Biografija


C aner Taslaman rođen je u Istanbulu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Kao dijete od majke hemijskog inžinjera i oca ljekara, od samog djetinjstva je pokazivao interesiranje za prirodne nauke. Fakultetsko obrazovanje je završio na Bogaziçi univerzitetu, na odsijeku Sociologije. U toku univerzitetskog školovanja zanimao se za naučne oblasti kao što su antropologija, sociologija religije, sociologija nauke. Odbranom teze na temu veza između teorije Velikog praska i filozofije i nauke, na Marmara univerzitetu, odsijek Filozofije i religijskih studija, stiče zvanje magistra. Nakon toga je na istom odsijeku obranio doktorsku disertaciju na temu veza teorije evolucije sa filozofijom i teologijom. Na Istanbulskom univerzitetu je pohađao političke nauke, na engleskom Cambridge univerzitetu je prisustvovao predavanjima na temu odnosa nauke i religije, a na japanskom Tokyo univerzitetu boravio je u svojstvu ”gosta-akademičara”. Knjige i tekstove do sada je objavljivao na turskom, engleskom i bosanskom jezik. Trenutno se intenzivno bavi proučavanjem i pisanjem o temama ”Veza između moderne nauke, filozofije i religije” i ”Globalizacija i islam”. A sfere njegovog specijalnog zanimanja mogu se navesti pod sljedećim naslovima: ”Kur'an i nauka”, ”Globalizacija i islam”, ”Novotarije i religija”, ”Percepcija religije u Turskoj”, ”Filozofski i teološki rezultati moderne fizike”, ”Filozofija religije”, ”Filozofija nauke” i ”Filozofija biologije”.