilim, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi en çok ilgilendiği alanlardır.

Caner Taslaman'ın

İLGİ ALANLARI

İLGİ ALANLARI

ALLAH'IN VARLIĞI

Felsefede hiçbir konu, Alla hile ilgili sorular kadar dikkat çekmemiş ve tartışılmamıştır. Bu sorular, sadece tartışmaların merkezinde oldukları için ilgi çekici değildir. Bu soruların cevabının ne olduğu yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel konuya bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir.

BİLİM, FELSEFE VE DİN İLİŞKİSİ

Teolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir? Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapılabilir? Kuantum teorisinin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekalarla taklit edilebilir mi?

İSLAM VE BİLİM

“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar da önemli olmakla beraber bu kitabın konusu değildir. Burada, “Kuran-bilim ilişkisi” ile ilgili daha önce ele alınmamış bir konu ele alınıyor ve Kuran’ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyette bulunmaya ne kadar elverişli olduğu masaya yatırılıyor. Farkında olalım veya olmayalım bilimsel faaliyette bulunurken zihnimizde çeşitli ön kabuller vardır ve bunlar bilimi mümkün kılar. Bu kitapta Kuran’ın sunduğu varlık anlayışının ve içeriğinin bu ön kabulleri nasıl desteklediği gösteriliyor. Bu ön kabullerle bilimsel faaliyette bulunan birçok natüralist-ateist de elbette vardır, fakat Kuran’a inananlar için bilimsel faaliyet sürecinde bunları benimsemenin rasyonel bir temeli vardır.

Caner Taslaman'ın

KİTAPLARI

KİTAPLARI

İslam ve Kadın Caner Taslaman ve Feryal Taslaman

“İslam ve Kadın” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. İSLAM VE KADIN Yayınevi: İstanbul Yayınevi Sayfa […]

Fıtrat Delilleri

“Fıtrat Delilleri” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. FITRAT DELİLLERİ Yayınevi: İstanbul Yayınevi Sayfa Sayısı: 288 […]

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi ?

“Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. BİR MÜSLÜMAN EVRİMCİ OLABİLİR Mİ? […]

Tarihselcilik : Çelişkiler Bataklığında

“Tarihselcilik : Çelişkiler Batağında” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. TARİHSELCİLİK ÇELİŞKİLER BATAKLIĞINDA Yayınevi: İstanbul Yayınevi […]

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası

“Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. KURAN VE BİLİMSEL ZİHNİN İNŞASI […]

Tanrı Parçacığı

“Tanrı Parçacığı” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. TANRI PARÇACIĞI Yayınevi: İstanbul Yayınevi Sayfa Sayısı: 64 […]

Allah, Felsefe ve Bilim

“Allah, Felsefe ve Bilim” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. ALLAH, FELSEFE VE BİLİM Yayınevi: İstanbul […]

Terörün ve Cihadın Retoriği

“Terörün ve Cihadın Retoriği” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. TERÖRÜN VE CİHADIN RETORİĞİ Yayınevi: İstanbul […]

Big Bang ve Tanrı

“Big Bang ve Tanrı” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. BIGBANG VE TANRI Yayınevi: İstanbul Yayınevi […]

Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı

“Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. EVRİM TEORİSİ FELSEFE VE TANRI […]

Modern Bilim Felsefe ve Tanrı

MODERN BİLİM FELSEFE VE TANRI Yayınevi: İstanbul Yayınevi Sayfa Sayısı: 148 ISBN: 978-9758727060 SATIN AL […]

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı

“Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. KUANTUM TEORİSİ FELSEFE VE TANRI […]

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam

“Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam” isimli e-kitabı pdf olarak indirebilirsiniz. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE İSLAM Yayınevi: İstanbul […]

Caner Taslaman'ın

RÖPORTAJLARI VE YAZILARI

RÖPORTAJLARI VE YAZILARI

İslam ve Anlam

Makaleyi PDF olarak indir Kaygı ümit, acı haz, korku güvenlik, nefret sevgi hisleri arasında dönüp […]

ALTIN ORAN VE MATEMATİĞİN EVRENE UYGUNLUĞU

Röportajı indirmek için tıklayınız

İslami Düşüncenin Metodoloji Sorunu : Kuran ve Sünnete Yaklaşımlar

İslam tarihi içinde yapılan birçok tartışma, halkın pratik uygulamalarında değişikliğe sebep olmadığı için; zamanında çok […]

Cahiliye Şiiri ve Kuran

Kuran’ın cahiliye şiirinden (Kuran vahyedilmeden önceki Arapların şiirlerinden) etkiler aldığına dair iddialara bu yazıda cevap […]

Caner Taslaman'ın

İnstagram Hesabı

İnstagram Hesabı
Caner Taslaman'a

Mail Gönder

Mail Gönder